Readme_Dutch.txt Driver File Contents (mp150win111ea13.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP150
Canon MP Drivers versie 1.11
voor Microsoft Windows
Instructies

____________________________________________________________________

====================================================================
INHOUD
====================================================================
Algemene opmerkingen
1. Belangrijk
2. Afdrukken
3. Scannen

====================================================================
Algemene opmerkingen:
====================================================================

1. Belangrijk
--------------------------------------------------------------------

 - Bij sommige USB-hubs kunnen problemen optreden met MP Drivers. 
  Als dit gebeurt, sluit u het apparaat direct aan op de USB-poort 
  van de pc, of sluit u het apparaat op een andere USB-poort aan.

 - Wanneer u met zeer grote bestanden werkt, is het mogelijk dat het
  virtuele gebeugen in Windows op raakt en Windows niet meer goed
  werkt. Raadpleeg in dit geval de documentatie bij Windows voor
  instructies over het vergroten van het virtuele geheugen.

2. Afdrukken
--------------------------------------------------------------------

 - Wanneer afbeeldingsgegevens niet correct worden afgedrukt, geeft
  u het dialoogvenster [Afdrukopties] via het tabblad [Pagina-
  instelling] weer en wijzigt u de instelling van
  [ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist]. Het is
  mogelijk dat dit het probleem oplost.

3. Scannen
--------------------------------------------------------------------

 - In sommige toepassingen is Multi-bijsnijden op het tabblad
  Geavanceerde modus van het scannerstuurprogramma (ScanGear) 
  niet beschikbaar. Als dit gebeurt, scant u de documenten
  één voor één en wijzigt u het Papierformaat telkens in het
  feitelijke formaat van het document.

____________________________________________________________________

 Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
 Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
 Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Alle merknamen en productnamen die in dit document worden 
 genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
 respectieve bedrjiven.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.73