KMDP1044.ini Driver File Contents (PR_NetworkTool_DirectPrinting_20100505.exe)

[Message]
NotAdmin=Det er ikke mulig å installere og avinstallere, fordi brukeren er ikke godkjent som administrator, eller har ikke tilsvarende rettigheter.
OldKMDP=En eksisterende versjon av Network Tool for Direct Printing er funnet på systemet. Den eksisterende versjonen må fjernes f¸r den nye versjonen av Network Tool for Direct Printing blir installert. Klikk OK for å fjerne den eksisterende versjon av Network Tool for Direct Printing.
StopInst=Installasjonsprogrammet ble stanset for tidlig.
RunExe=Noen filer som trenger oppdatering, er nå i bruk. Avslutt programmet før du kjører installasjonsprogrammet.
DelOld=Fjerner eldre versjoner av dette programmet...
WinServ=Programmet er ikke beregnet på å brukes på en server. Programmet funksjonalitet kan ikke garanteres hvis du fortsetter installasjonen. Vil du fortsette installasjonen?
Lang=Språk
SelectedLang=Norsk
TargetFolder=Målmappe
ProgFolder=Programmappe
ABORT_COMCTL32_MSG=Installasjonen ble avbrutt fordi en eldre versjon av COMCTL32.DLL er installert på systemet.Det anbefales at du installerer de nyeste Microsoft-produktene, for eksempel Internet Explorer 5.0 eller nyere.
UninstErr=Ikke mulig å få informasjon fra gammel versjon. Installer på nytt etter avinstallering.
ThisOS_StopInst=Programmet er ikke beregnet på å brukes på denne plattformen. Installasjonen er avbrutt.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.33