NDSNLS.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

//
// NDSNLS.ini	English (2002.12.19.2)
//

[NDSNLS_STRINGS]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Common
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_NDS_MAINTITLE    = ConfigFree
IDS_ALLRIGHTS      = Alle rechten voorbehouden.
IDS_ON          = AAN
IDS_OFF         = UIT
IDS_OK          = OK
IDS_CANCEL        = Annuleren
IDS_YES         = Ja
IDS_NO          = Nee
IDS_ENABLE        = Inschakelen
IDS_DISABLE       = Uitschakelen
IDS_CURRENT       = Huidige instellingen
IDS_CLOSE        = Sluiten
// 2002.10.25
IDS_OPEN         = Openen
IDS_VERSION       = Versie
IDS_DBVERSION      = Versie diagnostische database
// 2002.11.1
IDS_CAPTURE_DATE     = Datum van vastleggen:
IDS_PROFILE_VERSION   = Profielversie
IDS_DEVICE_TYPE_ETHER  = Ethernet-apparaat
IDS_DEVICE_TYPE_IR    = Infraroodapparaat
IDS_DEVICE_TYPE_MODEM  = Modemapparaat
// 2002.11.19
IDS_APPLY        = Toepassen
IDS_NO_ITEM       = (Geen)
// 2002.11.26
IDS_NG          = NG
// 2002.11.26
IDS_DONE         = Gereed
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.26
IDS_MAIN_STAYCHECK    = Weergeven in het systeemvak.
IDS_MAIN_BT_DETAIL    = Details
IDS_MAIN_TITLE      = ConfigFree (hoofdprogramma)
IDS_MAIN_SELECTED_PF   = Geselecteerd profiel
IDS_MAIN_BT_OVERWRITE  = Overschrijven
IDS_MAIN_PROFILE_LIST  = Profielenlijst
IDS_MAIN_CH_PFNAME    = Profielnaam
IDS_MAIN_CH_COMMENT   = Opmerking
IDS_MAIN_ABOUT_PROFILE  = Info
IDS_MAIN_BT_SWITCH    = Schakelen
IDS_MAIN_BT_ADD     = Toevoegen
IDS_MAIN_BT_DELETE    = Verwijderen
IDS_MAIN_BT_MODIFY    = Wijzigen
IDS_MAIN_BT_EXIT     = Afsluiten

IDS_CFMAIN_APP_TITLE       = ConfigFree
IDS_CFMAIN_PROFILE        = Profiel
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOER      = Controle
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE      = Profiel
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES      = Apparaten
// 2002.11.12
IDS_CFMAIN_BUTTON_DIAGNOSTICS   = LOG maken...
// 2002.11.1
IDS_CFMAIN_BUTTON_VERSION     = Info...
IDS_CFMAIN_BUTTON_HELP      = Help...
// 2002.11.26
IDS_CFMAIN_CHECK_TRAY       = Weergeven in het systeemvak
IDS_CFMAIN_BUTTON_CLOSE      = Sluiten
IDS_CFMAIN_ABOUT_TITLE      = Info
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT1    = ConfigFree Versie 1.00.00
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT2    = Copyright (c) 2002 TOSHIBA CORPORATION.
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT3    = Alle rechten voorbehouden.
IDS_CFMAIN_ABOUT_DBVERSION    = Versie diagnostische database: 
// IDS_CFMAIN_OK           OK    // IDS_OK
// IDS_CFMAIN_CANCEL         Cancel  // IDS_CANCEL
// IDS_CFMAIN_YES          Yes   // IDS_YES
// IDS_CFMAIN_NO           No    // IDS_NO
//add 2002.09.27
IDS_CFMAIN_CURRENTPROFILE     = Geselecteerd profiel:
// 2002.11.6
IDS_USEGUIDE_DOCTOR       = \r\n\r\nCommunicatieproblemen worden aangegeven door een gele driehoek met een uitroepteken.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_DEVICE       = \r\n\r\nBevestig hieronder de instellingen en status van uw communicatie-apparaten.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_PROFILE       = \r\n\r\nMaak, wijzig of bevestig uw profielen hieronder. 
// 2002.11.13
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE_TITLE   = Profielinstellingen
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES_TITLE   = Apparaatinstellingen
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOR_TITLE    = Verbindingscontrole

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DOCTOR PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_AUTOSW         = Automatisch schakelen (kabelverbinding verbroken) ingeschakeld
// 2002.11.19
IDS_DOCTOR_ENA_THIS_DEVICE    = Schakel deze optie in als u wilt dat er een diagnose van dit apparaat wordt gesteld.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_MANUAL  = Raadpleeg de handleiding voor de locatie van de schakelaar.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_ARROW   = De pijl wijst naar de locatie van de schakelaar.

