ReadMe.txt Driver File Contents (epson317825eu.exe)

Leesmij-bestand voor EPSON File Manager 6/12/2006
===============================================================================================
Informatie over EPSON File Manager 1.3 (voor Windows)
===============================================================================================

Hieronder worden enkele voorzorgsmaatregelen voor EPSON File Manager beschreven. 
Lees de documentatie van de printer voor meer informatie over de gebruiksomgeving en de specificaties.

[Geluid afspelen]
Voor het afspelen van geluid bij een foto hebt u een geluidskaart van het type Sound Blaster nodig of een geluidskaart die daarmee compatibel is. De nauwkeurigheid waarmee het geluid wordt afgespeeld hangt af van het type geluidsgegevens en/of de gebruikte compressiemethode. 

[Bestanden die in gebruik zijn, mag u niet wijzigen, verplaatsen of verwijderen]
EPSON File Manager maakt tijdens alle activiteiten gebruik van het originele fotobestand. Zolang uw bewerkingen niet helemaal zijn voltooid, mag u het bestand dan ook niet wijzigen, aanpassen of verwijderen in Windows Verkenner (Explorer). 
Wanneer fotogegevens worden gelezen vanaf een geheugenkaart, diskette, cd, mo-schijf of andere verwisselbare media, mag u het desbetreffende medium niet verwijderen.

[Bestanden die in de map EPSON File Manager zijn opgeslagen, mag u niet wijzigen, verplaatsen of verwijderen]
Tijdens het werken met EPSON File Manager worden bestanden uit de map File Manager gebruikt. 
Daarom mag u geen bestanden uit de map File Manager verplaatsen of verwijderen. 
Als u deze bestanden verplaatst of verwijdert en EPSON File Manager wordt onstabiel, dan moet u de toepassing verwijderen (verwijder de map File Manager als deze map nog steeds aanwezig is na het verwijderproces) en opnieuw installeren.

[EPSON File Manager verwijderen]
Als u EPSON File Manager wilt verwijderen, selecteert u [Programma's] (Programs) in het menu [Start] en klikt u achtereenvolgens op [EPSON Creativity Suite], [File Manager] en [EPSON File Manager verwijd.]. Als u Windows XP gebruikt, selecteert u [Software] (Add/Remove Programs) in het [Configuratiescherm] (Control Panel). Vervolgens selecteert u EPSON File Manager en volgt u de instructies op het scherm om de toepassing te verwijderen.
In Windows XP hebt u beheerdersrechten nodig voor het verwijderen van software. Meld u aan als beheerder en verwijder de toepassing.

Als niet alle onderdelen van de toepassing automatisch worden verwijderd, moet u alle bestanden en mappen die nog in de map File Manager aanwezig zijn, handmatig verwijderen.

[Scannen met TWAIN]
Scannen met TWAIN kan zeer lang duren. Dit hangt af van de instellingen die hiervoor zijn opgegeven. 

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The freely available TIFF library written by Sam Leffler, Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler and Copyritht (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc., is used for loading, drawing and writing the TIFF file.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Andere bedrijfs- en productnamen vermeld in deze uitgave zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de desbetreffende houders.

===============================================================================================
Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2004-2006, All rights reserved.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.37