readme_norwegian.txt Driver File Contents (aomwin110ea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006-2009. Med enerett.

____________________________________________________________________

Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.10
for Microsoft Windows
Instruksjoner

____________________________________________________________________

Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
Windows er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Alle merkenavn og produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, er
varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.
____________________________________________________________________

< Innholdsfortegnelse >

Innledning
 Forord
 Installasjonskomponenter
 Skrivere som er kompatible med dette produktet
 Avinstallere Printer Driver Add-On Module

====================================================================
Innledning
====================================================================

< Forord >

Dette produktet er en modul som utvider funksjonaliteten til
skriverdriveren for Canon Inkjet-skrivere.
Ved å installere dette produktet kan du bruke skriverdriveren til
å definere kompenserings- og behandlingsfunksjoner for bildedata,
for eksempel fotografier.

< Installasjonskomponenter >

Installasjonspakken består av følgende komponenter:

 - Installer (setup.exe)
  Installerer Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module
  på datamaskinen.

 - Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module
  Utvider funksjonaliteten til skriverdriveren.

 - Readme (readme_norwegian.txt)
  Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om
  Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module.

< Skrivere som er kompatible med dette produktet >

Disse skriverne er kompatible med dette produktet:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355,
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500,
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850,
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000,
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D,
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series,
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000,
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000,
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600,
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500,
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Avinstallere Printer Driver Add-On Module >

Slik sletter du Printer Driver Add-On Module hvis du ikke har
behov for den:

 1. Velg følgende på [Start]-menyen:
    For Windows 7: [Kontrollpanel]-[Programmer]-[Avinstaller et
            program]
    For Windows Vista TM: [Kontrollpanel]-[Programmer]-
               [Programmer og funksjoner]
    For Windows XP: [Kontrollpanel]-[Legg til eller fjern
            programmer]
    For Windows 2000: [Innstillinger]-[Kontrollpanel]-[Legg
             til / fjern programmer]

 2. Klikk på [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module], og
   klikk deretter på [Avinstaller] ([Fjern]).

 3. Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.57