NDSNLS.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

//
// NDSNLS.ini	English (2002.12.19.2)
//

[NDSNLS_STRINGS]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Common
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_NDS_MAINTITLE    = ConfigFree
IDS_ALLRIGHTS      = Med enerett.
IDS_ON          = PÅ
IDS_OFF         = AV
IDS_OK          = OK
IDS_CANCEL        = Avbryt
IDS_YES         = Ja
IDS_NO          = Nei
IDS_ENABLE        = Aktiver
IDS_DISABLE       = Deaktiver
IDS_CURRENT       = Gjeldende innstillinger
IDS_CLOSE        = Lukk
// 2002.10.25
IDS_OPEN         = Åpne
IDS_VERSION       = Versjon
IDS_DBVERSION      = Diagnostikkdatabaseversjon
// 2002.11.1
IDS_CAPTURE_DATE     = Innhentet dato:
IDS_PROFILE_VERSION   = Profilversjon
IDS_DEVICE_TYPE_ETHER  = Ethernet-enhet
IDS_DEVICE_TYPE_IR    = Infrarød enhet
IDS_DEVICE_TYPE_MODEM  = Modemenhet
// 2002.11.19
IDS_APPLY        = Bruk
IDS_NO_ITEM       = (ingen)
// 2002.11.26
IDS_NG          = IOK
// 2002.11.26
IDS_DONE         = Utført
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.26
IDS_MAIN_STAYCHECK    = Behold på oppgavelinjen.
IDS_MAIN_BT_DETAIL    = Detaljer
IDS_MAIN_TITLE      = ConfigFree (hovedvindu)
IDS_MAIN_SELECTED_PF   = Valgt profil
IDS_MAIN_BT_OVERWRITE  = Overskriv
IDS_MAIN_PROFILE_LIST  = Profilliste
IDS_MAIN_CH_PFNAME    = Profilnavn
IDS_MAIN_CH_COMMENT   = Kommentar
IDS_MAIN_ABOUT_PROFILE  = Om profil
IDS_MAIN_BT_SWITCH    = Bryter
IDS_MAIN_BT_ADD     = Tilføy
IDS_MAIN_BT_DELETE    = Slett
IDS_MAIN_BT_MODIFY    = Endre
IDS_MAIN_BT_EXIT     = Avslutt

IDS_CFMAIN_APP_TITLE       = ConfigFree
IDS_CFMAIN_PROFILE        = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOER      = Doktor
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE      = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES      = Enheter
// 2002.11.12
IDS_CFMAIN_BUTTON_DIAGNOSTICS   = Opprett LOGG...
// 2002.11.1
IDS_CFMAIN_BUTTON_VERSION     = Om...
IDS_CFMAIN_BUTTON_HELP      = Hjelp...
// 2002.11.26
IDS_CFMAIN_CHECK_TRAY       = Behold på oppgavelinjen
IDS_CFMAIN_BUTTON_CLOSE      = Lukk
IDS_CFMAIN_ABOUT_TITLE      = Om ConfigFree
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT1    = ConfigFree Versjon 1.00.00
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT2    = Copyright (c) 2002 TOSHIBA CORPORATION.
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT3    = Med enerett.
IDS_CFMAIN_ABOUT_DBVERSION    = Diagnostikkdatabaseversjon: 
// IDS_CFMAIN_OK           OK    // IDS_OK
// IDS_CFMAIN_CANCEL         Cancel  // IDS_CANCEL
// IDS_CFMAIN_YES          Yes   // IDS_YES
// IDS_CFMAIN_NO           No    // IDS_NO
//add 2002.09.27
IDS_CFMAIN_CURRENTPROFILE     = Valgt profil:
// 2002.11.6
IDS_USEGUIDE_DOCTOR       = \r\n\r\nKommunikasjonsproblemer indikeres med en gul trekant med et utropstegn.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_DEVICE       = \r\n\r\nSjekk innstillinger og status for dine kommunikasjonsenheter nedenfor.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_PROFILE       = \r\n\r\nOpprett, endre eller bekreft profilene dine nedenfor. 
// 2002.11.13
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE_TITLE   = Profilinnstillinger
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES_TITLE   = Enhetsinnstillinger
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOR_TITLE    = Tilkoplingsdoktor

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DOCTOR PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_AUTOSW         = Aktivert automatisk veksling (kabelfrakopling)
// 2002.11.19
IDS_DOCTOR_ENA_THIS_DEVICE    = Vennligst aktiver, slik at enheten kan feilsøkes.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_MANUAL  = Hva bryterplassering angår, henvises til håndboken.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_ARROW   = Bryterplassering vises med pilen.

