mp160win64111ea23/README/Readme_Dutch.txt Driver File Contents (mp160win64111ea23.exe)

Driver Package File Name: mp160win64111ea23.exe
File Size: 23.2 MB

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP160
Canon MP Drivers versie 1.11 64-bits editie
voor Microsoft Windows
Instructies

____________________________________________________________________

====================================================================
INHOUD
====================================================================
Algemene opmerkingen
1. Belangrijk
2. Afdrukken
3. Scannen

====================================================================
Algemene opmerkingen:
====================================================================

1. Belangrijk
--------------------------------------------------------------------

 - Bij sommige USB-hubs kunnen problemen optreden met MP Drivers. 
  Als dit gebeurt, sluit u het apparaat direct aan op de USB-poort 
  van de pc, of sluit u het apparaat op een andere USB-poort aan.

 - Wanneer u met zeer grote bestanden werkt, is het mogelijk dat het
  virtuele gebeugen in Windows op raakt en Windows niet meer goed
  werkt. Raadpleeg in dit geval de documentatie bij Windows voor
  instructies over het vergroten van het virtuele geheugen.

 - Voor informatie over functies gerelateerd aan de 64-bits versie
  van Windows raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

 - Voor informatie over toepassingssoftware die onder 64-bits
  versies van Windows kan worden gebruikt, neemt u contact op met
  de fabrikant van de software.

2. Afdrukken
--------------------------------------------------------------------

 - Wanneer afbeeldingsgegevens niet correct worden afgedrukt, geeft
  u het dialoogvenster [Afdrukopties] via het tabblad [Pagina-
  instelling] weer en wijzigt u de instelling van
  [ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist]. Het is
  mogelijk dat dit het probleem oplost.

3. Scannen
--------------------------------------------------------------------

 - In sommige toepassingen is Multi-bijsnijden op het tabblad
  Geavanceerde modus van het scannerstuurprogramma (ScanGear) 
  niet beschikbaar. Als dit gebeurt, scant u de documenten
  één voor één en wijzigt u het Papierformaat telkens in het
  feitelijke formaat van het document.

 - Wanneer u het selectievakje Gescande beelden weergeven op het
  tabblad Multi-scan van het scannerstuurprogramma (ScanGear)
  inschakelt, wordt in sommige toepassingen het venster met de
  miniaturen van de gescande afbeeldingen automatisch gesloten.

 - Nadat u de on line handleiding vanaf de cd-rom die bij dit
  apparaat wordt geleverd, hebt geïnstalleerd, kunt u de
  handleiding openen door te klikken op de knop [?] op het
  scherm van ScanGear. Selecteer alleen de on line handleiding
  op het installatiescherm en installeer deze.

 - Informatie over het gebruik van ScanGear kunt u vinden in de
  on line handleiding.

____________________________________________________________________

 Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
 Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
 Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Alle merknamen en productnamen die in dit document worden 
 genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
 respectieve bedrjiven.
server: web4, load: 1.43