NDSNLS.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

//
// NDSNLS.ini	English (2002.12.19.2)
//

[NDSNLS_STRINGS]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Common
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_NDS_MAINTITLE    = ConfigFree
IDS_ALLRIGHTS      = Med ensamrätt.
IDS_ON          = PÅ
IDS_OFF         = AV
IDS_OK          = OK
IDS_CANCEL        = Avbryt
IDS_YES         = Ja
IDS_NO          = Nej
IDS_ENABLE        = Aktivera
IDS_DISABLE       = Avaktivera
IDS_CURRENT       = Aktuella inställningar
IDS_CLOSE        = Stäng
// 2002.10.25
IDS_OPEN         = Öppna
IDS_VERSION       = Version
IDS_DBVERSION      = Diagnostik - databasversion
// 2002.11.1
IDS_CAPTURE_DATE     = Datum för insamling:
IDS_PROFILE_VERSION   = Profilversion
IDS_DEVICE_TYPE_ETHER  = Ethernet-enhet
IDS_DEVICE_TYPE_IR    = Enhet för infraröd överföring
IDS_DEVICE_TYPE_MODEM  = Modemenhet
// 2002.11.19
IDS_APPLY        = Verkställ
IDS_NO_ITEM       = (Ingen)
// 2002.11.26
IDS_NG          = Inte bra
// 2002.11.26
IDS_DONE         = Klart
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.26
IDS_MAIN_STAYCHECK    = Kvar i aktivitetsfältet.
IDS_MAIN_BT_DETAIL    = Detalj
IDS_MAIN_TITLE      = ConfigFree (huvudmeny)
IDS_MAIN_SELECTED_PF   = Markerad profil
IDS_MAIN_BT_OVERWRITE  = Skriv över
IDS_MAIN_PROFILE_LIST  = Profillista
IDS_MAIN_CH_PFNAME    = Profilnamn
IDS_MAIN_CH_COMMENT   = Kommentar
IDS_MAIN_ABOUT_PROFILE  = Om profiler
IDS_MAIN_BT_SWITCH    = Omkopplare
IDS_MAIN_BT_ADD     = Lägg till
IDS_MAIN_BT_DELETE    = Ta bort
IDS_MAIN_BT_MODIFY    = Ändra
IDS_MAIN_BT_EXIT     = Avsluta

IDS_CFMAIN_APP_TITLE       = ConfigFree
IDS_CFMAIN_PROFILE        = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOER      = Indikator
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE      = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES      = Enheter
// 2002.11.12
IDS_CFMAIN_BUTTON_DIAGNOSTICS   = Skapa logg...
// 2002.11.1
IDS_CFMAIN_BUTTON_VERSION     = Om...
IDS_CFMAIN_BUTTON_HELP      = Hjälp...
// 2002.11.26
IDS_CFMAIN_CHECK_TRAY       = Kvar i aktivitetsfältet
IDS_CFMAIN_BUTTON_CLOSE      = Stäng
IDS_CFMAIN_ABOUT_TITLE      = Om ConfigFree
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT1    = ConfigFree, version 1.00.00
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT2    = Copyright (c) 2002 TOSHIBA CORPORATION.
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT3    = Med ensamrätt.
IDS_CFMAIN_ABOUT_DBVERSION    = Diagnostik - databasversion: 
// IDS_CFMAIN_OK           OK    // IDS_OK
// IDS_CFMAIN_CANCEL         Cancel  // IDS_CANCEL
// IDS_CFMAIN_YES          Yes   // IDS_YES
// IDS_CFMAIN_NO           No    // IDS_NO
//add 2002.09.27
IDS_CFMAIN_CURRENTPROFILE     = Markerad profil:
// 2002.11.6
IDS_USEGUIDE_DOCTOR       = \r\n\r\nKommunikationsproblem visas med en gul triangel och ett utropstecken.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_DEVICE       = \r\n\r\nBekräfta inställningarna och status för din kommunikationsenhet nedan.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_PROFILE       = \r\n\r\nSkapa, ändra eller bekräfta din profil nedan. 
// 2002.11.13
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE_TITLE   = Profilinställningar
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES_TITLE   = Enhetsinställningar
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOR_TITLE    = Anslutningsindikator

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DOCTOR PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_AUTOSW         = Aktiverad automatisk omkoppling (kabeln urkopplad)
// 2002.11.19
IDS_DOCTOR_ENA_THIS_DEVICE    = Aktivera enheten om den ska diagnosticeras.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_MANUAL  = I användarhandboken ser du var omkopplaren sitter.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_ARROW   = Pilen pekar mot den plats där omkopplaren sitter.