IDS_DOCTOR_PROBLEM        = Et problem ble funnet
IDS_DOCTOR_NOPROBLEM       = Intet problem funnet
IDS_DOCTOR_INFORMATION1      = Et klikk på en nedre illustrasjon viser informasjon på høyre side.
// 2002.10.29
IDS_DOCTOR_BUTTON_RELOAD     = Oppfrisk
IDS_DOCTOR_BUTTON_ADD       = Tilføy profil
// 2002.10.15
IDS_DOCTOR_DIAG_CAUSE_TITLE    = Mulig årsak
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DIAG_APPROACH_TITLE  = Mulige løsninger
IDS_DOCTOR_KILLSWITCH_TITLE    = Bryter for trådløs kommunikasjon
IDS_DOCTOR_SWITCH_STATUS     = Bryterstatus:
// IDS_DOCTOR_SWITCHON        ON    // IDS_ON
// IDS_DOCTOR_SWITCHOFF       OFF    // IDS_OFF
// IDS_DOCTOR_ENABLE         Enable  // IDS_ENABLE
// IDS_DOCTOR_DISABLE        Disable  // IDS_DISABLE
IDS_DOCTOR_CONNECT        = Kople til
IDS_DOCTOR_DISCONNECT       = Kople fra
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TITLE     = Adapter
IDS_DOCTOR_LINE_TITLE       = Linje
IDS_DOCTOR_AP_TITLE        = Tilgangspunkt
IDS_DOCTOR_ROUTER_TITLE      = Ruter
IDS_DOCTOR_BRIDGE_TITLE      = Bro
IDS_DOCTOR_GETEWAY_TITLE     = Gateway
IDS_DOCTOR_VPN_TITLE       = VPN
IDS_DOCTOR_SECURITY_TITLE     = Sikkerhet
IDS_DOCTOR_IE_TITLE        = Internet Explorer
IDS_DOCTOR_INTERNET_SETTINGS   = Internet-innstillinger:
IDS_DOCTOR_PROXY_SETTINGS     = Proxy-innstillinger:
IDS_DOCTOR_SECUR_WEP       = WEP:
IDS_DOCTOR_SECUR_PASS       = Passord:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_NAME      = Adapternavn:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TYPE      = Adaptertype:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_STATUS     = Adapterstatus:
IDS_DOCTOR_LINK_SPEED       = Lenkehastighet:
IDS_DOCTOR_CONNECT_STATUS     = Tilkoplingsstatus:
IDS_DOCTOR_IPADDRESS       = IP-adresse:
IDS_DOCTOR_MACADDRESS       = MAC-adresse:
IDS_DOCTOR_DHCP          = DHCP:
IDS_DOCTOR_WINS          = WINS:
IDS_DOCTOR_DNS          = DNS:
IDS_DOCTOR_SSID          = SSID:
IDS_DOCTOR_ESSID         = ESSID:
IDS_DOCTOR_GETEWAY        = Standard Gateway:
//add 20020920
IDS_DOCTOR_SUBNETADDRESS     = Subnet-maske:
IDS_DOCTOR_TYPE          = Type:
IDS_DOCTOR_STATUS         = Status:
IDS_DOCTOR_AP_WIRELESS_TITLE   = Trådløst tilgangspunkt
IDS_DOCTOR_AP_ETHERNET_TITLE   = Ethernet-ruter/bro/hub
IDS_DOCTOR_WIRELESSNETWORK    = Trådløst nettverk
IDS_DOCTOR_ETHERNET        = Ethernet
IDS_DOCTOR_NOINFO         = Ingen info
IDS_DOCTOR_IE_HOMEPAGE      = Hjemmeside:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSEARCH     = Detekter AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSCRIPT     = Bruk AutoConfig-script:
IDS_DOCTOR_IE_SCRIPTADDRESS    = URL til AutoConfig-script:
IDS_DOCTOR_IE_HTTP_PROXY     = HTTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SECURE_PROXY    = Sikker proxy:
IDS_DOCTOR_IE_FTP_PROXY      = FTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_GOPHER_SPROXY    = Gopher-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SOCKS_PROXY     = Socks-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_LOCALADDRESS    = Ikke proxy for:
// 2002.09.20 14:40
IDS_DOCTOR_DRIVER_VENDER     = Driverleverandør:
IDS_DOCTOR_DRIVER_VERSION     = Driverversjon:
IDS_DOCTOR_DRIVER_DATE      = Driverdato:
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DEV_ADVANCED	     = Avansert:
IDS_DOCTOR_DEV_BRIDGE	     = Network Bridge-tilkopling:
IDS_DOCTOR_DEV_INTERNET	     = Internet-tilkoplingsdeling:
IDS_DOCTOR_DEV_FIREWALL	     = Internet-Firewall:
//add 2002.10.04
IDS_DOCTOR_DIAG_NOW         = Feilsøker nå...
IDS_DOCTOR_REFRESH_NOW       = Oppdaterer nå...
//add 2002.09.27
IDS_DOCTOR_BUTTON_CHECK      = Fullføring av en kontroll
IDS_DOCTOR_KEYABSENT       = Nøkkel mangler
IDS_DOCTOR_NOTSUPPORTED      = Støttes ikke
