readme_danish.txt Driver File Contents (mp210swin101ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP210 series
Canon MP Drivers Version 1.01
til Microsoft Windows
Instruktioner
____________________________________________________________________

====================================================================
Generelle bemærkninger
====================================================================

 - Der kan opstå problemer med visse USB-hubs, når disse bruges
  sammen med MP Drivers. I så fald skal du tilslutte enheden
  direkte til computerens USB-port eller tilslutte enheden til en
  anden USB-port.

 - Når du arbejder med meget store filer, kan Windows løbe tør for
  virtuel hukommelse og fungerer muligvis ikke korrekt. Læs i så
  fald i dokumentationen til Windows, hvordan du øger indstillingen
  for den virtuelle hukommelse.

 - Windows Media Center, der leveres sammen med Windows Vista TM,
  og Media Center, der leveres sammen med Windows XP Media Center
  Edition 2005, tillader ikke, at du importerer billeder.
  Brug en anden applikation, som f.eks. MP Navigator EX til at
  scanne og bruge billeder.

 - Når du starter Media Center, der leveres med Windows XP Media
  Center Edition 2005, er scanning fra printerens kontrolpanel
  nogle gange deaktiveret.
  I så fald skal du genstarte computeren.

____________________________________________________________________

 Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
 Corporation.
 Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
 Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Windows Vista er et varemærke eller et registreret varemærke
 tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Alle mærkenavne og produktnavne nævnt i dette dokument er varemærker
 eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.84