DlgStr.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

[AskOptions]
Dlg_Message=Vennligst velg blant følgende handlinger. Ikke velg handlinger som du ikke trenger.
Stationary=Behold på oppgavelinjen
RunProgram=Kjør installert applikasjon
StartMenu=Opprett mappe på Start-menyen
Desktop=Lag snarvei(er) på skrivebordet
Dlg_Title=Tilpasset oppsett

MaintUI_Dlg_Title=Velkommen til vedlikeholdsoppsett.
MaintUI_Dlg_Msg=Vennligst velg en oppsettype.
Update=Oppdater
RemoveAll=Fjern


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.63