IDS_DOCTOR_PROBLEM        = Problemet har hittats.
IDS_DOCTOR_NOPROBLEM       = Det går inte att hitta några problem.
IDS_DOCTOR_INFORMATION1      = Om du klickar på den undre illustrationen visas information till höger.
// 2002.10.29
IDS_DOCTOR_BUTTON_RELOAD     = Uppdatera
IDS_DOCTOR_BUTTON_ADD       = Lägg till profil
// 2002.10.15
IDS_DOCTOR_DIAG_CAUSE_TITLE    = Möjlig orsak
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DIAG_APPROACH_TITLE  = Möjliga lösningar
IDS_DOCTOR_KILLSWITCH_TITLE    = Omkopplare för trådlös kommunikation
IDS_DOCTOR_SWITCH_STATUS     = Status för omkopplare:
// IDS_DOCTOR_SWITCHON        ON    // IDS_ON
// IDS_DOCTOR_SWITCHOFF       OFF    // IDS_OFF
// IDS_DOCTOR_ENABLE         Enable  // IDS_ENABLE
// IDS_DOCTOR_DISABLE        Disable  // IDS_DISABLE
IDS_DOCTOR_CONNECT        = Anslut
IDS_DOCTOR_DISCONNECT       = Koppla från
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TITLE     = Adapter
IDS_DOCTOR_LINE_TITLE       = Linje
IDS_DOCTOR_AP_TITLE        = Anslutningspunkt
IDS_DOCTOR_ROUTER_TITLE      = Router
IDS_DOCTOR_BRIDGE_TITLE      = Brygga
IDS_DOCTOR_GETEWAY_TITLE     = Gateway
IDS_DOCTOR_VPN_TITLE       = Virtuellt nätverk
IDS_DOCTOR_SECURITY_TITLE     = Säkerhet
IDS_DOCTOR_IE_TITLE        = Internet Explorer
IDS_DOCTOR_INTERNET_SETTINGS   = Internet-inställningar:
IDS_DOCTOR_PROXY_SETTINGS     = Proxy-inställningar:
IDS_DOCTOR_SECUR_WEP       = WEP:
IDS_DOCTOR_SECUR_PASS       = Lösenord:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_NAME      = Adapter-namn:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TYPE      = Adapter-typ:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_STATUS     = Adapter-status:
IDS_DOCTOR_LINK_SPEED       = Länkhastighet:
IDS_DOCTOR_CONNECT_STATUS     = Anslutningsstatus:
IDS_DOCTOR_IPADDRESS       = IP-adress:
IDS_DOCTOR_MACADDRESS       = MAC-adress:
IDS_DOCTOR_DHCP          = DHCP:
IDS_DOCTOR_WINS          = WINS:
IDS_DOCTOR_DNS          = DNS:
IDS_DOCTOR_SSID          = SSID:
IDS_DOCTOR_ESSID         = ESSID:
IDS_DOCTOR_GETEWAY        = Standard-gateway:
//add 20020920
IDS_DOCTOR_SUBNETADDRESS     = Delnätsadress:
IDS_DOCTOR_TYPE          = Typ:
IDS_DOCTOR_STATUS         = Status:
IDS_DOCTOR_AP_WIRELESS_TITLE   = Anslutningspunkt för trådlöst nätverk
IDS_DOCTOR_AP_ETHERNET_TITLE   = Ethernet-router/-brygga/-nav
IDS_DOCTOR_WIRELESSNETWORK    = Trådlöst nätverk
IDS_DOCTOR_ETHERNET        = Ethernet
IDS_DOCTOR_NOINFO         = Ingen information
IDS_DOCTOR_IE_HOMEPAGE      = Hemsida:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSEARCH     = Identifierad autokonfiguration:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSCRIPT     = Använd skript för autokonfiguration:
IDS_DOCTOR_IE_SCRIPTADDRESS    = URL för autokonfigurationsskript:
IDS_DOCTOR_IE_HTTP_PROXY     = HTTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SECURE_PROXY    = Säker proxy:
IDS_DOCTOR_IE_FTP_PROXY      = FTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_GOPHER_SPROXY    = Gopher-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SOCKS_PROXY     = Socks-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_LOCALADDRESS    = Proxy-undantag:
// 2002.09.20 14:40
IDS_DOCTOR_DRIVER_VENDER     = Drivrutinsleverantör:
IDS_DOCTOR_DRIVER_VERSION     = Drivrutinsversion:
IDS_DOCTOR_DRIVER_DATE      = Datum för drivrutin:
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DEV_ADVANCED	     = Avancerat:
IDS_DOCTOR_DEV_BRIDGE	     = Brygga för nätverksanslutning:
IDS_DOCTOR_DEV_INTERNET	     = Internet-anslutningsdelning:
IDS_DOCTOR_DEV_FIREWALL	     = Brandvägg för Internet-anslutning:
//add 2002.10.04
IDS_DOCTOR_DIAG_NOW         = Diagnosticering pågår...
IDS_DOCTOR_REFRESH_NOW       = Förnyelse pågår ...
//add 2002.09.27
IDS_DOCTOR_BUTTON_CHECK      = Den diagnostiska kontrollen avslutas
IDS_DOCTOR_KEYABSENT       = Nyckel saknas
IDS_DOCTOR_NOTSUPPORTED      = Stöds inte
