readmeNED.txt Driver File Contents (z44097Lc.exe)

===============================================================================
README-bestand voor

SP C210SF
Printerdrivers en Hulpprogramma’s voor Windows 7         Version 1.0.0
                                 30 Maart 2010
===============================================================================

Dit README-bestand bestaat uit de volgende delen:

 (1) Ondersteund hoofdbesturingssysteem
 (2) Ondersteund product
 (3) De software installeren (1) Ondersteund hoofdbesturingssysteem
   Windows 7   

 (2) Ondersteund product
   SP C210SF

 (3) De software installeren.

Opmerking:

1) De instructies kunnen afwijken afhankelijk van de Windows 7-versie.
2) Haal de stekker van de printer uit het stopcontact en maak de interfacekabel tussen de printer en de computer los als u deze al hebt geplaatst. 
3) Als u al stuurprogramma's op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen voordat u het nieuwe stuurprogramma installeert. Om de huidige stuurprogramma's te verwijderen, selecteert u [Start]->[Multi-Function Suite SP C210SF]->[SP C210SF xxx]->[Installatie ongedaan maken].
4) U moet zijn aangemeld als Beheerder.
5) Als de prompt Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op "Doorgaan". 
6) Als de melding Windows Beveiliging wordt weergegeven, klikt u op Dit stuurprogramma toch installeren.
7) Wanneer u afdrukt vanuit Internet Explorer 7, kan er een beveiligingswaarschuwing worden weergegeven als u handmatig dubbelzijdig afdrukt of de instellingen voor snel afdrukken opent. Als dit gebeurt, klikt u op Toestaan. Dit heeft geen enkele invloed op het afdrukken.
8) Afdrukken (verzenden) vanaf Internet Explorer 7 wordt niet door PC-FAX ondersteund.

1. Maak een tijdelijke map op uw harde schijf als locatie voor het gedownloade, zichzelf uitpakkend bestand. 
	(Download het bestand in de tijdelijke map.) 
2. Open na het downloaden de map en dubbelklik op het gedownloade bestand om dit uit te pakken. 
3. Er worden twee mappen gemaakt, "SetupC210SF" en "Data".
4. Open de map "SetupC210SF\yyy" (yyy= taal) en dubbelklik op "Setup.exe".
 
De Taal geeft het volgende aan:

Canfre=Frans voor Canada
Dan=Deens
Dut=Nederlands
Eng=Engels voor VK/Azië/Oceanië
Fre=Frans
Ger=Duits
Ita=Italiaans
Nor=Noors
Por=Portugees
Spa=Spaans
Swe=Zweeds
Usa=Engels voor V.S./Canada

5. De installatie wordt gestart. Volg de installatieaanwijzingen op het scherm.

========================================================================
Alle merknamen en productnamen die in dit document worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.33