Readme_dutch.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

____________________________________________________________

      Canon Easy-WebPrint EX Versie 1.2.0
              voor
           Microsoft Windows
            Aanwijzingen
      *** Copyright CANON INC. 2009-2010 ***
____________________________________________________________


< Inhoud >

Inleiding
 Voorwoord
 Over handelsmerken

Beperkingen voor het gebruik van Canon Easy-WebPrint EX

============================================================
Inleiding
============================================================

< Voorwoord >

 Bedankt dat u Canon Utilities Easy-WebPrint EX gebruikt.
 Canon Easy-WebPrint EX is een plug-in voor Windows
 Internet Explorer 7.0 of hoger.
 Het biedt diverse functies voor het afdrukken van webpagina's,
 waaronder een afdrukvoorbeeld, een uitsnedefunctie en een
 functie voor het bewerken van de indeling.
 Canon Easy-WebPrint EX heeft de vorm van een werkblak in
 het venster van Windows Internet Explorer.

< Over handelsmerken >

 Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
 Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
 Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
 Internet Explorer is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk
 van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
 Alle merk- en productnamen die in dit document worden genoemd,
 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende
 bedrijven.

============================================================
Beperkingen voor het gebruik van Canon Easy-WebPrint EX
============================================================

De volgende beperkingen zijn van toepassing op het gebruik van dit product.
Lees deze beperkingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

 - Canon Easy-WebPrint EX ondersteunt Internet Explorer (64-bit) niet.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.40