IDS_DOCTOR_AUTHENTICATION_MODE  = Autentiseringsläge:
IDS_DOCTOR_OPENAUTHENTICATION   = Autentiseringen är öppen
IDS_DOCTOR_WEPKEY         = WEP-nyckel
IDS_DOCTOR_AUTOSWITCH       = Automatisk brytare
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE_MODE  = Nätverkstyp:
IDS_DOCTOR_ADHOC         = Ad hoc
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE     = Infrastruktur
IDS_DOCTOR_ADHOCINFRA       = Ad hoc och infrastruktur
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_GBPS     = Gbit/s
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_MBPS     = Mbit/s
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_CHECK_MORE        = -Om problemet inte löstes ska du klicka på nästaknappen och forstätta felsökningen.
// 2002.11.26
IDS_DOCTOR_CHECK_NETWORK_CONNECT = Kontroll av nätverksanslutningar
// 2002.12.09
IDS_DOCTOR_GETEWAY_SERVER     = Standard-gateway
IDS_DOCTOR_DNS_SERVER       = DNS-server
IDS_DOCTOR_WINS_SERVER      = WINS-server
IDS_DOCTOR_PROXY_SERVER      = Proxy-server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DEVICE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DEVPAGE_OVERVIEW_TEXT     = Enhet \r\nHär kan du aktivera/avaktivera alla trådbundna/trådlösa och fjärranslutna enheter, enheter för virtuella privata nätverk (VPN)och bredband (PPPoE) samt enheter för infraröd kommunikation. Dessutom kan Automatisk omkoppling (kabeln urkopplad) aktiveras med en kryssruta. 
IDS_DEVPAGE_BN_PROP        = Egenskaper...
// 2002.10.25
IDS_DEVPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Aktivera det trådlösa nätverket när kabelanslutningen kopplas från.
IDS_DEVPAGE_BN_ENADIS       = Aktivera / Avaktivera
IDS_DEVPAGE_BN_CONNECT      = Anslut
// for New Degin
IDS_DEVPAGE_CAP_DEVICES_LIST   = Enhetslista
IDS_DEVPAGE_CAP_DETAIL_VIEW    = Detalj
IDS_DEVPAGE_DEVICEID       = Enhets-ID
// 2002.11.27
IDS_DEVPAGE_BN_NETWORK_AND_DIALUP = Nätverksanslutningar...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (PROFILE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// IDS_PROPAGE_OVERVIEW_TEXT     // IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_CAPTURE      = Lägg till...
// 2002.11.6
IDS_PROPAGE_BN_DELETE       = Ta bort
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Automatisk brytare...
// 2002.11.19
IDS_PROPAGE_BN_PROPERTY      = Ändra...
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_OPTION       = Tillval...
// 2002.11.20
IDS_PRPPAGE_BN_DETAIL       = Detaljer...
IDS_PROPAGE_BN_SWITCH       = Omkopplare
// FOR NEW DESIGN
IDS_PROPAGE_CAP_PROFILE_LIST    = Profillista
IDS_PROPAGE_CAP_DETAIL_VIEW     = Detalj
IDS_PROPAGE_ADD_DETAIL       = Ytterligare innehåll
// 2002.12.19
IDS_PROPAGE_SELITEM         = Ingående inställningar
IDS_PROPAGE_COMMENT         = Kommentar
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_CAPTURE_DATE      = Skapat (datum)
// 2002.11.27
IDS_PROPAGE_BN_INET_OPTIONS     = Internet-alternativ...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIAGNOSTICS DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIADLG_TITLE     = ConfigFree (diagnostik)
IDS_DIADLG_PING     = Ping-kommando:
IDS_DIADLG_IPCONF    = IP-konfiguration:
IDS_DIADLS_EXECUTE    = Start
// add 2002.10.3
IDS_DIAGNOTE_MSG_LOG     = Skapa loggfil nu
IDS_DIAGNOTE_MSG_WAIT     = Vänta...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ADD DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ADDDLG_TITLE     = Lägg till profil
IDS_ADDDLG_PFNAME    = Profilnamn: 
IDS_ADDDLG_COMMENT    = Kommentar: 
// 2002.12.19
IDS_ADDDLG_SELITEM    = Ingående inställningar
IDS_ADDDLG_ICON     = Ikon
// 2002.10.10
IDS_ADDDLG_ICONCHANGE  = Ändra ikon...
IDS_ADDDLG_CHICE_ICON      = Val av ikon för profil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MODIFY DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MODDLG_TITLE     = Ändra profil
IDS_MODDLG_PFNAME    = Profilnamn: 
IDS_MODDLG_COMMENT    = Kommentar: 
IDS_MODDLG_ICON     = Ikon


