readme_swedish.txt Driver File Contents (mp210swin101ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP210 series
Canon MP Drivers version 1.01
för Microsoft Windows
Instruktioner
____________________________________________________________________

====================================================================
Allmän information
====================================================================

 - Med vissa USB-nav kan det uppstå problem med MP Drivers. I så
  fall ansluter du enheten direkt till USB-porten på datorn eller
  byter USB-porten som enheten är ansluten till.

 - När du arbetar med mycket stora filer kan det virtuella minnet
  bli lågt och Windows fungerar inte som det ska. I så fall läser
  du i dokumentationen till Windows om hur du ökar inställningen
  för det virtuella minnet.

 - Med Windows Media Center, som levereras med Windows Vista TM,
  och med Media Center, som levereras med Windows XP Media Center
  Edition 2005, går det inte att använda bildimportering.
  Använd ett annat program, t.ex. MP Navigator EX, för att scanna
  och använda bilder.

 - När du startar Media Center, som levereras med Windows XP Media
  Center Edition 2005, kan det hända att scanning från skrivarens
  kontrollpanel inaktiveras.
  I detta fall ska du starta om datorn.

____________________________________________________________________

 Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft
 Corporation.
 Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
 Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
 Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som
 tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
 Alla andra namn och produkter som nämns i denna dokumentation kan
 vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
 företag.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.57