Readme_Swedish.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

____________________________________________________________

      Canon Easy-WebPrint EX Version 1.2.0
              för
           Microsoft Windows
            Anvisningar
      *** Copyright CANON INC. 2009-2010 ***
____________________________________________________________


< Innehåll >

Inledning
 Förord
 Om varumärken

Begränsningar kring användning av Canon Easy-WebPrint EX

============================================================
Inledning
============================================================

< Förord >

 Tack för att du använder Canon Easy-WebPrint EX.
 Canon Easy-WebPrint EX är ett plugin-program för Windows
 Internet Explorer 7.0 eller senare.
 Det innehåller funktioner för webbsidesutskrift med bland
 annat förhandsgranskning, klipp och layoutredigering.
 Canon Easy-WebPrint EX visas som ett verktygsfält i
 Internet Explorer-fönstret.

< Om varumärken >

 Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör
 Microsoft Corporation.
 Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som
 tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat
 varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
 och/eller andra länder.
 Alla varumärkesnamn och produktnamn i detta dokument är
 varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
 respektive företag.

============================================================
Begränsningar kring användning av Canon Easy-WebPrint EX
============================================================

Användningen av produkten omfattas av följande begränsningar.
Observera dessa begränsningar innan du använder produkten.

 - Canon Easy-WebPrint EX kan inte användas med Internet
  Explorer (64 bitar).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.39