IDS_DOCTOR_PROBLEM        = Er is een probleem aangetroffen
IDS_DOCTOR_NOPROBLEM       = Er is geen probleem aangetroffen
IDS_DOCTOR_INFORMATION1      = Klik op de onderstaande illustratie om rechts meer informatie weer te geven.
// 2002.10.29
IDS_DOCTOR_BUTTON_RELOAD     = Vernieuwen
IDS_DOCTOR_BUTTON_ADD       = Profiel toevoegen
// 2002.10.15
IDS_DOCTOR_DIAG_CAUSE_TITLE    = Mogelijke oorzaak
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DIAG_APPROACH_TITLE  = Mogelijke oplossingen
IDS_DOCTOR_KILLSWITCH_TITLE    = Schakelaar voor draadloze communicatie
IDS_DOCTOR_SWITCH_STATUS     = Status schakelaar:
// IDS_DOCTOR_SWITCHON        ON    // IDS_ON
// IDS_DOCTOR_SWITCHOFF       OFF    // IDS_OFF
// IDS_DOCTOR_ENABLE         Enable  // IDS_ENABLE
// IDS_DOCTOR_DISABLE        Disable  // IDS_DISABLE
IDS_DOCTOR_CONNECT        = Verbinden
IDS_DOCTOR_DISCONNECT       = Verbinding verbreken
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TITLE     = Adapter
IDS_DOCTOR_LINE_TITLE       = Lijn
IDS_DOCTOR_AP_TITLE        = Accesspoint
IDS_DOCTOR_ROUTER_TITLE      = Router
IDS_DOCTOR_BRIDGE_TITLE      = Bridge
IDS_DOCTOR_GETEWAY_TITLE     = Gateway
IDS_DOCTOR_VPN_TITLE       = VPN
IDS_DOCTOR_SECURITY_TITLE     = Beveiliging
IDS_DOCTOR_IE_TITLE        = Internet Explorer
IDS_DOCTOR_INTERNET_SETTINGS   = Internetinstellingen:
IDS_DOCTOR_PROXY_SETTINGS     = Proxy-instellingen:
IDS_DOCTOR_SECUR_WEP       = WEP:
IDS_DOCTOR_SECUR_PASS       = Wachtwoord:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_NAME      = Adapternaam:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TYPE      = Adaptertype:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_STATUS     = Adapterstatus:
IDS_DOCTOR_LINK_SPEED       = Verbindingssnelheid:
IDS_DOCTOR_CONNECT_STATUS     = Verbindingsstatus:
IDS_DOCTOR_IPADDRESS       = IP-adres:
IDS_DOCTOR_MACADDRESS       = MAC-adres:
IDS_DOCTOR_DHCP          = DHCP:
IDS_DOCTOR_WINS          = WINS:
IDS_DOCTOR_DNS          = DNS:
IDS_DOCTOR_SSID          = SSID:
IDS_DOCTOR_ESSID         = ESSID:
IDS_DOCTOR_GETEWAY        = Standaardgateway:
//add 20020920
IDS_DOCTOR_SUBNETADDRESS     = Subnetmasker:
IDS_DOCTOR_TYPE          = Type:
IDS_DOCTOR_STATUS         = Status:
IDS_DOCTOR_AP_WIRELESS_TITLE   = Draadloos accesspoint
IDS_DOCTOR_AP_ETHERNET_TITLE   = Ethernet-router/bridge/hub
IDS_DOCTOR_WIRELESSNETWORK    = Draadloos netwerk
IDS_DOCTOR_ETHERNET        = Ethernet
IDS_DOCTOR_NOINFO         = Geen info
IDS_DOCTOR_IE_HOMEPAGE      = Homepage:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSEARCH     = AutoConfig detecteren:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSCRIPT     = AutoConfig-script gebruiken:
IDS_DOCTOR_IE_SCRIPTADDRESS    = URL AutoConfig-script:
IDS_DOCTOR_IE_HTTP_PROXY     = HTTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SECURE_PROXY    = Beveiligde proxy:
IDS_DOCTOR_IE_FTP_PROXY      = FTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_GOPHER_SPROXY    = Gopher-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SOCKS_PROXY     = Socks-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_LOCALADDRESS    = Proxy-uitzonderingen:
// 2002.09.20 14:40
IDS_DOCTOR_DRIVER_VENDER     = Leverancier stuurprogramma:
IDS_DOCTOR_DRIVER_VERSION     = Versie stuurprogramma:
IDS_DOCTOR_DRIVER_DATE      = Datum stuurprogramma:
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DEV_ADVANCED	     = Geavanceerd:
IDS_DOCTOR_DEV_BRIDGE	     = Verbinding netwerkbridge:
IDS_DOCTOR_DEV_INTERNET	     = Internetverbinding delen:
IDS_DOCTOR_DEV_FIREWALL	     = Firewall voor internetverbindingen:
//add 2002.10.04
IDS_DOCTOR_DIAG_NOW         = Bezig met de diagnose...
IDS_DOCTOR_REFRESH_NOW       = Bezig met vernieuwen...
//add 2002.09.27
IDS_DOCTOR_BUTTON_CHECK      = De controle is voltooid
IDS_DOCTOR_KEYABSENT       = Sleutel afwezig
IDS_DOCTOR_NOTSUPPORTED      = Niet ondersteund
IDS_DOCTOR_AUTHENTICATION_MODE  = Verificatiemodus:
IDS_DOCTOR_OPENAUTHENTICATION   = Open verificatie
IDS_DOCTOR_WEPKEY         = WEP-sleutel
IDS_DOCTOR_AUTOSWITCH       = Automatisch schakelen
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE_MODE  = Netwerktype:
IDS_DOCTOR_ADHOC         = Ad hoc
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE     = Infrastructuur
IDS_DOCTOR_ADHOCINFRA       = Ad hoc en infrastructuur
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_GBPS     = Gbps
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_MBPS     = Mbps
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_CHECK_MORE        = -Als het probleem hiermee niet is verholpen, klik dan op Volgende om de probleemoplossing te vervolgen.
// 2002.11.26
IDS_DOCTOR_CHECK_NETWORK_CONNECT = De netwerkverbinding wordt gecontroleerd
// 2002.12.09
IDS_DOCTOR_GETEWAY_SERVER     = Standaardgateway
IDS_DOCTOR_DNS_SERVER       = DNS-server
IDS_DOCTOR_WINS_SERVER      = WINS-server
IDS_DOCTOR_PROXY_SERVER      = Proxyserver


