32bit/Config/licenseSVE.txt Driver File Contents (Motherboard_5CDriver_5CVGA_5CAMD-8.561.0.0-WinVista-32bit.zip)

Driver Package File Name: Motherboard_5CDriver_5CVGA_5CAMD-8.561.0.0-WinVista-32bit.zip
File Size: 52.6 MB

ÿþIntegritetsavtal för Catalysts installationshanterareAdvanced Micro Devices, Inc. ("AMD") är förpliktat att skydda din integritet. Detta integritetsavtal är tillämpligt till den information som samlats av AMD genom att använda nedladdningstjänsten ("programmet") för Catalysts installationshanterare. Det gäller inte data som samlats in genom andra nätanslutna eller icke nätanslutna AMD-platser, -produkter eller -tjänster.Insamling och användning av information Programmet varken begär eller samlar in någon som helst personlig information av/från dig. Då du använder programmet kommer det att samla in viss anonym information om din dator och dess konfiguration, såsom din maskinvaras kapacitet och de programvaruversioner som finns installerade på den. Denna information kommer inte att skickas till AMD, utan kommer att jämföras med information på AMD:s eller dess representanters servrar för att avgöra om nyare versioner av programvaru- eller maskinvaruinformation finns tillgängliga och [på din begäran] ladda ner och installera den programvaru- och/eller maskinvaruinformationen på din dator.Programmet kan innehålla länkar till webbplatser och -tjänster. Vi uppmanar dig att granska integritetsavtalen på de platser och tjänster du väljer att besöka så att du kan förstå hur de eventuellt samlar in, använder och delar med sig av din personliga information. AMD ansvarar inte för integritetsavtalen för platsers och tjänsters bruk vilka kontrolleras av andra företag eller organisationer.Kontaktinformation

AMD välkomnar dina kommentarer angående detta integritetsavtal. Om du har frågor eller anser att vi inte har följt det, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@amd.com eller via vanlig post på:Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

server: web5, load: 0.69