mp160win64111ea23/README/Readme_Swedish.txt Driver File Contents (mp160win64111ea23.exe)

Driver Package File Name: mp160win64111ea23.exe
File Size: 23.2 MB

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP160
Canon MP Drivers version 1.11 64-bit Edition
för Microsoft Windows
Instruktioner

____________________________________________________________________

====================================================================
INNEHÅLL
====================================================================
Allmän information
1. Viktigt
2. Skriva ut
3. Scanna

====================================================================
Allmän information:
====================================================================

1. Viktigt
--------------------------------------------------------------------

 - Med vissa USB-nav kan det uppstå problem med MP Drivers. I så 
  fall ansluter du enheten direkt till USB-porten på datorn eller
  byter USB-porten som enheten är ansluten till.

 - När du arbetar med mycket stora filer kan det virtuella minnet
  bli lågt och Windows fungerar inte som det ska. I så fall läser
  du i dokumentationen till Windows om hur du ökar inställningen
  för det virtuella minnet.

 - Information om funktioner som gäller 64-bitarsversioner av 
  Windows finns i handböckerna.

 - Om du vill ha information om programvara som kan användas med
  64-bitarsversioner av Windows kontaktar du respektive
  tillverkare.

2. Skriva ut
--------------------------------------------------------------------

 - Om bilddata inte skrivs ut på rätt sätt visar du dialogrutan
  Utskriftsalternativ från fliken Utskriftsformat och ändrar
  inställningen för Avaktivera ICM krävs från programmet. Det kan
  åtgärda problemet.

3. Scanna
--------------------------------------------------------------------

 - Med vissa program kanske du inte kan använda Multibeskärning
  på fliken Avancerat läge för scannerdrivrutinen (ScanGear).
  I så fall scannar du varje dokument separat och ändrar 
  pappersstorleken till den verkliga dokumentstorleken varje gång.

 - Om du markerar kryssrutan Visa scannade bilder på fliken
  Multiscanning för scannerdrivrutinen (ScanGear) i vissa program,
  kan fönstret som visar miniatyrerna för de scannade bilderna
  stängas automatiskt.

 - När du har installerat onlinehandboken från den medföljande 
  cd-skivan kan du visa den genom att klicka på [?]-knappen i 
  ScanGear-fönstret.Markera bara onlinehandboken på 
  installationsskärmen och installera den.

 - Information om hur du använder ScanGear finns i
  onlinehandboken.

____________________________________________________________________

 Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör
 Microsoft Corporation.
 Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
 Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
 Alla andra namn och produkter som nämns i det här dokumentet är
 varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
 företag.
server: web1, load: 1.50