license.txt Driver File Contents (intel_g33_vga_764_mb.zip)

INTEL SZOFTVERLICENC-SZERZÕDÉS (Alfa/béta, szervezetek számára)

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A SZOFTVER MÁSOLÁSA, TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELÕTT OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT. 

Ne használja és ne töltse be a számítógépbe a szoftvert és az ahhoz kapcsolódó anyagokat (összefoglaló néven: a "Szoftver"), amíg figyelmesen el nem olvasta az alábbi feltételeket és kikötéseket. A szoftver betöltésével és használatával Ön elfogadja a jelen Szerzõdés feltételeit. Ha nem kívánja elfogadni e feltételeket, ne telepítse és ne használja a Szoftvert.

A Szoftver kibocsátás elõtti "alfa" vagy "béta" kódrészeket tartalmaz, amelyekkel elõfordulhat, hogy nem mûködnek százszázalékosan. Az Intel Corporation ("Intel") ezeket jelentõsen módosíthatja a Szoftver "végleges" verziójának elkészítéséhez. Az Intel nem garantálja, hogy a Szoftverbõl valaha is létrehoz és általánosan elérhetõvé tesz "végleges" verziót.

HASZNÁLATI ENGEDÉLY. A Szoftver használata csak az Intel által szállított komponensekkel együtt engedélyezett. A Szoftvernek nem az Intel által gyártott komponenstermékekkel együtt történõ használata jelen Szerzõdés keretében nem engedélyezett. A Szoftvert szervezeti felhasználás céljára szervezete számítógépeire másolhatja, és indokolt számú biztonsági másolatot készíthet róla, az alábbi feltételek mellett:
1. A Szoftver semely részét sem másolhatja le, módosíthatja, adhatja bérbe, értékesítheti, terjesztheti vagy ruházhatja át, kivéve a jelen Szerzõdésben engedélyezett módon, továbbá beleegyezik abba, hogy megakadályozza a Szoftver illegális lemásolását.
2. A Szoftvert nem fejtheti vissza, nem dekompilálhatja és nem diszasszemblálhatja. 
3. A Szoftvert nem licencelheti tovább (használati engedélyét nem értékesítheti tovább).
4. A Szoftver más cégek szoftvereit vagy egyéb tulajdonát is tartalmazhatja; ezek megjelölését és a használati engedélyükre vonatkozó utalást egy csatolt "license.txt" fájl vagy más szövegfájl tartalmazhatja. 

A SZOFTVER TULAJDONJOGA ÉS A SZERZÕI JOGOK. A Szoftver összes példányának tulajdonjoga az Intel vagy szállítói kezében marad. A Szoftver az Egyesült Államok és más országok törvényei, valamint a nemzetközi egyezmények rendelkezései értelmében szerzõi jogvédelem alá esik. A Szoftverbõl nem távolíthatja el a szerzõi jogra vonatkozó közleményeket. Az Intel elõzetes értesítés nélkül bármikor jogosult a Szoftver vagy a Szoftver által hivatkozott elemek módosítására, de nem kötelezhetõ a Szoftver támogatására vagy frissítésére. Ellenkezõ értelmû rendelkezés hiányában az Intel sem kifejezett, sem beleértett jogokat nem biztosít az Intel szabadalmaira, szerzõi jogaira, védjegyeire vagy más szellemi tulajdonára vonatkozóan. Ön csak akkor ruházhatja át a Szoftvert, ha a kedvezményezett maradéktalanul beleegyezik jelen feltételek teljesítésébe, és ha Ön a Szoftver egyetlen példányát sem õrzi meg.

KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG AZ ADATHORDOZÓRA. Amennyiben az Intel a Szoftvert fizikai adathordozón bocsátja rendelkezésre, akkor szavatolja, hogy az adathordozó a leszállítást követõ kilencven (90) napon át mentes lesz az anyaghibáktól és egyéb fizikai jellegû hibáktól. Ha ilyen hibát észlel, juttassa vissza az adathordozót az Intelhez. Az Intel belátása szerint kicseréli az adathordozót, vagy más módon bocsájtja rendelkezésre a Szoftvert.

AZ EGYÉB SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA. A FENT EMLÍTETT ESETEKET KIVÉVE AZ INTEL A SZOFTVERT "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" BOCSÁJTJA RENDELKEZÉSRE, MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. Az Intel nem nyújt szavatosságot és nem vállal felelõsséget a Szoftverben található semmilyen információ, szöveg, ábra, hivatkozás és egyéb elem helyessége vagy teljessége tekintetében.

FELELÕSSÉGKORLÁTOZÁS. AZ INTEL ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMINEMÛ FELELÕSSÉGET NEM VÁLLALNAK AZ OLYAN KÁROKÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZONBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSÁBÓL VAGY AZ ADATVESZTÉSBÕL EREDÕ KÁROKAT), AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL SZÁRMAZNAK, MÉG AKKOR SEM, HA AZ EFFÉLE KÁROK LEHETÕSÉGÉRÕL AZ INTELT TÁJÉKOZTATTÁK. MIVEL EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYKEZÉSE NEM ENGEDI MEG A BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOK, ILLETVE A KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETI KÁROKÉRT VALÓ FELELÕSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK. ÖNT AZ EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYKEZÉSÉTÕL FÜGGÕEN EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. 

A SZERZÕDÉS MEGSZÜNTETÉSE. Az Intel bármikor felmondhatja a jelen Szerzõdést, ha Ön a benne foglaltakat megszegi. A Szerzõdés megszûntekor Ön köteles a Szoftvert megsemmisíteni, vagy annak összes példányát az Intelhez visszajuttatni.
 
IRÁNYADÓ JOG. A jelen Szerzõdésbõl származó vitás kérdéseket illetõen Kalifornia állam törvényei az irányadók, kivéve azoknak a jogütközésre és az áruforgalmi szerzõdésekrõl szóló ENSZ-egyezményre vonatkozó elveit. Ön nem exportálhatja a Szoftvert a hatályos exporttörvényeket és -elõírásokat megsértõ módon. Az Intelt semmilyen más megállapodás nem kötelezi, kivéve, ha azt írásban rögzítik, és az Intel hivatalos képviselõje írja alá.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. A Szoftver "KORLÁTOZOTT JOGI FELTÉTELEK" hatálya alá esik. Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra és közlésre a FAR52.227-14 és az azt követõ DFAR252.227-7013, illetve az ezeket felváltó rendelkezések érvényesek. A Szoftvernek az USA kormánya általi használata az Intel vonatkozó szellemi tulajdonjogainak elismerését jelenti. E vonatkozásban a Vállalkozó vagy Gyártó az Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 (USA).
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

A SZERZÕDÉS NYELVE ÉS NEM ANGOL NYELVÛ VÁLTOZATAI Amennyiben a jelen szerzõdés angol nyelvû változatát más nyelvû változat is kíséri, a nem angol nyelvû változat csak a könnyebb megértést szolgálja, és az angol nyelvû változat a mérvadó.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.29