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTORUN DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_AUTORUNDLG_TITLE   = Kör automatiskt
IDS_AUTORUNDLG_SELITEM  = Kör detta program efter omkoppling: 
IDS_AUTORUNDLG_BROWSE  = Bläddra...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DELETE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DELDLG_TITLE     = Ta bort profil
IDS_DELDLG_PLEASE    = Markera profilen
IDS_DELDLG_CLMHDR    = Profil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSTRAY
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_TRAY_TIPS_DISABLED  = Avaktivera
IDS_TRAY_AUTOSWITCH   = Automatisk brytare
IDS_TRAY_DISABLED    = Avaktivera
IDS_TRAY_MAINMENU    = Huvudmeny
IDS_TRAY_BRWOSER     = Webbläsare
// 2002.11.20
IDS_TRAY_ADDPF      = Lägg till
// 2002.11.19
IDS_TRAY_DELPF      = Ta bort
// 2002.11.19
IDS_TRAY_MODPF      = Ändra
IDS_TRAY_HELP      = Hjälp
IDS_TRAY_EXIT      = Avsluta
IDS_TRAY_AS_CABLE    = Automatisk omkoppling (kabeln urkopplad)
IDS_TRAY_AS_ESSID    = Automatisk omkoppling (SSID)
IDS_TRAY_ALLDISABLED   = Avaktivera alla enheter
IDS_TRAY_TIPS      = ConfigFree
IDS_TRAY_DIAGNOSIS    = Diagnostik
IDS_TRAY_DEVICES       = Enheter
IDS_TRAY_PROFILES      = Profiler
// 2002.11.12
IDS_TRAY_OPTION       = Tillval
IDS_TRAY_SAVE        = Spara
IDS_TRAY_RESTORE       = Återställ
IDS_TRAY_REFRESH       = Uppdatera
IDS_TRAY_PROPERTY      = Egenskap
// 2002.11.27
IDS_TRAY_NETWORK_AND_DIALUP = Nätverksanslutningar
// 2002.11.5
IDS_TRAY_VERSION       = Om
// 2002.11.20
IDS_TRAY_DETAILS       = Detaljer
IDS_TRAY_DOCTOR       = Anslutningsindikator
IDS_TRAY_CLIENT_MGR     = Klienthanterare
IDS_TRAY_QC_DISCONNECT    = Koppla från
// 2002.11.27
IDS_TRAY_INET_OPTIONS    = Internet-alternativ
//add 2002.10.03
IDS_TRAY_QC_CONNECT         = Anslut
IDS_TRAY_QC_SETUP          = Inställningar
IDS_TRAY_LOG            = Loggfil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// QUICK CONNECT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_40    = 40 bitar [5-teckens]
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_104   = 104 bitar [13-teckens]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_40     = 40 bitar [10 siffror]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_104    = 104 bitar [26 siffror]
IDS_QC_KEY_FORMAT_HEX      = Hexadecimala siffror
IDS_QC_KEY_FORMAT_ASCII     = ASCII-tecken
IDS_QC_NETWORK_NAME       = Nätverksnamn [SSID]:
IDS_QC_WEP            = Nyckel för trådlöst nätverk [WEP]
IDS_QC_DATA_ENCRPTION      = Datakryptering [WEP aktiverat]
IDS_QC_NETWORK_KEY        = Nätverksnyckel:
IDS_QC_KEY_FORMAT        = Nyckelformat:
IDS_QC_KEY_LENGTH        = Nyckellängd:
IDS_QC_KEY_INDEX         = Nyckelindex [avancerat]:
IDS_QC_PROP_TITLE        = Egenskaper för snabbanslutning
IDS_QC_TITLE           = Snabbanslutning
IDS_QC_ERROR_INVALID_SSID    = Nätverksnamnet [SSID] är tomt.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX      = Det WEP-nyckelindex som du angav ligger inte inom det tillåtna intervallet. \r\nÄndra nyckelindexet till ett värde mellan 0 och 3.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX2     = Det WEP-nyckelindex som du angav ligger inte inom det tillåtna intervallet. \r\nÄndra nyckelindexet till ett värde mellan 1 och 4.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_1  = Längden på det WEP-nyckelmaterial som du angav är %d.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_2  = Den nödvändiga längden är %s.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_3  = Justera nyckelmaterialet så att det anpassas exakt till den avsedda längden.
IDS_QC_ERROR_CONNECT_FAIL    = Det gick inte att göra inställningar för det trådlösa nätverket.
// 2002.11.14
IDS_QC_RESTORE_ADHOC       = Återställ nätverksinställningarna som gällde innan du anslöt till Toshiba Wireless Projector. Projektorn kommer att kopplas från när du fortsätter med den här processen.
// PM
IDS_QC_CONFIRM_NETWORK_KEY    = Bekräfta nätverksnyckeln:
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH1   = Nätverksnyckeln som du angav stämmer inte.
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH2   = Ange en ny nätverksnyckel i textrutan.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS1  = Lösenordet för nätverket måste vara 40 bitar eller 104 bitar, hur många beror på din nätverkskonfiguration.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS2  = Detta kan anges som 5 eller 13 ASCII-tecken eller som 10 eller 26 hexadecimala tecken.
IDS_QC_ADHOC            = Ad hoc(peer-till-peer)
IDS_QC_INFRASTRUCTURE       = Infrastruktur
IDS_QC_NETWORK_TYPE        = Ett slags nätverk
// 2002.10.18
IDS_QC_DISCONNECT         = Koppla från


