Readme_Norwegian.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

____________________________________________________________

      Canon Easy-WebPrint EX versjon 1.2.0
              for
           Microsoft Windows
            Instruksjoner
      *** Med enerett: CANON INC. 2009-2010 ***
____________________________________________________________


< Innhold >

Innledning
 Forord
 Om varemerker

Begrensninger for bruk av Canon Easy-WebPrint EX

============================================================
Innledning
============================================================

< Forord >

 Takk for at du bruker Canon Easy-WebPrint EX.
 Canon Easy-WebPrint EX er plug-in for Windows Internet
 Explorer 7.0 eller nyere.
 Den har flere funksjoner for å skrive ut websider, blant
 annet funksjonen for forhåndsvisning av utskrift, klipping
 og redigering av layout.
 Canon Easy-WebPrint EX vises som en verktøylinje i
 Internet Explorer-vinduet.

< Om varemerker >

 Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft
 Corporation.
 Windows er et varemerke eller registrert varemerke for
 Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.
 Internet Explorer er et varemerke eller registrert
 varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre
 land.
 Alle merkevarer og produktnavn som nevnes i dette
 dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for
 sine respektive selskaper.

============================================================
Restriksjoner for bruk av Canon Easy-WebPrint EX
============================================================

Følgende begrensninger gjelder for bruk av dette produktet.
Vær oppmerksom på disse begrensningene før du bruker
produktet.

  Canon Easy-WebPrint EX støttes ikke av Internet Explorer
  (64-bit).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.89