readmeDAN.txt Driver File Contents (z44097Lc.exe)

===============================================================================
Vigtige oplysninger om 

SP C210SF
Printerdrivere og funktioner til Windows 7            Version 1.0.0
                                 30. Marts 2010
===============================================================================

Oplysningerne består af følgende afsnit:

 (1) Understøttede operativsystemer
 (2) Understøttede produkter
 (3) Softwareinstallation (1) Understøttede operativsystemer
   Windows 7 

 (2) Understøttede produkter
   SP C210SF

 (3) Softwareinstallation.

Bemærk:

1) Vejledningen kan variere afhængigt af Windows 7-versionen.
2) Tag printerens ledning ud af strømstikket, og frakobl printeren fra din computer, hvis du allerede har sat et grænsefladekabel i. 
3) Hvis driverne allerede er installeret på din computer, skal du afinstallere dem, før du installerer den nye driver. Hvis du vil afinstallere de aktuelle drivere, skal du vælge [Start]->[Multi-Function Suite SP C210SF]->[SP C210SF xxx]->[Fjern].
4) Du skal være logget på som Administrator.
5) Hvis prompten "Brugerkontokontrol" vises, skal du klikke på "Fortsæt". 
6) Hvis advarslen "Windows Sikkerhed" vises, skal du klikke på "Installer denne driversoftware alligevel.
7) Når du udskriver fra Internet Explorer 7, vises der måske en sikkerhedsadvarsel ved påbegyndelse af manuel dobbeltsidet udskrivning eller konfiguration af hurtig udskrivning. Hvis det sker, skal du trykke på "Tillad". Dette påvirker ikke udskrivningen.
8) PC-FAX understøtter ikke udskrivning (afsendelse) fra Internet Explorer 7.

1. Lav en midlertidig mappe på dit HDD [harddiskdrev], hvor du kan gemme den overførte selvudpakkende fil. 
	(Download filen til den midlertidige mappe) 
2. Når overførslen er fuldført, skal du åbne mappen og dobbeltklikke på den overførte fil for at udpakke den. 
3. Der oprettes to mapper: "SetupC210SF" og "Data".
4. Åbn mappen "SetupC210SF\yyy" (yyy= sprognavn) og dobbeltklik på "Setup.exe".
 
Sprognavnet angiver:

Canfre = canadisk fransk
Dan = dansk
Dut = hollandsk
Eng = engelsk for GB/Asien/Oceanien
Fre = fransk
Ger = tysk
Ita = italiensk
Nor = norsk
Por = portugisisk
Spa = spansk
Swe = svensk
USA = engelsk for USA/Canada

5. Installationen starter. Følg vejledningen på installationsskærmen.

========================================================================
Alle varemærker og produktnavne, der omtales i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.95