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSBROWSER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_BROWSER_RENAME    = Byt namn
IDS_BROWSER_EDIT_COMMENT = Redigera kommentar
IDS_BROWSER_IMPORT    = Importera
IDS_BROWSER_EXPORT    = Exportera
IDS_BROWSER_EXECUTE   = Kör efter omkoppling
// 2002.11.21
IDS_BROWSER_TITLE    = ConfigFree (detaljer)
IDS_BROWSER_CAPTURE   = Samla in
IDS_BROWSER_CP_DATA   = Kopiera data
IDS_BROWSER_CP_ALL    = Kopiera alla data
IDS_BROWSER_DATA     = Data
IDS_BROWSER_NAME     = Namn
IDS_BROWSER_CF_SETTING  = ConfigFree-inställningar

// 2002.09.20
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_VALUE_NAME      = Värdenamn:
IDS_BROWSER_VALUE_DATA      = Värdedata:
// INTERNET
IDS_BROWSER_RNAME_SetData     = Ange Data
IDS_BROWSER_RNAME_AutoConfigURL  = Automatisk konfigurering
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyServer   = Proxyservrar
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyHttp    = HTTP-proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySecure   = Säker proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyFtp    = FTP-proxy 
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyGopher   = Gopher-proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySocks   = Socks-proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyWais    = Wais-proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyExcept   = Proxy-undantag
IDS_BROWSER_RNAME_HomePage    = Hemsida
IDS_BROWSER_RNAME_EnableProxy   = Använd proxyserver
IDS_BROWSER_RNAME_UseAutoConfig  = Använd autokonfigurering
IDS_BROWSER_RNAME_EnableAutoDial = Aktivera automatisk uppringning
IDS_BROWSER_RNAME_NoNetAutodial  = Ingen automatisk uppringning för nätverk
IDS_BROWSER_RNAME_GlobalUserOffline = Global användare offline
IDS_BROWSER_RNAME_WPAD      = WPAD
// _NDS_WIFI
IDS_BROWSER_RNAME_NDIS51     = Ndis51
IDS_BROWSER_RNAME_SSID      = SSID
// NetworkDevice
IDS_BROWSER_RNAME_Status     = Status
// IAS_IP_IF_INFO
IDS_BROWSER_RNAME_Description  = Beskrivning
IDS_BROWSER_RNAME_AdapterName  = AdapterName
IDS_BROWSER_RNAME_NetworkName  = NetworkName
IDS_BROWSER_RNAME_DeviceID    = DeviceID
IDS_BROWSER_RNAME_Mac      = MAC
IDS_BROWSER_RNAME_IpDHCP     = IP DHCP-aktiverat
IDS_BROWSER_RNAME_Subnet     = Nätmask
IDS_BROWSER_RNAME_Gateway    = Standard-gateway
IDS_BROWSER_RNAME_GWMetric    = Gateway-mått
IDS_BROWSER_RNAME_DhcpServer   = DHCP-server
IDS_BROWSER_RNAME_DnsDHCP    = DNS DHCP-aktiverat
IDS_BROWSER_RNAME_DNS      = DNS-server
IDS_BROWSER_RNAME_WinsDHCP    = WINS DHCP-aktiverat
IDS_BROWSER_RNAME_WINS      = WINS-server
IDS_BROWSER_RNAME_IPaddr     = IP-adress
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_EDIT_ONOFF       = Redigera status för PÅ/AV
IDS_BROWSER_EDIT_STRING	      = Redigera sträng
IDS_BROWSER_EDIT_ADDRESS      = Redigera adressvärde
IDS_BROWSER_EDIT_STATUS       = Redigera status
// 2002.11.11 Fukaya.
IDS_BROWSER_EDIT_WORD		  = Redigera DWORD-värde
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_SMALL_ICON       = &Liten ikon
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_BIG_ICON        = &Stor ikon

// 2002.11.21 Fukaya.
IDS_BROWSER_CLASS_CLASS      = Klass
IDS_BROWSER_CLASS_NEWITEM     = Ny profil
IDS_BROWSER_CLASS_NETWORKDEVICE  = Enhet
IDS_BROWSER_CLASS_PFNAME      = PF-namn
IDS_BROWSER_CLASS_INTERNET     = Internet
IDS_BROWSER_CLASS_TCPIP      = TCP/IP
IDS_BROWSER_CLASS_WiFi       = Trådlöstnätverk

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MENU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MENU_ACTION     = &Åtgärd
IDS_MENU_SWITCH     = &Växla profil
IDS_MENU_ADD       = &Lägg till profil
IDS_MENU_DELETE     = &Ta bort profil
IDS_MENU_MODIFY     = &Ändra profil
IDS_MENU_EXIT      = &Avsluta
IDS_MENU_VIEW      = &Visa
IDS_MENU_ICON      = &Ikon
IDS_MENU_DETAIL     = &Detalj
IDS_MENU_REFRESH     = &Uppdatera
// 2002.11.12
IDS_MENU_OPTION     = &Tillval
IDS_MENU_DIAGNOSIS    = &Diagnostik
IDS_MENU_AUTO      = Automatisk omkoppling (&SSID)
IDS_MENU_AUTO_CD     = Automatisk omkoppling (&kabeln urkopplad)
IDS_MENU_HELP      = &Hjälp
IDS_MENU_HELPTOPIC    = &Hjälp
IDS_MENU_VERSION     = &Version
IDS_MENU_BROWSER     = &Webbläsare
IDS_MENU_TOOLS      = &Verktyg
IDS_MENU_DEVICES     = &Enheter
IDS_MENU_COPYDATA    = Kopiera &data
IDS_MENU_COPYALL     = Kopiera &alla data
IDS_MENU_MODIFY_DATA   = &Ändra


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OPTIONDLG_TITLE   = ConfigFree (alternativdialogruta)
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SELITEM  = Ingående inställningar
IDS_OPTIONDLG_USEDIFFDLG = Använd informationsdialogrutan när enheten ändras
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_STAY       = Kvar på aktivitetsfältet när operativsystemet startat
IDS_OPITONDLG_DISPRAY     = Visa kategorialterantiv
IDS_OPTIONDLG_DEVICE_MENU   = Enhetsmeny
IDS_OPTIONDLG_PROFILE_MENU   = Profilmeny
IDS_OPTIONDLG_CONFIGFREE_MENU = ConfigFree-meny

IDS_OPTIONDLG_ACTIVE_SEARCH  = Från ConfigFree-klient skickas paket för aktiv sökning.
IDS_OPTIONDLG_DELTA_TIME    = Delta-tid för aktiv sökning
IDS_OPTIONDLG_SEC       = sek
IDS_OPTIONDLG_CHANGE_DHCP   = Ändra TCP/IP-inställningar till DHCP från statisk IP, när ConfigFree är aktiverad.
IDS_OPTIONDLG_WHEN_CF_DETECTED = När ConfigFree-servern upptäcks.
IDS_OPTIONDLG_BLINK_ICON    = Ge meddelande genom blinkade ikon på aktivitetsfältet.
IDS_OPTIONDLG_USE_INFO_DLG   = Använd informationsdialogrutan när ConfigFree-servern hittas.

