readme_dutch.txt Driver File Contents (mp210swin101ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP210 series
Canon MP Drivers versie 1.01
voor Microsoft Windows
Instructies
____________________________________________________________________

====================================================================
Algemene opmerkingen
====================================================================

 - Bij sommige USB-hubs kunnen problemen optreden met MP Drivers.
  Als dit gebeurt, sluit u het apparaat direct aan op de USB-poort
  van de pc, of sluit u het apparaat op een andere USB-poort aan.

 - Wanneer u met zeer grote bestanden werkt, is het mogelijk dat het
  virtuele gebeugen in Windows op raakt en Windows niet meer goed
  werkt. Raadpleeg in dit geval de documentatie bij Windows voor
  instructies over het vergroten van het virtuele geheugen.

 - Met Windows Media Center, dat wordt geleverd bij Windows Vista TM,
  en Media Center, dat wordt geleverd bij Windows XP Media Center
  Edition 2005, kunt u geen afbeeldingen importeren.
  Gebruik een andere toepassing zoals MP Navigator EX, om
  afbeeldingen te scannen en te gebruiken.

 - Als u Media Center, dat wordt geleverd bij Windows XP Media
  Center Edition 2005, start, is scannen vanaf het bedieningspaneel
  van de printer soms uitgeschakeld.
  Start in dit geval de computer opnieuw op.

____________________________________________________________________

 Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
 Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
 Corporation in de V.S. en/of andere landen.
 Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
 Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
 Alle merk- en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn
 handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
 eigenaren.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.47