mp160win64111ea23/README/Readme_Norwegian.txt Driver File Contents (mp160win64111ea23.exe)

Driver Package File Name: mp160win64111ea23.exe
File Size: 23.2 MB

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP160
Canon MP Drivers versjon 1.11 64-biters versjon
for Microsoft Windows
Instruksjoner

____________________________________________________________________

====================================================================
INNHOLD
====================================================================
Generelle merknader
1. Viktig
2. Utskrift
3. Skanning

====================================================================
Generelle merknader:
====================================================================

1. Viktig
--------------------------------------------------------------------

 - For enkelte USB-huber kan det oppstå problemer med MP Drivers.
  Hvis dette skjer, kan du koble enheten direkte til USB-porten på
  PCen, eller endre USB-porten som enheten er koblet til.

 - Når du arbeider med svært store filer, kan det hende at det
  virtuelle minnet i Windows blir for lite, slik at Windows ikke
  fungerer som det skal. Se dokumentasjonen for Windows for å
  finne ut hvordan du kan øke innstillingen for virtuelt minne.

 - Hvis du trenger informasjon om funksjoner i forbindelse med
  64-biters versjoner av Windows, kan du se i den tilhørende
  brukerhåndboken.

 - Hvis du trenger informasjon om programmer som kan brukes i
  64-biters versjoner av Windows, kan du ta kontakt med den
  aktuelle produsenten.

2. Utskrift
--------------------------------------------------------------------
 
 - Hvis bildedataene ikke blir skrevet ut riktig, åpner du
  dialogboksen [Utskriftsalternativer] fra kategorien
  [Utskriftsformat], og endrer innstillingen for
  [Deaktivering av ICM kreves av program]. Det kan hende
  at dette løser problemet. 

3. Skanning
--------------------------------------------------------------------

 - I enkelte programmer kan det hende at alternativet Beskjær flere
  ganger i kategorien Avansert-modus i skannerdriveren (ScanGear)
  ikke er tilgjengelig. Hvis dette skjer, skanner du ett
  dokument om gangen, og endrer papirstørrelsen til den aktuelle
  dokumentstørrelsen hver gang.

 - Hvis du merker av for Vis skannede bilder i kategorien Flere
  skanninger i skannerdriveren (ScanGear), kan det i enkelte
  programmer hende at vinduet som viser miniatyrbildene av
  de skannede bildene, lukkes automatisk.

 - Når du har installert den elektroniske manualen fra CD-ROMen
  som følger med maskinen, kan du vise manualen ved å klikke på
  knappen [?] i ScanGear-skjermbildet. Merk bare den elektroniske
  manualen i installeringsskjermbildet, og installer den.

 - Hvis du trenger informasjon om hvordan du bruker ScanGear, kan
  du se i den elektroniske manualen.

____________________________________________________________________

 Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
 Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft
 Corporation i USA og/eller andre land.
 Alle merkenavn eller produktnavn som nevnes i dette dokumentet,
 er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive
 selskaper.
server: web4, load: 1.16