// 2002.09.20 14:40
IDS_OPTIONDLG_TAB_GENERAL    = Allmänt
IDS_OPTIONDLG_TAB_PROFILE    = Profiler
// 2002.11.12
IDS_OPTIONDLG_USE_OV_DLG     = Visa introduktionsfönstret när ConfigFree öppnas.
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SHOWMENUOPT    = Visningsalternativ
// 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_SM_DOCTOR     = Meny för anslutningsindikator
IDS_OPTIONDLG_SM_PROFILE     = Profilmeny
IDS_OPTIONDLG_SM_DEVICE     = Enhetsmeny
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_ETHER     = Ethernet-enhet
IDS_OPTIONDLG_SM_D_USEADAPNAME  = Visa adapternamn
IDS_OPTIONDLG_SM_D_IR      = IR-enhet
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_DUN      = Fjärranslutningar
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SM_D_VPN      = Anslutning till virtuellt nätverk (VPN)
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_PPPOE     = PPPoE-anslutningar
//add 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_USE_QCPJ_DLG     = Använd varningsdialogrutan när du ansluter till Toshiba Wireless Projector
//2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_TAB_TRAY       = Aktivitetsfält
IDS_OPTIONDLG_SM_QC        = Snabbanslutningsmeny
IDS_OPTIONDLG_USE_FIN_SOUND    = Ange en ljudsignal när profilväxlingen är klar.
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_SOUND     = Använd ljud
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FIN_SW     = När en växling är klar:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FOUND_PROBLEM = När ett problem upptäcks:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_SOLVE_PROBLEM = När ett problem lösts:
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING      = Kontrollera anslutningen till Internet-leverantören
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_AS_WARNING = Använd varningsmeddelande vid automatisk omkoppling
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_GW  = Standard-gateway-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_DNS  = DNS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_WINS = WINS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_PROXY = Proxy-server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTO SWITCH DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ASDLG_TITLE     = Automatisk omkoppling (SSID)
IDS_ASDLG_CHECK     = Aktivera automatisk omkoppling (SSID)
IDS_ASDLG_TEXT_ALL    = Lista över profiler i ett trådlöst nätverk (SSID):
IDS_ASDLG_TEXT_ENABLE  = Lista över profiler som väljs automatiskt när SSID upptäcks:
IDS_ASDLG_CH_SSID    = SSID
IDS_ASDLG_CH_PFNAME   = Profil
IDS_ASDLG_BT_ADD     = Lägg till
IDS_ASDLG_BT_DEL     = Ta bort


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WARNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID = Den här inställningen har ställts in med Automatisk omkoppling (SSID).\r\nDen här inställningen kommer att tas bort om du fortsätter med den här processen.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID_BR = Den här SSID har ställts in med Automatisk omkoppling (SSID).\r\nDen här inställningen kommer att tas bort om du fortsätter med den här förändringen.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_TRAY_EXIT  = Om du fortsätter med den här åtgärden kommer funktionen för automatisk omkoppling att avaktiveras. Vill du fortsätta med den här åtgärden?
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE  = Vill du skriva över?
IDS_WARNING_DIFF_PF   = De aktuella inställningarna har ändrats.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WCS     = Den trådlösa kommunikationen är avaktiverad. Koppla på den trådlösa kommunikationen med strömbrytaren.
IDS_WARNING_FULL_PF   = Det finns inte plats för fler profiler.
// 2002.12.18
IDS_WARNING_FNF8     = Den trådlösa kommunikationen är avaktiverad. Välj Wi-Fi med snabbtangenten Fn + F8.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_NOT_WIFI   = Den här trådlösa nätverksenheten stöds inte av den här funktionen.
IDS_WARNING_WIFI_DISABLE = Den trådlösa nätverksenheten är avaktiverad. Aktivera enheten.
IDS_WARNING_MULTI_WIFI  = I den här datorn finns flera enheter för trådlösa nätverk. Minska antalet trådlös nätverksenheter.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_C_ENA   = Om du fortsätter med den här åtgärden kommer den trådlösa enheten att avaktiveras genom funktionen för automatisk omkoppling. Vill du fortsätta med den här åtgärden?
IDS_WARNING_AS_S_ENA   = Om du fortsätter med den här åtgärden kommer den trådlösa nätverksenheten att avaktiveras eller profilen kommer att ändras genom funktionen för automatisk omkoppling. Vill du fortsätta med den här åtgärden?

// 2002.10.07 mod
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_CABLE_ENA = Automatisk omkoppling (kabeln urkopplad) har aktiverats. Vill du fortsätta med den här åtgärden? 
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_SSID_ENA = Automatisk omkoppling (SSID) har aktiverats. Vill du fortsätta med den här åtgärden?
IDS_WARNING_FUS     = Det finns andra personer som använder detta verktyg just nu.
IDS_WARNING_ADMIN    = Du måste tillhöra administratörsgruppen för att kunna använda ConfigFree.
IDS_WARNING_IP_CONFLICT = Den statiska IP-adressen som precis konfigurerades används redan i den här datorn. Konfigurera en annan IP-adress.
IDS_WARNING_NOT_TOSHIBA = Fungerar inte i det här systemet.
// Change Date 2002.12.09
IDS_WARNING_QC_STOP_CONFZ     = Varning! Den trådlösa nätverksanslutningen kommer nu att ändra läge och anslutas till Toshiba Wireless LAN Projector. Om datorn för närvarande är ansluten till en annan nätverksåtkomstpunkt, kommer den aktuella anslutningen att tas bort.\r\nOm Profjector-inställningarna har ändrats från standard, ska du ändra anslutningsinställningarna i menyn Snabbanslutningsinställningar. (Anslutningen kommer att göras i ad hoc-läge, därför kommer anslutningen inte att fungera om Projector-inställningarna för trådlös kommunikation är satta till INFRASTRUKTUR-läge.)\r\nOm Trådlöst-läge i inställningarna för trådlös kommunikation endast är 5 Ghz(802.11a), kommer läget att ändras i snabbanslutningen till 2,4 Ghz(802.11b) och sedan sker en anslutning till Projector.