IDS_DOCTOR_AUTHENTICATION_MODE  = Autentiseringsmodus:
IDS_DOCTOR_OPENAUTHENTICATION   = Åpen autentisering
IDS_DOCTOR_WEPKEY         = WEP-nøkkel
IDS_DOCTOR_AUTOSWITCH       = Automatisk veksling
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE_MODE  = Nettverkstype:
IDS_DOCTOR_ADHOC         = Ad hoc
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE     = Infrastruktur
IDS_DOCTOR_ADHOCINFRA       = Ad hoc og Infrastruktur
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_GBPS     = Gbps
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_MBPS     = Mbps
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_CHECK_MORE        = - Hvis ikke dette løser problemet ditt, velger du Neste for å fortsette feilsøkingen.
// 2002.11.26
IDS_DOCTOR_CHECK_NETWORK_CONNECT = Sjekker nettverkstilkopling
// 2002.12.09
IDS_DOCTOR_GETEWAY_SERVER     = Standard Gateway
IDS_DOCTOR_DNS_SERVER       = DNS-server
IDS_DOCTOR_WINS_SERVER      = WINS-server
IDS_DOCTOR_PROXY_SERVER      = Proxy-server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DEVICE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DEVPAGE_OVERVIEW_TEXT     = Enhet \r\nHer foretas identifikasjon av hvilke effektive/ineffektive innstillinger, oppringte nettverk, virtuelle private nettverk (VPN)og bredbånd (PPPoE) en nettverksenhet og en infrarød enhet er i stand til å bruke. Dessuten er det mulig å velge automatisk veksling til trådløst nettverk dersom den kablede nettverksforbindelsen blir brutt. 
IDS_DEVPAGE_BN_PROP        = Egenskaper...
// 2002.10.25
IDS_DEVPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Aktiver trådløst nettverk hvis kabelforbindelse brytes.
IDS_DEVPAGE_BN_ENADIS       = Aktiver/deaktiver
IDS_DEVPAGE_BN_CONNECT      = Kople til
// for New Degin
IDS_DEVPAGE_CAP_DEVICES_LIST   = Enhetsliste
IDS_DEVPAGE_CAP_DETAIL_VIEW    = Detaljer
IDS_DEVPAGE_DEVICEID       = Enhets-ID
// 2002.11.27
IDS_DEVPAGE_BN_NETWORK_AND_DIALUP = Nettverkstilkoplinger...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (PROFILE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// IDS_PROPAGE_OVERVIEW_TEXT     // IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_CAPTURE      = Tilføy...
// 2002.11.6
IDS_PROPAGE_BN_DELETE       = Slett
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Automatisk veksling...
// 2002.11.19
IDS_PROPAGE_BN_PROPERTY      = Endre...
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_OPTION       = Alternativer...
// 2002.11.20
IDS_PRPPAGE_BN_DETAIL       = Detaljer...
IDS_PROPAGE_BN_SWITCH       = Bryter
// FOR NEW DESIGN
IDS_PROPAGE_CAP_PROFILE_LIST    = Profilliste
IDS_PROPAGE_CAP_DETAIL_VIEW     = Detaljer
IDS_PROPAGE_ADD_DETAIL       = Ekstra innhold
// 2002.12.19
IDS_PROPAGE_SELITEM         = Innfangede elementer
IDS_PROPAGE_COMMENT         = Kommentar
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_CAPTURE_DATE      = Opprettet dato
// 2002.11.27
IDS_PROPAGE_BN_INET_OPTIONS     = Internett-alternativer...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIAGNOSTICS DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIADLG_TITLE     = ConfigFree (diagnostikk)
IDS_DIADLG_PING     = Ping-kommando:
IDS_DIADLG_IPCONF    = IP-konfigurasjon :
IDS_DIADLS_EXECUTE    = Start
// add 2002.10.3
IDS_DIAGNOTE_MSG_LOG     = Lager logg nå
IDS_DIAGNOTE_MSG_WAIT     = Vennligst vent litt...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ADD DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ADDDLG_TITLE     = Tilføy profil
IDS_ADDDLG_PFNAME    = Profilnavn: 
IDS_ADDDLG_COMMENT    = Kommentar: 
// 2002.12.19
IDS_ADDDLG_SELITEM    = Innfangede elementer
IDS_ADDDLG_ICON     = Ikon
// 2002.10.10
IDS_ADDDLG_ICONCHANGE  = Endre ikon...
IDS_ADDDLG_CHICE_ICON      = Valg av et profilikon