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DEVICE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DEVPAGE_OVERVIEW_TEXT     = Apparaat \r\nHier kunt u draadlozen en bedrade netwerken, inbelnetwerken, virtuele particuliere netwerken (VPN), breedbandverbindingen (PPPoE) en infraroodapparaten in- of uitschakelen. U kunt de optie Automatisch schakelen (kabelverbinding verbroken) inschakelen via het selectievakje. 
IDS_DEVPAGE_BN_PROP        = Eigenschappen...
// 2002.10.25
IDS_DEVPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Draadloos netwerk inschakelen wanneer de kabelverbinding wordt verbroken.
IDS_DEVPAGE_BN_ENADIS       = Inschakelen/uitschakelen
IDS_DEVPAGE_BN_CONNECT      = Verbinden
// for New Degin
IDS_DEVPAGE_CAP_DEVICES_LIST   = Apparatenlijst
IDS_DEVPAGE_CAP_DETAIL_VIEW    = Details
IDS_DEVPAGE_DEVICEID       = Apparaat-ID
// 2002.11.27
IDS_DEVPAGE_BN_NETWORK_AND_DIALUP = Netwerkverbindingen...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (PROFILE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// IDS_PROPAGE_OVERVIEW_TEXT     // IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_CAPTURE      = Toevoegen...
// 2002.11.6
IDS_PROPAGE_BN_DELETE       = Verwijderen
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Automatisch schakelen...
// 2002.11.19
IDS_PROPAGE_BN_PROPERTY      = Wijzigen...
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_OPTION       = Opties...
// 2002.11.20
IDS_PRPPAGE_BN_DETAIL       = Details...
IDS_PROPAGE_BN_SWITCH       = Schakelen
// FOR NEW DESIGN
IDS_PROPAGE_CAP_PROFILE_LIST    = Profielenlijst
IDS_PROPAGE_CAP_DETAIL_VIEW     = Details
IDS_PROPAGE_ADD_DETAIL       = Aanvullende inhoud
// 2002.12.19
IDS_PROPAGE_SELITEM         = Vastgelegde items
IDS_PROPAGE_COMMENT         = Opmerking
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_CAPTURE_DATE      = Aanmaakdatum
// 2002.11.27
IDS_PROPAGE_BN_INET_OPTIONS     = Internet-opties...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIAGNOSTICS DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIADLG_TITLE     = ConfigFree (diagnose)
IDS_DIADLG_PING     = Ping-opdracht:
IDS_DIADLG_IPCONF    = IP-configuratie:
IDS_DIADLS_EXECUTE    = Starten
// add 2002.10.3
IDS_DIAGNOTE_MSG_LOG     = Het logbestand wordt nu gemaakt
IDS_DIAGNOTE_MSG_WAIT     = Een ogenblik geduld aub...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ADD DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ADDDLG_TITLE     = Profiel toevoegen
IDS_ADDDLG_PFNAME    = Profielnaam: 
IDS_ADDDLG_COMMENT    = Opmerking: 
// 2002.12.19
IDS_ADDDLG_SELITEM    = Vastgelegde items
IDS_ADDDLG_ICON     = Pictogram
// 2002.10.10
IDS_ADDDLG_ICONCHANGE  = Pictogram wijzigen...
IDS_ADDDLG_CHICE_ICON      = Een profielpictogram selecteren


