multi_hu.ini Driver File Contents (sl25athotkey.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=hu

Nation=Hungarian

[TEXT](Fn+F2)

Teljes üzem

(Fn+F3)

CTL102_1003=Szeretné a gépet készenléti állapotba helyezni?

CTL171_1002=Ez az üzenet ne jelenjen meg a jövQben.

CTL171_1=Igen

CTL171_2=Nem

(Fn+F4)

CTL102_1004=Szeretné a számítógépet alvó állapotba helyezni?

CTL171_1002=Ez az üzenet ne jelenjen meg a jövQben.

CTL171_1=Igen

CTL171_2=Nem

(Fn+F5)

OSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV

(Fn+F8)

Bluetooth engedélyezve

Wi-Fi engedélyezve

Minden eszköz engedélyezve

Minden eszköz letiltva

CTL102_1=OK

CTL102_2=MégseVezeték nélküli gyorsbillentyq

A vezeték nélküli kommunikáció le van tiltva. Kérem, hogy engedélyezze a Vezeték nélküli kommunikáció funkciót.TOSHIBA Hotkey segédprogram kijelzQkhöz[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Toshiba Hotkey

CTL102_1000=Készenléti állapotba helyezést jóváhagyó üzenet megjelenítése az Fn+F3 billentyqkombináció megnyomásakor.

CTL102_1001=Alvó üzemmódba helyezést jóváhagyó üzenet megjelenítése az Fn+F4 billentyqkombináció megnyomásakor.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Mégse

Hotkey Utility

[ACS_TEXT]WIN102_CAPTION=TOSHIBA Accessibility

CTL102_1001=A funkcióbillentyq-rögzítQ gomb aktivizálása(&F)

CTL102_1012=Beállítások

CTL102_1002=Zárolás az Fn billentyq kétszeri megnyomásával(&Z)

CTL102_1003=Hangjelzés az Fn billentyq lenyomásakor(&H)

CTL102_1004=A funkcióbillentyq-rögzítQ gomb állapotának kijelzése a képernyQn(&K)

CTL102_1013=Automatikus alaphelyzetbe állítás

CTL102_1005=Fn billentyq feloldása a billentyqzet &I percnyi tétlensége után

CTL102_1009=percnyi tétlensége után(&N)

CTL102_1007=Hangjelzés a funkcióbillentyq-rögzítQ gomb automatikus alaphelyzetbe állításakor(&R)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Mégse

CTL102_1000=Alkalmaz(&A)

CTL102_1012=Beállítások

CTL102_1013=Automatikus alaphelyzetbe állítás

CTL102_1010=A funkcióbillentyq-rögzítQ gomb lehetQvé teszi, hogy a billentyqk egymás utáni lenyomásával adjon meg billentyqkombinációkat.

CTL102_1011=A funkcióbillentyq-rögzítQ gomb beállításai

TXT_NOT_ADMIN_TITLE=TOSHIBA Accessibility hiba

TXT_NOT_ADMIN=Nem rendelkezik adminisztrátori jogosultsággal.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=A funkcióbillentyq-rögzítQ gomb bekapcsolása. LehetQvé teszi, hogy a lenyomott funkcióbillentyq mindaddig aktív maradjon, amíg egy normál billentyqt le nem nyom. A funkció azok számára hasznos, akiknek problémát okoz két billentyq egyidejq lenyomása.

HIDC_KEYLOCK=Megadja, hogy az Fn billentyq kétszeri lenyomása után is mindaddig aktív maradjon, amíg azt a billentyqt a felhasználó le nem nyomja harmadszor is.

HIDC_SOUND=Egyedi hanghatásokkal jelzi az Fn billentyq lenyomását, rögzítését vagy feloldását.

HIDC_DISPLAY=Amikor a funkcióbillentyq-rögzítési funkció aktív, megjeleníti a funkció állapotjelzQjét a Tálcán.

HIDC_TIME=Kikapcsolja a funkcióbillentyq-rögzítési funkciót, ha a számítógép egy adott ideig tétlen volt. Ez a funkció akkor hasznos, ha ugyanazt a gépet több személy is használja.

HIDC_DISABLE=Jóváhagyó hangjelzést ad a funkcióbillentyq-rögzítQ funkció automatikus alaphelyzetbe állításakor.

HIDC_OK=Bezárja a párbeszédablakot, és menti a változtatásokat.

HIDC_CANCEL=A párbeszédablakot a változtatások mentése nélkül zárja be.

HIDC_APPLY=A párbeszédablak bezárása nélkül menti az összes változtatást.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 9.02