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MODIFY DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MODDLG_TITLE     = Endre profil
IDS_MODDLG_PFNAME    = Profilnavn: 
IDS_MODDLG_COMMENT    = Kommentar: 
IDS_MODDLG_ICON     = Ikon


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTORUN DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_AUTORUNDLG_TITLE   = Kjør automatisk
IDS_AUTORUNDLG_SELITEM  = Kjør dette programmet etter veksling: 
IDS_AUTORUNDLG_BROWSE  = Bla gjennom...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DELETE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DELDLG_TITLE     = Slette profil
IDS_DELDLG_PLEASE    = Vennligst velg profil.
IDS_DELDLG_CLMHDR    = Profil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSTRAY
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_TRAY_TIPS_DISABLED  = Deaktivert
IDS_TRAY_AUTOSWITCH   = Automatisk veksling
IDS_TRAY_DISABLED    = Deaktivert
IDS_TRAY_MAINMENU    = Hovedvindu
IDS_TRAY_BRWOSER     = Nettleser
// 2002.11.20
IDS_TRAY_ADDPF      = Tilføy
// 2002.11.19
IDS_TRAY_DELPF      = Slett
// 2002.11.19
IDS_TRAY_MODPF      = Endre
IDS_TRAY_HELP      = Hjelp
IDS_TRAY_EXIT      = Avslutt
IDS_TRAY_AS_CABLE    = Automatisk veksling (kabelfrakopling)
IDS_TRAY_AS_ESSID    = Automatisk veksling (SSID)
IDS_TRAY_ALLDISABLED   = Deaktiver alle enheter
IDS_TRAY_TIPS      = ConfigFree
IDS_TRAY_DIAGNOSIS    = Diagnostikk
IDS_TRAY_DEVICES       = Enheter
IDS_TRAY_PROFILES      = Profiler
// 2002.11.12
IDS_TRAY_OPTION       = Alternativer
IDS_TRAY_SAVE        = Lagre
IDS_TRAY_RESTORE       = Gjenopprett
IDS_TRAY_REFRESH       = Oppfrisk
IDS_TRAY_PROPERTY      = Egenskap
// 2002.11.27
IDS_TRAY_NETWORK_AND_DIALUP = Nettverkstilkoplinger
// 2002.11.5
IDS_TRAY_VERSION       = Om
// 2002.11.20
IDS_TRAY_DETAILS       = Detaljer
IDS_TRAY_DOCTOR       = Tilkoplingsdoktor
IDS_TRAY_CLIENT_MGR     = Client Manager
IDS_TRAY_QC_DISCONNECT    = Kople fra
// 2002.11.27
IDS_TRAY_INET_OPTIONS    = Internett-alternativer
//add 2002.10.03
IDS_TRAY_QC_CONNECT         = Kople til
IDS_TRAY_QC_SETUP          = Innstillinger
IDS_TRAY_LOG            = Loggfil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// QUICK CONNECT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_40    = 40 biter [5 tegn]
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_104   = 104 biter [13 tegn]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_40     = 40 biter [10 siffer]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_104    = 104 biter [26 siffer]
IDS_QC_KEY_FORMAT_HEX      = Heksadesimale siffer
IDS_QC_KEY_FORMAT_ASCII     = ASCII-tegn
IDS_QC_NETWORK_NAME       = Nettverksnavn [SSID]:
IDS_QC_WEP            = Trådløs nettverksnøkkel [WEP]
IDS_QC_DATA_ENCRPTION      = Datakryptering [WEP-aktivert]
IDS_QC_NETWORK_KEY        = Nettverksnøkkel:
IDS_QC_KEY_FORMAT        = Nøkkelformat:
IDS_QC_KEY_LENGTH        = Nøkkellengde:
IDS_QC_KEY_INDEX         = Nøkkelindeks [avansert]:
IDS_QC_PROP_TITLE        = Egenskaper for Quick Connect
IDS_QC_TITLE           = Quick Connect
IDS_QC_ERROR_INVALID_SSID    = Nettverksnavn [SSID] er tomt.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX      = WEP-nøkkelindeksen som du oppgav, er utenfor tillatt område. \r\nVennligst endre til en verdi mellom 0 og 3.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX2     = WEP-nøkkelindeksen som du oppgav, er utenfor tillatt område. \r\nVennligst endre til en verdi mellom 1 og 4.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_1  = Lengden på WEP-nøkkelmaterialet du oppgav, er %d.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_2  = Den påkrevde lengden er %s.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_3  = Vennligst endre nøkkelmaterialet slik at det samsvarer med den oppgitte lengden.
IDS_QC_ERROR_CONNECT_FAIL    = Kunne ikke sette trådløse nettverksinnstillinger.
// 2002.11.14
IDS_QC_RESTORE_ADHOC       = Gjenoppretter innstillingene slik de var før du koplet til en Toshiba Wireless Projector. Projektoren koples fra når du fortsetter denne handlingen.
// PM
IDS_QC_CONFIRM_NETWORK_KEY    = Bekreft nettverksnøkkelen:
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH1   = Nettverksnøklene du oppgav, samsvarer ikke.
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH2   = Vennligst oppgi nettverksnøkkelen på nytt i tekstboksen.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS1  = Nettverkspassordet må være på 40 biter eller 104 biter avhengig av nettverkskonfigurasjon.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS2  = Dette kan oppgis som 5 eller 13 ASCII-tegn eller 10 eller 26 heksadesimale tegn.
IDS_QC_ADHOC            = Ad hoc (peer-to-peer)
IDS_QC_INFRASTRUCTURE       = Infrastruktur
IDS_QC_NETWORK_TYPE        = Et slags nettverk
// 2002.10.18
IDS_QC_DISCONNECT         = Kople fra


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSBROWSER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_BROWSER_RENAME    = Gi nytt navn
IDS_BROWSER_EDIT_COMMENT = Rediger kommentar
IDS_BROWSER_IMPORT    = Importer
IDS_BROWSER_EXPORT    = Eksporter
IDS_BROWSER_EXECUTE   = Utfør etter veksling
// 2002.11.21
IDS_BROWSER_TITLE    = ConfigFree (detaljer)
IDS_BROWSER_CAPTURE   = Innfang
IDS_BROWSER_CP_DATA   = Kopier data
IDS_BROWSER_CP_ALL    = Kopier alle data
IDS_BROWSER_DATA     = Data
IDS_BROWSER_NAME     = Navn
IDS_BROWSER_CF_SETTING  = ConfigFree-innstilling

