readme_norwegian.txt Driver File Contents (mp210swin101ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP210 series
Canon MP Drivers versjon 1.01
for Microsoft Windows
Instruksjoner
____________________________________________________________________

====================================================================
Generelle merknader
====================================================================

 - For enkelte USB-huber kan det oppstå problemer med MP Drivers.
  Hvis dette skjer, kan du koble enheten direkte til USB-porten på
  PCen, eller endre USB-porten som enheten er koblet til.

 - Når du arbeider med svært store filer, kan det hende at det
  virtuelle minnet i Windows blir for lite, slik at Windows ikke
  fungerer som det skal. Se dokumentasjonen for Windows for å
  finne ut hvordan du kan øke innstillingen for virtuelt minne.

 - Windows Media Center med medfølgende Windows Vista TM og Media
  Center med medfølgende Windows XP Media Center Edition 2005
  tillater ikke at du bruker bildeimport.
  Bruk andre programmer som MP Navigator EX for å skanne og bruke
  bilder.

 - Når du starter Media Center, som leveres med Windows XP Media
  Center Edition 2005, kan det hende skanning fra betjeningspanelet
  til skriveren deaktiveres.
  Hvis dette skjer, start datamaskinen på nytt.

____________________________________________________________________

 Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
 Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft
 Corporation i USA og/eller andre land.
 Windows Vista er et varemerke eller registrert varemerke for
 Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 Alle merkenavn og produktnavn som nevnes i dette dokumentet, er
 varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive
 selskaper.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.56