readme_swedish.txt Driver File Contents (aomwin110ea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006-2009. Med ensamrätt.

____________________________________________________________________

Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.10
för Microsoft Windows
Anvisningar

____________________________________________________________________

Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation.
Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Alla namn på varumärken och produkter som omnämns i det här
dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive företag.
____________________________________________________________________

< Innehåll >

Introduktion
 Förord
 Komponenter som installeras
 Skrivare som är kompatibla med den här produkten
 Avinstallera Printer Driver Add-On Module

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Förord >

Den här produkten är en modul som utökar funktionerna i
skrivardrivrutinen för Canon Inkjet-skrivare.
Genom att installera produkten kan du ställa in kompensations- och
bearbetningsfunktioner för bilddata, t.ex. foton.

< Komponenter som installeras >

Följande komponenter ingår i installationspaketet:

 - Installer (setup.exe)
  Installerar Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module
  på datorn.

 - Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module
  Utökar skrivardrivrutinens funktioner.

 - Viktigt (readme_swedish.txt)
  Det här dokumentet. Det innehåller viktig information om
  Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module.

< Skrivare som är kompatibla med den här produkten >

Följande skrivare är kompatibla med den här produkten:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355,
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500,
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850,
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000,
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D,
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series,
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000,
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000,
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600,
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500,
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Avinstallera Printer Driver Add-On Module >

Så här tar du bort Printer Driver Add-On Module från datorn:

 1. Välj följande på [Start-menyn]:
    Windows 7: [Kontrollpanelen]-[Program]-[Avinstallera ett
          program]
    Windows Vista TM: [Kontrollpanelen]-[Program]-[Program
             och funktioner]
    Windows XP: [Kontrollpanelen]-[Lägg till eller ta bort
          program]
    Windows 2000: [Inställningar]-[Kontrollpanelen]-[Lägg till/ta
           bort program]

 2. Markera [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module]
   och klicka på [Avinstallera]([Ta bort]).

 3. Följ anvisningarna på skärmen.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.54