// 2002.09.20
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_VALUE_NAME      = Verdi for navn:
IDS_BROWSER_VALUE_DATA      = Verdi for data:
// INTERNET
IDS_BROWSER_RNAME_SetData     = SetData
IDS_BROWSER_RNAME_AutoConfigURL  = AutomaticConfiguration
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyServer   = ProxyServers
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyHttp    = ProxyHttp
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySecure   = ProxySecure
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyFtp    = ProxyFtp
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyGopher   = ProxyGopher
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySocks   = ProxySocks
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyWais    = ProxyWais
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyExcept   = ProxyExceptions
IDS_BROWSER_RNAME_HomePage    = HomePage
IDS_BROWSER_RNAME_EnableProxy   = UseProxyServer
IDS_BROWSER_RNAME_UseAutoConfig  = UseAutoConfig
IDS_BROWSER_RNAME_EnableAutoDial = EnableAutoDial
IDS_BROWSER_RNAME_NoNetAutodial  = NoNetAutodial
IDS_BROWSER_RNAME_GlobalUserOffline = GlobalUserOffline
IDS_BROWSER_RNAME_WPAD      = WPAD
// _NDS_WIFI
IDS_BROWSER_RNAME_NDIS51     = Ndis51
IDS_BROWSER_RNAME_SSID      = SSID
// NetworkDevice
IDS_BROWSER_RNAME_Status     = Status
// IAS_IP_IF_INFO
IDS_BROWSER_RNAME_Description  = Beskrivelse
IDS_BROWSER_RNAME_AdapterName  = AdapterName
IDS_BROWSER_RNAME_NetworkName  = NetworkName
IDS_BROWSER_RNAME_DeviceID    = DeviceID
IDS_BROWSER_RNAME_Mac      = MAC
IDS_BROWSER_RNAME_IpDHCP     = IP DHCP aktivert
IDS_BROWSER_RNAME_Subnet     = Subnet Mask
IDS_BROWSER_RNAME_Gateway    = Standard Gateway
IDS_BROWSER_RNAME_GWMetric    = Gateway Metric
IDS_BROWSER_RNAME_DhcpServer   = DHCP-server
IDS_BROWSER_RNAME_DnsDHCP    = DNS DHCP aktivert
IDS_BROWSER_RNAME_DNS      = DNS-server
IDS_BROWSER_RNAME_WinsDHCP    = WINS DHCP aktivert
IDS_BROWSER_RNAME_WINS      = WINS-server
IDS_BROWSER_RNAME_IPaddr     = IP-adresse
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_EDIT_ONOFF       = Rediger PÅ/AV-status
IDS_BROWSER_EDIT_STRING	      = Rediger streng
IDS_BROWSER_EDIT_ADDRESS      = Rediger adresseverdi
IDS_BROWSER_EDIT_STATUS       = Rediger status
// 2002.11.11 Fukaya.
IDS_BROWSER_EDIT_WORD		  = Rediger DWORD-verdi
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_SMALL_ICON       = &Lite ikon
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_BIG_ICON        = &Stort ikon

// 2002.11.21 Fukaya.
IDS_BROWSER_CLASS_CLASS      = Klasse
IDS_BROWSER_CLASS_NEWITEM     = Ny profil
IDS_BROWSER_CLASS_NETWORKDEVICE  = Enhet
IDS_BROWSER_CLASS_PFNAME      = PFname
IDS_BROWSER_CLASS_INTERNET     = Internett
IDS_BROWSER_CLASS_TCPIP      = TCP/IP
IDS_BROWSER_CLASS_WiFi       = Trådløst nettverk

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MENU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MENU_ACTION     = &Handling
IDS_MENU_SWITCH     = &Skift profil
IDS_MENU_ADD       = &Tilføy profil
IDS_MENU_DELETE     = S&lett profil
IDS_MENU_MODIFY     = &Endre profil
IDS_MENU_EXIT      = &Avslutt
IDS_MENU_VIEW      = &Vis
IDS_MENU_ICON      = &Ikon
IDS_MENU_DETAIL     = &Detaljer
IDS_MENU_REFRESH     = &Oppfrisk
// 2002.11.12
IDS_MENU_OPTION     = &Alternativer
IDS_MENU_DIAGNOSIS    = &Diagnostikk
IDS_MENU_AUTO      = Automatisk veksling (&SSID)
IDS_MENU_AUTO_CD     = Automatisk veksling (&kabelfrakopling)
IDS_MENU_HELP      = &Hjelp
IDS_MENU_HELPTOPIC    = &Hjelp
IDS_MENU_VERSION     = &Versjon
IDS_MENU_BROWSER     = &Nettleser
IDS_MENU_TOOLS      = &Verktøy
IDS_MENU_DEVICES     = &Enheter
IDS_MENU_COPYDATA    = Kopier &data
IDS_MENU_COPYALL     = Kopier &alle data
IDS_MENU_MODIFY_DATA   = &Endre


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OPTIONDLG_TITLE   = ConfigFree (alternativer-dialog)
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SELITEM  = Innfangede elementer
IDS_OPTIONDLG_USEDIFFDLG = Bruk informasjonsdialog når enhet endres
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_STAY       = Behold på oppgavelinjen ved start av OS
IDS_OPITONDLG_DISPRAY     = Vis kategorialternativer
IDS_OPTIONDLG_DEVICE_MENU   = Enhetsmeny
IDS_OPTIONDLG_PROFILE_MENU   = Profilmeny
IDS_OPTIONDLG_CONFIGFREE_MENU = ConfigFree-meny

IDS_OPTIONDLG_ACTIVE_SEARCH  = ConfigFree-klienten sender pakker for aktivt søk.
IDS_OPTIONDLG_DELTA_TIME    = Delta-tid for aktivt søk
IDS_OPTIONDLG_SEC       = sek
IDS_OPTIONDLG_CHANGE_DHCP   = Endre TCP/IP-innstillinger til DHCP fra statisk IP når ConfigFree aktiveres.
IDS_OPTIONDLG_WHEN_CF_DETECTED = Når ConfigFree-server detekteres.
IDS_OPTIONDLG_BLINK_ICON    = Gi varsel med blinkende ikon på oppgavelinjen.
IDS_OPTIONDLG_USE_INFO_DLG   = Bruk informasjonsdialog når ConfigFree-server blir funnet.

