KMDP1043.ini Driver File Contents (PR_NetworkTool_DirectPrinting_20100505.exe)

[Message]
NotAdmin=Installeren en deïnstalleren is niet mogelijk omdat de gebruiker niet is aangemeld als beheerder of niet de daartoe benodige rechten heeft.
OldKMDP=Er is een bestaande versie van Network Tool for Direct Printing aangetroffen op het systeem. U moet de bestaande versie verwijderen voordat u de nieuwe versie van Network Tool for Direct Printing installeert. Klik op OK als u de bestaande versie van Network Tool for Direct Printing wilt verwijderen.
StopInst=Installer is voortijdig beëindigd.
RunExe=Een aantal bestanden die moeten worden bijgewerkt zijn momenteel in gebruik. Sluit het programma af voordat u deze setup uitvoert.
DelOld=Bezig met het verwijderen van oudere versies van deze toepassing...
WinServ=De toepassing is niet bedoeld om in een server te worden gebruikt. Er kan niet worden gegarandeerd dat het correct werkt wanneer u doorgaat met de installatie. Wilt u doorgaan met de installatie?
Lang=Taal
SelectedLang=Nederlands
TargetFolder=Bestemmingsmap
ProgFolder=Applicatiemap
ABORT_COMCTL32_MSG=Het installatieproces is beëindigd mogelijk door een verouderde COMCTL32.DLL die op uw systeem is geïnstalleerd.Het is aanbevolen dat u de meest recente Microsoft-producten installeert, zoals Internet Explorer 5.0 of later.
UninstErr=Het is niet mogelijk om informatie van de oude versie te verkrijgen. Na verwijdering dient u dit opnieuw te installeren. 
ThisOS_StopInst=De toepassing is niet bedoeld om in deze omgeving te worden gebruikt. De installatie is geannuleerd.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.97