multi_se.ini Driver File Contents (sl25athotkey.exe)

ÿþ



[SETTING]

Language=se

Nation=Swedish 





[TEXT]



Full effekt



CTL102_1003=Vill du försätta datorn i vänteläge?

CTL171_1002=Visa inte detta meddelande i framtiden.

CTL171_1=Ja

CTL171_2=Nej



CTL102_1004=Vill du försätta datorn i viloläge?

CTL171_1002=Visa inte detta meddelande i framtiden.

CTL171_1=Ja

CTL171_1=Nej



OSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV



Bluetooth är aktiverat

Wi-Fi är aktiverat

Alla enheter är aktiverade

Alla enheter är inaktiverade

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt



Snabbtangent för nätverk

Den trådlösa kommunikationen är avaktiverad. Koppla på den trådlösa kommunikationen med strömbrytaren.



TOSHIBAs snabbtangentsverktyg för bildskärmsenheter







[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Toshiba - snabbtangenter

CTL102_1000=Visa ett väntelägesmeddelande om Fn+F3 trycks ned.

CTL102_1001=Visa ett vilolägesmeddelande om Fn+F4 trycks ned.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

Snabbtangentsverktyg







[ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=TOSHIBA - åtkomstmöjlighet

CTL102_1001=Använda tröga Fn-tangenter (&U)

CTL102_1012=Alternativ

CTL102_1002=Tryck två gånger på Fn-tangenten för att låsa den (&P)

CTL102_1003=Ljudsignal när Fn-tangenten trycks ner (&M)

CTL102_1004=Visa status för tröga Fn-tangenter (&S)

CTL102_1013=Automatisk återställning

CTL102_1005=Återställ tröga Fn-tangenter om tangentbordet inte används på:(&I)

CTL102_1009=minuter(&N)

CTL102_1007=Ljudsignal när tröga Fn-tangenter återställs (&R)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

CTL102_1000=Verkställ (&A)

CTL102_1012=Alternativ

CTL102_1013=Automatisk återställning

CTL102_1010=Använd tröga Fn-tangenter om du vill skapa Fn-tangentkombinationer genom att trycka på en tangent i taget.

CTL102_1011=Inställning för tröga Fn-tangenter



TXT_NOT_ADMIN_TITLE=TOSHIBA Accessibility Error

TXT_NOT_ADMIN=Du saknar administratörsbehörighet.





[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Aktivera tröga Fn-tangentkombinationer så att du kan trycka på dem och ha dem aktiverade tills nästa gång du trycker på en annan tangent än Fn-tangenten. Detta är en bra hjälp för personer som har svårt att trycka på två tangenter samtidigt.

HIDC_KEYLOCK=Anger att när du trycker två gånger i rad på Fn-tangenten, att tangenten ska vara aktiv tills du trycker på samma tangent en gång till.

HIDC_SOUND=Spelar upp olika ljudsignaler när Fn-tangenten tryckes ned, när den låses och låses upp.

HIDC_DISPLAY=Visar en ikon för tröga Fn-tangentkombinationer i Aktivitetsfältet när funktionen är aktiverad.

HIDC_TIME="Stänger av tröga Fn-tangentkombinationer när datorn inte använts under en given tidsperiod.
Detta är användbart om flera personer använder samma dator"

HIDC_DISABLE=Spelar upp ett ljud som bekräftelse varje gång som tröga Fn-tangentkombinationer återställs.

HIDC_OK=Stänger dialogrutan och sparar ändringarna du gjorde

HIDC_CANCEL=Stänger dialogrutan utan att spara ändringarna du gjorde.

HIDC_APPLY=Sparar alla ändringar som du gjorde utan att stänga dialogrutan.



Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.96