// 2002.09.20 14:40
IDS_OPTIONDLG_TAB_GENERAL    = Generelt
IDS_OPTIONDLG_TAB_PROFILE    = Profiler
// 2002.11.12
IDS_OPTIONDLG_USE_OV_DLG     = Vis introduksjonsvindu ved start av ConfigFree
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SHOWMENUOPT    = Skjermalternativer
// 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_SM_DOCTOR     = Tilkoplingsdoktor-meny
IDS_OPTIONDLG_SM_PROFILE     = Profilmeny
IDS_OPTIONDLG_SM_DEVICE     = Enhetsmeny
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_ETHER     = Ethernet-enhet
IDS_OPTIONDLG_SM_D_USEADAPNAME  = Navn på skjermadapter
IDS_OPTIONDLG_SM_D_IR      = IR-enhet
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_DUN      = Oppringte tilkoplinger
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SM_D_VPN      = Virtuelle, private nettverkstilkoplinger (VPN)
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_PPPOE     = PPPoE-tilkoplinger
//add 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_USE_QCPJ_DLG     = Bruk varselsdialog ved tilkopling til Toshiba Wireless Projector
//2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_TAB_TRAY       = Systemskuff
IDS_OPTIONDLG_SM_QC        = Quick Connect-meny
IDS_OPTIONDLG_USE_FIN_SOUND    = Gil lyd ved fullføring av profilveksling.
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_SOUND     = Bruk lyd
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FIN_SW     = Når en veksling er fullført:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FOUND_PROBLEM = Når et problem er funnet:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_SOLVE_PROBLEM = Når et problem er løst:
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING      = Sjekk tilkopling til Internett-tjenesteyter
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_AS_WARNING = Bruk varselsmelding om automatisk veksling
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_GW  = Standard Gateway-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_DNS  = DNS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_WINS = WINS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_PROXY = Proxy-server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTO SWITCH DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ASDLG_TITLE     = Automatisk veksling (SSID)
IDS_ASDLG_CHECK     = Aktiver automatisk veksling (SSID)
IDS_ASDLG_TEXT_ALL    = Liste over profiler inkludert trådløst nettverk (SSID):
IDS_ASDLG_TEXT_ENABLE  = Liste over profiler som velges automatisk når SSID detekteres:
IDS_ASDLG_CH_SSID    = SSID
IDS_ASDLG_CH_PFNAME   = Profil
IDS_ASDLG_BT_ADD     = Tilføy
IDS_ASDLG_BT_DEL     = Slett


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WARNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID = Denne profilen er satt med automatisk veksling (SSID).\r\nDenne innstillingen vil bli slettet hvis du fortsetter denne prosessen.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID_BR = Denne SSID er satt med automatisk veksling (SSID).\r\nDenne innstillingen vil bli slettet hvis du fortsetter denne endringen.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_TRAY_EXIT  = Hvis du fortsetter denne handlingen, vil den automatiske vekslefunksjonen bli deaktivert. Ønsker du å fortsette denne handlingen?
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE  = Vil du overskrive?
IDS_WARNING_DIFF_PF   = Gjeldende innstillinger ble endret.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WCS     = Trådløs kommunikasjon er deaktivert. Slå på bryteren for trådløs kommunikasjon.
IDS_WARNING_FULL_PF   = Maks. antall profiler er nådd.
// 2002.12.18
IDS_WARNING_FNF8     = Trådløs kommunikasjon er deaktivert. Vennligst velg trådløs kommunikasjon med Fn + F8.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_NOT_WIFI   = Denne trådløse nettverksdriveren støtter ikke denne funksjonen.
IDS_WARNING_WIFI_DISABLE = Denne trådløse nettverksenheten er deaktivert. Slå på enheten.
IDS_WARNING_MULTI_WIFI  = Denne maskinen har flere trådløse nettverksenheter. Vennligst reduser antallet aktive, trådløse nettverksenheter.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_C_ENA   = Hvis du fortsetter denne handlingen, vil den trådløse nettverksenheten bli deaktivert av den automatiske vekslefunksjonen. Ønsker du å fortsette denne handlingen?
IDS_WARNING_AS_S_ENA   = Hvis du fortsetter denne handlingen, vil den trådløse nettverksenheten bli deaktivert eller profilen vil bli byttet av den automatiske vekslefunksjonen. Ønsker du å fortsette denne handlingen?

// 2002.10.07 mod
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_CABLE_ENA = Automatisk veksling (kabelfrakopling) er iverksatt. Ønsker du å fortsette denne handlingen? 
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_SSID_ENA = Automatisk veksling (SSID) er iverksatt. Ønsker du å fortsette denne handlingen?
IDS_WARNING_FUS     = Andre personer bruker dette verktøyet for øyeblikket.
IDS_WARNING_ADMIN    = Du må være medlem av administratorgruppen for å bruke ConfigFree.
IDS_WARNING_IP_CONFLICT = Den statiske IP-adressen som nyss ble konfigurert, er allerede i bruk på denne maskinen. Vennligst konfigurer en annen IP-adresse.
IDS_WARNING_NOT_TOSHIBA = Virker ikke på denne maskinen.
// Change Date 2002.12.09
IDS_WARNING_QC_STOP_CONFZ     = Advarsel: Trådløs nettverkstilkopling vil nå bytte modus for å foreta tilkopling til Toshiba Wireless LAN Projector. Hvis PC'en er koplet til et annet nettverkstilgangspunkt, vil gjeldende tilkopling gå tapt.\r\nHvis innstillingene for Wireless LAN Projector er endret fra standard, må du endre tilkoplingsinnstillingene fra Quick Connect-oppsettmenyen. (Tilkopling blir foretatt i Ad hoc-modus, og hvis innstillingene for Wireless Projector er i INFRASTRUKTUR-modus, foretas ingen tilkopling.)\r\nHvis tådløs modus er satt for bare 5GHz (802.11a), vil Quick Connect endre denne modusen til 2,4GHz (802.11b) og deretter foreta tilkopling til projektoren.

