0x041d.ini Driver File Contents (usb_nec_1.0.19.0_al00.zip)

ÿþ[0x041d]

1100=Initieringsfel vid installationen

1101=%s

1102=%1 startar %2 som kommer att leda dig genom installationen. Vänta.

1103=Kontrollerar operativsystemversion

1104=Kontrollerar versionen av Windows(R) Installer

1105=Konfigurerar Windows Installer

1106=Konfigurerar %s

1107=Installationsprogrammet har konfigurerat Windows Installer på datorn. Om du vill fortsätta installationen måste datorn startas om. Starta om datorn genom att klicka på Starta om.

1108=%s

1125=Välj installationsspråk

1126=Välj installationsspråk bland valen nedan.

1127=Installationsprogrammet måste startas om för att slutföra konfigurationen av Windows Installer. Klicka på Ja för att starta om nu och Nej om du vill starta om senare.

1128=Installationsprogrammet uppgraderar '%s'. Vill du fortsätta?

1129=En senare version av '%s' finns redan installerad på den här maskinen. Det går inte att fortsätta installationen.

1130=OK

1131=Avbryt

1132=Lösenord:

1133=Installera

1134=&Nästa >

1150=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 eller senare

1151=Ett fel uppstod vid skrivning till den temporära platsen

1152=Det uppstod ett fel när %s skulle extraheras till den temporära platsen.

1153=Ett fel uppstod vid läsning av initieringsfilen till installationsprogrammet.

1154=Installationsprogrammet finns inte i %s

1155=Filen %s finns inte

1156=Internt fel i Windows Installer

1158=Fel vid ifyllnad av strängar. Verifiera att alla strängar i Setup.ini är giltiga.

1200=Starta om

1201=Installationen kräver %lu kB diskutrymme i %s. Frigör minne och försök igen.

1202=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.

1203=Kommandoradsparametrar:

1204=/L språk-ID

1205=/S dölj initieringsdialogrutan. Använd för tyst läge: /S /v/qn.

1206=/V parametrar till MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s hittades. Det här är en äldre version av Windows(R) Installer. Klicka på OK om du vill fortsätta.

1208=ANSI-kodsida för %s har ej installerats i systemet och därför kan inte installationen ske på det valda språket. Kör installationen och välj ett annat språk.

1210=Installationen kräver Windows Installer version %s eller senare för att installera Microsoft .NET Framework version 2.0. Installera Windows Installer version %s eller senare och försök igen.

1603=Fel vid installation av installationsprogramets Windows-motor. En fil som måste ersättas används troligen. Stäng alla program och försök på nytt.

1604=Den här installationen saknar programmet till Windows Installer (%s) som behövs för att köra installationen på det här operativsystemet.

1607=Kunde inte installera %s Scripting Runtime.

1608=Det gick inte att skapa instans för InstallDriver, svarskod: %d

1609=Ange var installationspaketet ska sparas.

1611=Kunde inte extrahera filen %s.

1612=Extraherar filer.

1613=Hämtar hem filen %s.

1614=Det uppstod ett fel när du skulle hämta hem filen %s. Vad vill du göra?

1615=tim.

1616=min.

1617=sek.

1618=MB

1619=KB

1620=/sek.

1621=Kunde inte verifiera signaturen för fil %s.

1622=Beräknad återstående tid:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Förbereder installation av...

1625=Få hjälp med den här installationen.

1626=Hjälp

1627=Kunde inte spara filen: %s

1628=Kunde inte slutföra scriptbaserad installation.

1629=Ogiltig kommandorad.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Initieringsfel vid installationen. Kunde ej kopiera processen.

1635=Filen %s finns redan. Vill du byta ut den?

1642=Kunde inte verifiera signaturen. Du måste ha Internet Explorer 3.02 eller senare med Authenticode-uppdatering.

1643=Installationsprogrammet kräver en senare version av WinInet.dll. Du kanske måste installera Internet Explorer 3.02 eller senare.

1644=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.

1645=Ett fel uppstod när Microsoft(R) .NET Framework installerades. Returkod: %d

1646=%s använder Microsoft (R) .NET %s Framework som tillval. Vill du installera det nu?

1648=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 eller senare

1649=%s kan använda Visual J# Redistributable Package. Vill du installera det nu? 

1650= (Detta kommer även att installera .NET Framework.)

1651=Installationen har upptäckt en icke kompatibel version av Windows. Klicka på OK för att bekräfta att målsystemet kör Windows 2000 Service Pack (eller senare), innan installationen återstartas

1652=%s kräver att följande objekt är installerade på datorn. Klicka på Installera för att påbörja installationen av dem.

1653=Installerar %s

1654=Vill du avsluta installationen när %s har installerats klart?

1655=Filerna för installationsförutsättning %s hittades inte. Installationen avbryts. Detta beror förmodligen på en misslyckad eller avbruten hämtning.

1656=Installationen av %s verkar ha misslyckats. Vill du fortsätta installationen?

1657=Slutförd

1658=Installerar

1659=Väntar

1660=Installerat

1661=Status

1662=Förutsättning

1663=Misslyckad

1664=Extraherar

1665=Hämtar

1666=Ignorerad

1667=Installationen av %s misslyckades. Installationen avslutas.

1668=Installationen av %s kräver omstart. Klicka på Ja för att starta om nu och Nej om du vill starta om senare.

1669=%1 använder alternativt %2. Vill du installera det nu?