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MODIFY DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MODDLG_TITLE     = Profiel wijzigen
IDS_MODDLG_PFNAME    = Profielnaam: 
IDS_MODDLG_COMMENT    = Opmerking: 
IDS_MODDLG_ICON     = Pictogram


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTORUN DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_AUTORUNDLG_TITLE   = Automatisch uitvoeren
IDS_AUTORUNDLG_SELITEM  = Dit programma uitvoeren na overschakelen: 
IDS_AUTORUNDLG_BROWSE  = Bladeren...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DELETE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DELDLG_TITLE     = Profiel verwijderen
IDS_DELDLG_PLEASE    = Selecteer het profiel.
IDS_DELDLG_CLMHDR    = Profiel


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSTRAY
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_TRAY_TIPS_DISABLED  = Uitgeschakeld
IDS_TRAY_AUTOSWITCH   = Automatisch schakelen
IDS_TRAY_DISABLED    = Uitgeschakeld
IDS_TRAY_MAINMENU    = Hoofdprogramma
IDS_TRAY_BRWOSER     = Browser
// 2002.11.20
IDS_TRAY_ADDPF      = Toevoegen
// 2002.11.19
IDS_TRAY_DELPF      = Verwijderen
// 2002.11.19
IDS_TRAY_MODPF      = Wijzigen
IDS_TRAY_HELP      = Help
IDS_TRAY_EXIT      = Afsluiten
IDS_TRAY_AS_CABLE    = Automatisch schakelen (kabelverbinding verbroken)
IDS_TRAY_AS_ESSID    = Automatisch schakelen (SSID)
IDS_TRAY_ALLDISABLED   = Alle apparaten uitschakelen
IDS_TRAY_TIPS      = ConfigFree
IDS_TRAY_DIAGNOSIS    = Diagnose
IDS_TRAY_DEVICES       = Apparaten
IDS_TRAY_PROFILES      = Profielen
// 2002.11.12
IDS_TRAY_OPTION       = Opties
IDS_TRAY_SAVE        = Opslaan
IDS_TRAY_RESTORE       = Herstellen
IDS_TRAY_REFRESH       = Vernieuwen
IDS_TRAY_PROPERTY      = Eigenschappen
// 2002.11.27
IDS_TRAY_NETWORK_AND_DIALUP = Netwerkverbindingen
// 2002.11.5
IDS_TRAY_VERSION       = Info
// 2002.11.20
IDS_TRAY_DETAILS       = Details
IDS_TRAY_DOCTOR       = Verbindingscontrole
IDS_TRAY_CLIENT_MGR     = Clientbeheer
IDS_TRAY_QC_DISCONNECT    = Verbinding verbreken
// 2002.11.27
IDS_TRAY_INET_OPTIONS    = Internet-opties
//add 2002.10.03
IDS_TRAY_QC_CONNECT         = Verbinden
IDS_TRAY_QC_SETUP          = Instellingen
IDS_TRAY_LOG            = Logbestand