// add 2002.10.9
IDS_WARNING_RESTORE_QC      = Iverksetter nå Quick Connect. Ønsker du å fortsette denne handlingen?\r\n Quick Connect vil bli deaktivert hvis du fortsetter denne handlingen.
IDS_WARNING_RESTORE_QCPJ     = Foretar nå tilkopling mot Wireless Projector. Ønsker du å fortsette denne handlingen?\r\n Tilkopling mot Wireless Projector blir frakoplet hvis du fortsetter denne handlingen.
// 2002.10.28
IDS_WARNING_QC_QUIT_FAIL     = Kunne ikke avslutte Wireless Utility. Vennligst avslutt verktøyet, og kople fra Quick Connect på nytt.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_QC_NOT_ENA_WIRELESS  = Denne trådløse nettverksenheten er deaktivert. Slå enheten på.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WIRED_DISABLE    = Denne kablede nettverksenheten er deaktivert. Slå enheten på.
// 2002.11.28
IDS_WARNING_VGA_UNDER = ConfigFree-hovedvinduet støtter ikke denne skjermstørrelsen.

// 2002.12.05
IDS_WARNING_QC_CMAGS_ACTIVE = Vennligst lukk Client Manager fra systemskuffen.\r\nDen kan skape et problem, og PC'en vil kanskje ikke kunne kople til det trådløse nettverket etter å ha brukt projektoren.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MESSAGE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.19
IDS_MSG_NO_RESPONSE_VPN = Hvis Virtuelt Privat Nettverk(VPN) er er aktivert, svarer ikke tilkoplingskontrollen.

IDS_MSG_SWITCING     = Skifter profil nå...
IDS_MSG_CAPTURING    = Fanger inn profil nå...
IDS_MSG_OVERWRITING   = Overskriver profil nå...
IDS_MSG_MODIFYING    = Endret profil nå...
IDS_MSG_DEV_SWITCING   = Skifter nettverksenhet nå...
IDS_MSG_NEWPROFILE    = Min profil
IDS_MSG_NEWPFCOMMENT   = Profil ble generert.
IDS_MSG_INVALID_PFNAME  = Kan ikke bruke dette navnet.
IDS_MSG_EMPTY_SSIDLIST  = Profiler som inkluderer trådløst nettverk (SSID) ble ikke funnet.
IDS_MSG_CREATE_NEWPF   = Følgende profil ble laget med dine gjeldende nettverksinnstillinger.
// 2002.10.28
IDS_MSG_DELETE_PROFILE       = Er du sikker på at du vil slette denne profilen? : 
//add 2002.10.03
IDS_MSG_RESTART           = Vil du starte maskinen på nytt?
IDS_MSG_REFRESH           = Vil du oppfriske nettverksinnstillingene?
// 2002.12.18
IDS_MSG_EXECUTE           = Vil du kjøre et program?
IDS_MSG_UKNOWN_ADAPTER_TYPE     = Ukjent adaptertype.
IDS_MSG_INVALID_SYSTEM       = Systemfeil! \r\nStart maskinen på nytt.
// 2002.11.5
IDS_MSG_CHECK_AS_OFF       = Deaktiver automatisk veksling.
IDS_MSG_CREATE_DEFAULT_PROFILE  = Lager standardprofil.
IDS_MSG_DEFAULT_COMMENT      = Dette området kan du bruke til kommentarer eller opplysninger om profilen.
IDS_MSG_CONFIRM_ABORT_SWITCH   = Vil du avbryte veksleprosessen? 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OVERVIEW
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE      = ConfigFree - Oversikt
IDS_OVERVIEWDLG_TEXT_DESC    = Om ConfigFree
IDS_OVERVIEWDLG_CH_NEXT     = Ikke vis denne meldingen senere.
IDS_OVERVIEWDLG_BT_OK      = OK
// 2002.11.15
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT1    = ConfigFree er et sett med verktøyprogrammer for enkel kontroll med kommunikasjonsenheter og nettverkstilkoplinger.\r\n\r\nConfigFree lar eg også feilsøke kommunikasjonsproblemer og skape profiler for enkelt skifte mellom lokasjoner og kommunikasjonsnettverk.\r\n\r\nHvis det er ConfigFree, er det "Hassle-Free"

// 2002.12.06
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT2    = Tilkoplingsdoktor gjør feilsøking og behandling av kommunikasjonsproblemer enkelt.\r\n\r\nTilkoplingsdoktor støtter trådløs Wi-Fi og kablede Ethernet-kommunikasjonsenheter.\r\n\r\nProblemer indikeres med en gul trekant med et utropstegn.\r\n\r\nVenstreklikk på den gule trekanten for å åpne et meldingsvindu på høyre side av Tilkoplingsdoktor, der du finner mulige problemer og mulige løsninger.