1670=Kunde inte läsa in modul %s, Felkod: %d

1671=Hämtar fil %2 av %3: %1

1700=Ett fel uppstod när InstallScript-motorn skulle initialiseras

1701=Kunde inte extrahera stödfiler för InstallScript-motor till tillfällig plats

1702=Med den här installationen kan du installera flera instanser av produkten. Markera den instans du vill installera och klicka sedan på Nästa för att fortsätta:

1703=&Installera en ny instans

1704=&Underhåll eller uppgradera en befintlig instans

1705=Standard

1706=Instans-ID

1707=Produktnamn

1708=Plats

1710=Med den här installationen kan du korrigera flera instanser av produkten. Markera ett alternativ nedan för att ange hur du vill använda den här korrigeringen och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

1711=Korrigera &alla befintliga instanser

1712=&Korrigera en befintlig instans

1713=Den här installationen kräver Windows Installer version 4.5 eller senare. Installationsprogrammet avslutas nu.

1714=Expanderar

1715=Version

1804=Välj installationsspråk

1812=Välj installationsspråk från något av nedanstående alternativ.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Avbryt

1834=&Nästa >

1835=< &Tillbaka

1837=Vill du installera %s?

1838=Äktheten verifierad

1839=Identiteten på programvarans utgivare verifierades av %s.

1840=Varning! %s intygar att programvaran är säker. Du bör endast fortsätta om du litar på att %s kan intyga detta.

1841=&Lita alltid på programvara som utgivits av %s.

1842=Den här programvaran har inte ändrats sedan den utgavs av %s. Om du vill installera %s klickar du på Nästa.

1854=InstallShield

1865=Förbereda installationsprogrammet

1866=Vänta medan Guiden InstallShield förbereder installationsprogrammet.

1872=Slutför

1873=Överföringshastighet: 

1874=Beräknad återstående tid:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Avbryt installationen

1889=Är du säker på att du vill avbryta installationen?

1901=&Installera en ny kopia av den här produkten

1903=Behörig(a) produkt(er) identifierad(e)

1904=Välj vilken produkt som ska uppdateras.

1905=Installationsprogrammet har identifierat följande produkt(er) på datorn som behörig(a) för uppdateringen.

1906=&Uppdatera den produkt som valts nedan

1907=Installationen har upptäckt att en eller flera instanser av det här programmet redan finns i systemet. Du kan underhålla eller uppdatera en befintlig instans av programmet eller installera en helt ny.

1908=Välj den instans av programmet som du vill &underhålla eller uppdatera nedan:

1909=Visa namn

1910=Installationsplats

2001=%s Installationsprogrammet förbereder Guiden InstallShield som vägleder dig genom resten av installationen. Vänta.

2002=Felkod:

2003=Felinformation:

2004=Ett fel (%s) uppstod när installationsprogrammet kördes.

2005=Se till att du har slutfört alla tidigare installationer och stängt andra program Om felet kvarstår kontaktar du din leverantör: %s.

2006=&Information

2007=&Rapport

2008=Det finns inte tillräckligt med utrymme för att påbörja installationen. Frigör minst %ld KB på din %s diskenhet innan du kör installationsprogrammet.

2009=En användare med administratörsbehörighet installerade det här programmet. Du måste ha liknande behörighet för att ändra eller avinstallera det.

2010=En annan instans av denna installation körs redan. Du måste vänta tills den har avslutats, eller avbryta den, innan denna installation kan köras igen. 

2143=Säkerhetsvarning

2144=Vill du fortsätta att köra installationsprogrammet?

2146=Det gick inte att verifiera programmets ursprung och om det är fritt från virus. %s  Du bör endast fortsätta om du är säker på att du kan lita på utgivaren och vet att det här programmet inte har ändrats sedan utgivningen.

2147=Jag &litar inte på det här installationsprogrammet

2148=Jag &är medveten om säkerhetsrisken och vill fortsätta

2151=Det gick inte att verifiera det här programmets ursprung och om det är fritt från virus eftersom utgivaren inte bekräftat att denne är utgivare av programmet.  Du bör endast fortsätta om du är säker på att du kan lita på utgivaren och vet att det här programmet inte har ändrats sedan utgivningen.

2152=Det här programmets ursprung och integritet kunder inte verifieras. Certifikatet som användes vid registreringen av programmet har upphört att gälla, är ogiltigt eller otillförlitligt.  Du bör endast fortsätta om du känner igen utgivaren och litar på denne och om du är säker på att det här programmet inte har ändrats efter utgivningen.

2153=Programvaran är skadad eller har ändrats sedan utgivningen. Du bör inte fortsätta med installationen.

2154=Den här installationen skapades med en BETAVERSION av %s

2155=Den här installationen skapades med en UTVÄRDERINGSVERSION av %s

2156=Ange lösenordet[Languages]

0x0401=Arabic

0x0402=Bulgariska

0x0403=Katalanska

0x0404=Kinesiska (traditionell)

0x0405=Tjeckiska

0x0406=Danska

0x0407=Tyska

0x0408=Grekiska

0x0409=Engelska

0x040a=Spanska

0x040b=Finska

0x040c=Franska (standard)

0x040d=Hebrew

0x040e=Ungerska

0x0410=Italienska

0x0411=Japanska

0x0412=Koreanska

0x0413=Nederländska

0x0414=Norska

0x0415=Polska

0x0416=Portugisiska (brasiliansk)

0x0418=Rumänska

0x0419=Ryska

0x041a=Kroatiska

0x041b=Slovakiska

0x041d=Svenska

0x041e=Thailändska

0x041f=Turkiska

0x0421=Indonesiska

0x0424=Slovenska

0x042d=Baskiska

0x0804=Kinesiska (förenklad)

0x0816=Portugisiska (standard)

0x0c0c=Franska (kanadensisk)

0x0c1a=Serbiska (kyrillisk skrift)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.62