// add 2002.10.9
IDS_WARNING_RESTORE_QC      = Nu tillämpas snabbanslutning. Vill du fortsätt med den här åtgärden?\r\n Snabbanslutningen kommer att avaktiveras om du fortsätter.
IDS_WARNING_RESTORE_QCPJ     = Nu sker en anslutning till Wireless Projector. Vill du fortsätta den här åtgärden?\r\n Anslutningen till Wireless Projector kommer att avbrytas om du fortsätter.
// 2002.10.28
IDS_WARNING_QC_QUIT_FAIL     = Det går inte att avsluta verktyget för den trådlösa kommunikationen. Avsluta den och koppla bort snabbanslutningen en gång till.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_QC_NOT_ENA_WIRELESS  = Den trådlösa nätverksenheten är avaktiverad. Aktivera enheten.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WIRED_DISABLE    = Den trådbundna nätverksenheten är avaktiverad. Aktivera enheten.
// 2002.11.28
IDS_WARNING_VGA_UNDER = Det finns inget stöd för den här bildskärmsstorleken i huvudfönstret för ConfigFree.

// 2002.12.05
IDS_WARNING_QC_CMAGS_ACTIVE = Stäng klienthanteraren i aktivitetsfältet.\r\nDet kan uppstå ett problem och det kanske inte går att ansluta datorn till det trådlösa nätverket när du slutat använda Projector.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MESSAGE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.19
IDS_MSG_NO_RESPONSE_VPN = Om det virtuella nätverket är aktiverat kommer anslutningskontrollen inte att ge något svar.

IDS_MSG_SWITCING     = Växla profil nu...
IDS_MSG_CAPTURING    = Samla in profil nu...
IDS_MSG_OVERWRITING   = Skriv över profil nu...
IDS_MSG_MODIFYING    = Ändra profil nu...
IDS_MSG_DEV_SWITCING   = Växla nätverksenhet nu...
IDS_MSG_NEWPROFILE    = Min profil
IDS_MSG_NEWPFCOMMENT   = Profilen skapades.
IDS_MSG_INVALID_PFNAME  = Det går inte att använda detta namn.
IDS_MSG_EMPTY_SSIDLIST  = Profilerna för trådlös nätverkskommunikation (SSID) går inte att hitta.
IDS_MSG_CREATE_NEWPF   = Följande profiler skapades med de aktuella nätverksinställningarna.
// 2002.10.28
IDS_MSG_DELETE_PROFILE       = Är det säkert att du vill ta bort den här profilen?: 
//add 2002.10.03
IDS_MSG_RESTART           = Startar du om datorn?
IDS_MSG_REFRESH           = Uppdaterar du nätverksinställningarna?
// 2002.12.18
IDS_MSG_EXECUTE           = Kör du ett program?
IDS_MSG_UKNOWN_ADAPTER_TYPE     = Okänd adaptertyp.
IDS_MSG_INVALID_SYSTEM       = Systemfel! \r\nStarta om datorn.
// 2002.11.5
IDS_MSG_CHECK_AS_OFF       = Avaktivera funktionen för automatisk omkoppling.
IDS_MSG_CREATE_DEFAULT_PROFILE  = Skapa standardprofil.
IDS_MSG_DEFAULT_COMMENT      = I detta område skriver du en kommentar eller information om din profil.
IDS_MSG_CONFIRM_ABORT_SWITCH   = Vill du avbryta växlingsprocessen? 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OVERVIEW
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE      = ConfigFree - översikt
IDS_OVERVIEWDLG_TEXT_DESC    = Om ConfigFree
IDS_OVERVIEWDLG_CH_NEXT     = Visa inte detta meddelande i framtiden.
IDS_OVERVIEWDLG_BT_OK      = OK
// 2002.11.15
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT1    = ConfigFree består av ett antal verktyg avsedda att underlätta hanteringen av kommunikationsenheter och nätverksanslutningar.\r\n\r\nMed ConfigFree kan du också upptäcka kommunikationsproblem och skapa profiler som underlättar för dig när du växlar mellan platser och kommunikationsnätverk.\r\n\r\nConfigFree gör det enklare för dig.

// 2002.12.06
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT2    = Anslutningsindikator väljer du när du vill göra diagnoser och lösa kommunikationsprobelm.\r\n\r\nI Anslutningsindikator finns det stöd för trådlös Wi-Fi och trådbundna Ethernet-kommunikationsenheter.\r\n\r\nProblemen visas som en gul triangel med ett utropstecken.\r\n\r\nVänsterklicka på den gula triangeln när du vill öppna en meddelanderuta till höger i Anslutningsindikator. I rutan visas en lista över tänkbara problem och möjliga lösningar.