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3    = ConfigFree-profiler gjør det enkelt å sette opp og kople til flere ulike kommunikasjonsnettverk.\r\n\r\nProfilene lar deg bruke forhåndsdefinerte innstillinger for kommunikasjonsenhetene dine, og oppnå problemfri tilkopling til flere ulike kommunikasjonsnettverk og miljøer uten å matte konfigurere PC'en på nytt.

// 2002.11.8 takayama
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT4 = Descript4
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT5 = Descript5
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT6 = Descript6
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT10 = Descript10

// 2002.11.11
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE1 = Om ConfigFree...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE2 = Om Tilkoplingsdoktor...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE3 = Om Profil...

//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE4 = Header4...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE5 = Header5...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE6 = Header6...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE10 = Header10...

// 2002.11.8
IDS_OVERVIEWDLG_BT_NEXT      = Neste
IDS_OVERVIEWDLG_BT_BACK      = Forrige

// 2002.11.13 Fukaya
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TITLE = Fang inn dine nettverksinnstillinger!!

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TEXT = ConfigFree(TM)-profilfunksjonen vil nå fange inn gjeldende nettverksinnstillinger. Hvis gjeldende nettverksinnstillinger fungerer som de skal, fortsetter du med å lage profilen. Hvis nettverksinnstillinger ikke er foretatt ennå, hopper du over å lage en profil denne gangen, og fanger inn innstillinger senere.\r\nVed å fange inn nettverksinnstillingene og gi dem navn (som "Hjemme" eller "Kontoret"), vil du senere kunne skifte nettverksprofil med et museklikk. Selv om du bytter profil utilsiktet, ved å velge profilen du lagde tidligere, kan du alltid gå tilbake til innstillingene som gjaldt tidligere!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ERROR INFORMATION DLG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_EIDLG_TITLE     = ConfigFree
IDS_EIDLG_TEXT      = Følgende element kunne ikke skiftes.
// 2002.11.21
IDS_EIDLG_INFOTEXT    = Følgende forhold kan ha forårsaket problemet.\r\n\r\nWireless LAN-verktøyet er i bruk (vennligst lukk verktøyet)\r\nVinduet Egenskaper for Nettverk er åpent (lukk vinduet)\r\nVinduet Alternativer for Internett er åpent (lukk vinduet)\r\n\r\nHvis problemet vedvarer, lukker du alle andre programmer før du kjører ConfigFree.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIFF DEVICE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIFFDEVDLG_CONFIRM  = Vil du fortsette med å skifte profil?
IDS_DIFFDEVDLG_HIDENEXT = Ikke vis denne meldingen igjen.
IDS_DIFFDEVDLG_TITLE   = Informasjon
IDS_DIFFDEVDLG_TEXT   = Nettverksenhet ble endret.
IDS_DIFFDEVDLG_ADDDEVS  = Tilføyde enheter: 
IDS_DIFFDEVDLG_DELDEVS  = Slettede enheter: 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITEM
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ITEM_INTERNET    = Internett-innstillinger
// 2002.11.27
IDS_ITEM_NETDEV     = Enheter
IDS_ITEM_TCPIP      = TCP/IP-innstillinger
IDS_ITEM_WIFI      = Wi-Fi/802.11b-innstillinger
IDS_ITEM_BLUETOOTH    = Bluetooth-innstillinger
IDS_ITEM_DUN       = Oppringt
IDS_ITEM_VPN       = Virtuelt Privat Nettverk
IDS_ITEM_PPPOE      = Bredbånd


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OTHER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_CFMSG_BCON_RECV_ERROR     = B-con mottak: socket-feil. Prøv igjen?
IDS_CFMSG_NOT_FOUND_CFSRV     = Finner ikke ConfigFree-server: [%s]. Vil du gjenopprette denne ConfigFree-innstillingen?
IDS_CFMSG_SAVE_WARNING       = Lagre gjeldende konfigurasjon som standard instilling for denne PC'en. Dette verktøyet kan ikke gjenopprette den forrige konfigurasjonen.
IDS_CFMSG_CLOSE_WARNING      = Innstillingene vil bli gjenopprettet når dette verktøyet avsluttes. OK?
IDS_CFMSG_CLOSE_IP_WARNING     = TCP/IP-innstillingene vil bli gjenopprettet når dette verktøyet avsluttes. OK?
IDS_CFMSG_FAILED_COMM_WITH_CFSRV  = ConfigFree kunne ikke kommunisere med en ConfigFree(TM)-server.
IDS_CFMSG_TIMER_VALUE_WARNING   = Vennligst velg en verdi mellom '5' og '300'(5 sek til 5 min)
IDS_CFITEM_INTERNET        = Internett
IDS_CFITEM_TCPIP          = TCP/IP
IDS_CFITEM_FOLDER         = Nettverksdeling
IDS_CFITEM_PRINTER         = Skriver
IDS_CFCURRENT_TEXT         = Gjeldende ConfigFree-instillinger
IDS_CFSET_INFORMATION       = Informasjon
IDS_CFSET_TEXT           = Avkrysset element ovenfor vil automatisk bli satt opp på PC'en. \r\nVed å trykke på 'Aksepterer/OK'-knappen, velger du å endre innstillingen i henhold til ovenstående informasjon.
IDS_CFSET_APPLY          = Bruk
IDS_CFRESTORE_TEXT         = Innstillingene blir gjenopprettet når du fortsetter denne handlingen.
IDS_CFSPLASH_TEXT         = Wireless ConfigFree(TM) er levert til deg fra TOSHIBA. Finn nettverksskrivere og drivere automatisk http://www.toshiba-europe.com


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.62