Eula_SL.txt Driver File Contents (TouchPad_ALPS_7.3.2015.202_W7x86W7x64_A.zip)

LicenÄćni pogoji za programsko opremo

Ti licenÄćni pogoji so pogodba (»pogodba«) med vami in podjetjem Alps Electric Co., Ltd. (»podjetje«). Preberite jih, preden uporabite gonilnike podjetja (»programsko opremo«) za GlidePoint, DualPoint, StickPointer itd. (»kazalno napravo«). ÄĆe uporabljate programsko opremo, to pomeni, da se strinjate s pogoji v tej pogodbi. ÄĆe se z njimi ne strinjate, programske opreme ne smete uporabljati. 

1. Uporaba programske opreme
Programsko opremo lahko namestitev in jo uporabljate v enem osebnem raÄćunalniku, ki ima kazalno napravo podjetja.

2. Lastništvo pravic
Podjetje si pridržuje vse pravice v zvezi s programsko opremo, vkljuÄćno s pravicami intelektualne lastnine.

3. Kopiranje
Programske opreme ne smete kopirati niti v celoti niti po delih. Lahko naredite samo eno kopijo in jo uporabljate kot varnostno kopijo.

4. Spreminjanje in popravki
Spreminjanje, popravljanje, obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali razstavljanje programske opreme v celoti ali po delih ni dovoljeno. Teh procesov ne sme izvesti tudi nobena tretja oseba. 

5. Tretje osebe in uporaba programske opreme
Programske opreme ne smete niti v celoti niti po delih prenesti, posoditi, dati v najem ali kako drugaÄće ponuditi tretji osebi.

6. Zavrnitev jamstva
Podjetje ne odgovarja za kakrÅ¡no koli Å¡kodo (vkljuÄćno s (a ne omejeno na) neposredno, posredno, poslediÄćno ali posebno Å¡kodo), ki bi nastala zaradi uporabe programske opreme. Da bi prepreÄćili vse dvome, podjetje ne odgovarja za spore v zvezi s programsko opremo, ki bi nastali zaradi pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe. 
Programsko opremo uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako sami odgovarjate za morebitno nastalo Å¡kodo v svojem raÄćunalniÅ¡kem sistemu ali za izgubo podatkov, ki bi nastala zaradi uporabe programske opreme.

7. DPInst
Programsko opremo Driver Package Installer (»DPInst«) družbe Microsoft Corporation (»Microsoft«) lahko uporabljate brezplaÄćno samo, Äće se strinjate s temi pogoji:
(a) DPInst lahko uporabljate zgolj za nameÅ¡Äćanje programske opreme.
(b) Spreminjanje, popravljanje, obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali razstavljanje programa DPinst v celoti ali po delih ni dovoljeno.
(c) Programa DPInst ne smete niti v celoti niti po delih posoditi, dati v najem ali kako drugaÄće ponuditi nobeni tretji osebi. 
(d) Programa DPInst ne smete kopirati. (Lahko naredite samo eno kopijo in jo uporabljate kot varnostno kopijo.)
(e) Microsoft si pridržuje vse pravice glede programa DPInst. 
(f) V imenih svojih programov ne smete uporabljati Microsoftovih blagovnih znamk oziroma jih ne smete uporabljati na naÄćin, ki napeljuje na to, da so vaÅ¡i programi Microsoftovi oziroma da jih Microsoft odobrava.
(g) Za program DPInst Microsoft ne zagotavlja nobene podpore.
(h) Program DPInst je licenciran »kot je««. Microsoft ne odgovarja za morebitno Å¡kodo, ki bi jo utegnili imeti zaradi uporabe programa DPInst. Da bi prepreÄćili vse dvome, Microsoft ne odgovarja za spore v zvezi s programom DPInst, ki bi nastali zaradi pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe. 
(i) Pri uporabi programa DPInst morate upoÅ¡tevati vso domaÄćo in mednarodno zakonodajo in predpise za nadzor izvoza.
(j) Od Microsofta lahko dobite povrnjeno samo škodo v višini 5 ameriških dolarjev.

8. Razno
(1) Podjetje lahko brez vnaprejÅ¡njega obvestila spremeni specifikacije in priroÄćnike za programsko opremo. 
(2) Zakonodaja, ki velja za to pogodbo, je japonska zakonodaja. Za spore, nesoglasja ali nestrinjanja v zvezi s to pogodbo je pristojno okrožno sodiÅ¡Äće v Tokiju.
(3) V zvezi s to pogodbo ne obstajajo nobeni pisni ali ustni dogovori, natisnjeni ali drugaÄće posredovani standardni pogoji in doloÄćila, jamstva, garancije ali sporazumi; ta pogodba nadomeÅ¡Äća vse prejÅ¡nje pisne in ustne sporazume in dogovore med strankami. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.70