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3    = ConfigFree-profiler underlättar när du ska ställa in och ansluta till flera kommunikationsenheter.\r\n\r\nMed profilerna kan du göra förkonfigurerade inställningar för kommunikationsenheter för att på så sätt få en problemfri anslutning till flera kommunikationsnätverk och miljöer utan att du behöver konfigurera om datorn.

// 2002.11.8 takayama
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT4 = Descript4
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT5 = Descript5
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT6 = Descript6
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT10 = Descript10

// 2002.11.11
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE1 = Om ConfigFree...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE2 = Om Anslutningsindikator...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE3 = Om Profil...

//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE4 = Header4...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE5 = Header5...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE6 = Header6...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE10 = Header10...

// 2002.11.8
IDS_OVERVIEWDLG_BT_NEXT      = Nästa
IDS_OVERVIEWDLG_BT_BACK      = Föregående

// 2002.11.13 Fukaya
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TITLE = Samla in nätverksinställningarna!

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TEXT = Profilfunktionen i ConfigFree(TM) kommer nu att samla in de aktuella nätverksinställningarna. Om de aktuella nätverksinställningarna fungerar ska du fortsätta och skapa profilen. Om det inte finns några nätverksinställningar, ska du inte skapa en profil nu, utan samla in informationen senare.\r\nGenom att samla in nätverksinställningarna och ge dem ett namn (t ex  "Hemma" eller "Kontoret"), kan du senare växla mellan de olika nätverksprofilerna genom en klickning. Även om du av misstag ändrade profilen, genom att markera profilen som du skapade tidigare, kan du alltid gå tillbaka till inställningen som gällde tidigare.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ERROR INFORMATION DLG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_EIDLG_TITLE     = ConfigFree
IDS_EIDLG_TEXT      = Följande växlades inte.
// 2002.11.21
IDS_EIDLG_INFOTEXT    = Följande orsaker kan finnas till misslyckadet:\r\n\r\nVerktyget för trådlös nätverkskommunikation är aktivt(stäng verktyget)\r\nFönstret för nätverksegenskaper kan vara öppet (stäng fönstret)\r\nFönstret Internet-alternativ är öppet (stäng fönstret)\r\n\r\nOm problemet trots allt skulle kvarstå ska du stänga alla andra program och sedan köra ConfigFree.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIFF DEVICE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIFFDEVDLG_CONFIRM  = Vill du fortsätta växla profil?
IDS_DIFFDEVDLG_HIDENEXT = Visa inte den här dialogrutan igen.
IDS_DIFFDEVDLG_TITLE   = Information
IDS_DIFFDEVDLG_TEXT   = Nätverksenheten har ändrats
IDS_DIFFDEVDLG_ADDDEVS  = Tillagda enheter: 
IDS_DIFFDEVDLG_DELDEVS  = Borttagna enheter: 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITEM
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ITEM_INTERNET    = Internet-inställningar
// 2002.11.27
IDS_ITEM_NETDEV     = Enheter
IDS_ITEM_TCPIP      = TCP/IP-inställningar
IDS_ITEM_WIFI      = Wi-Fi/802.11b-inställningar
IDS_ITEM_BLUETOOTH    = Bluetooth-inställningar
IDS_ITEM_DUN       = Ringa upp
IDS_ITEM_VPN       = Virtuellt privat nätverk
IDS_ITEM_PPPOE      = Bredband


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OTHER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_CFMSG_BCON_RECV_ERROR     = B-con-mottagning: socket-fel. Vill du försöka igen?
IDS_CFMSG_NOT_FOUND_CFSRV     = Icke hittad ConfigFree-server: [%s]. Återställer du dessa ConfigFree-inställningar?
IDS_CFMSG_SAVE_WARNING       = Spara aktuell konfiguration som standardinställning för den här datorn. Detta verktyg återställer inte den tidigare konfigurationen.
IDS_CFMSG_CLOSE_WARNING      = Dina inställningar återställs när det här verktyget avslutas. OK?
IDS_CFMSG_CLOSE_IP_WARNING     = Dina TCP/IP-inställningar återställs när det här verktyget avslutas. OK?
IDS_CFMSG_FAILED_COMM_WITH_CFSRV  = Kommunikationen mellan ConfigFree(TM)-servern och ConfigFree fungerade inte.
IDS_CFMSG_TIMER_VALUE_WARNING   = Ange '5' till '300'(5 sekunder till 5 minuter)
IDS_CFITEM_INTERNET        = Internet
IDS_CFITEM_TCPIP          = TCP/IP
IDS_CFITEM_FOLDER         = Nätverksresurs:
IDS_CFITEM_PRINTER         = Skrivare
IDS_CFCURRENT_TEXT         = Aktuella ConfigFree-inställningar
IDS_CFSET_INFORMATION       = Information
IDS_CFSET_TEXT           = Markerad enhet ovan kommer automatiskt att installeras på din dator. \r\nNär du klickar på knappen 'Acceptera/OK', kommer ovanstående ändringar att gälla.
IDS_CFSET_APPLY          = Verkställ
IDS_CFRESTORE_TEXT         = Dina inställningar återställs när du fortsätter med den här åtgärden.
IDS_CFSPLASH_TEXT         = Wireless ConfigFree(TM) levereras till dig genom TOSHIBA. Dina drivrutiner för nätverk och skrivare hittar du automatiskt på http://www.toshiba.co.jp


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.85