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// QUICK CONNECT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_40    = 40 bits [5 tekens]
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_104   = 104 bits [13 tekens]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_40     = 40 bits [10 cijfers]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_104    = 104 bits [26 cijfers]
IDS_QC_KEY_FORMAT_HEX      = Hexadecimale getallen
IDS_QC_KEY_FORMAT_ASCII     = ASCII-tekens
IDS_QC_NETWORK_NAME       = Netwerknaam [SSID]:
IDS_QC_WEP            = Sleutel draadloos netwerk [WEP]
IDS_QC_DATA_ENCRPTION      = Gegevenscodering [WEP-compatibel]
IDS_QC_NETWORK_KEY        = Netwerksleutel:
IDS_QC_KEY_FORMAT        = Indeling sleutel:
IDS_QC_KEY_LENGTH        = Lengte sleutel:
IDS_QC_KEY_INDEX         = Sleutelindex [geavanceerd]:
IDS_QC_PROP_TITLE        = Eigenschappen voor Snel verbinden
IDS_QC_TITLE           = Snel verbinden
IDS_QC_ERROR_INVALID_SSID    = Netwerknaam [SSID] is leeg.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX      = De ingevoerde WEP-sleutelindex ligt buiten het toegestane bereik. \r\nKies een waarde tussen 0 en 3 voor de sleutelindex.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX2     = De ingevoerde WEP-sleutelindex ligt buiten het toegestane bereik. \r\nKies een waarde tussen 1 en 4 voor de sleutelindex.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_1  = De lengte van de ingevoerde WEP-sleutel is %d.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_2  = De vereiste lengte is %s.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_3  = Pas de sleutel aan, zodat deze exact de aangegeven lengte heeft.
IDS_QC_ERROR_CONNECT_FAIL    = Kan de instellingen voor het draadloze netwerk niet aanbrengen.
// 2002.11.14
IDS_QC_RESTORE_ADHOC       = Herstel de instellingen zoals deze waren voordat u verbinding maakte met een Toshiba Wireless Projector. De verbinding met de projector wordt verbroken wanneer u deze bewerking vervolgt.
// PM
IDS_QC_CONFIRM_NETWORK_KEY    = Bevestig de netwerksleutel:
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH1   = De ingevoerde netwerksleutels komen niet overeen.
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH2   = Voer de netwerksleutel opnieuw in het bevestigingvak in.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS1  = Het netwerkwachtwoord moet 40 of 104 bits groot zijn, afhankelijk van de netwerkconfiguratie.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS2  = U kunt het wachtwoord invoeren als 5 of 13 ASCII-tekens of als 10 of 26 hexadecimale tekens.
IDS_QC_ADHOC            = Ad hoc (peer-to-peer)
IDS_QC_INFRASTRUCTURE       = Infrastructuur
IDS_QC_NETWORK_TYPE        = Het type netwerk
// 2002.10.18
IDS_QC_DISCONNECT         = Verbinding verbreken


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSBROWSER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_BROWSER_RENAME    = Naam wijzigen
IDS_BROWSER_EDIT_COMMENT = Opmerking bewerken
IDS_BROWSER_IMPORT    = Importeren
IDS_BROWSER_EXPORT    = Exporteren
IDS_BROWSER_EXECUTE   = Uitvoeren na schakelen
// 2002.11.21
IDS_BROWSER_TITLE    = ConfigFree (details)
IDS_BROWSER_CAPTURE   = Vastleggen
IDS_BROWSER_CP_DATA   = Gegevens kopiëren
IDS_BROWSER_CP_ALL    = Alle gegevens kopiëren
IDS_BROWSER_DATA     = Gegevens
IDS_BROWSER_NAME     = Naam
IDS_BROWSER_CF_SETTING  = ConfigFree-instelling

// 2002.09.20
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_VALUE_NAME      = Naam waarde:
IDS_BROWSER_VALUE_DATA      = Gegevens waarde:
// INTERNET
IDS_BROWSER_RNAME_SetData     = GegevensInstellen
IDS_BROWSER_RNAME_AutoConfigURL  = AutomatischeConfiguratie
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyServer   = Proxyservers
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyHttp    = Proxy Http
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySecure   = Beveiligde proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyFtp    = Proxy Ftp
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyGopher   = Proxy Gopher
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySocks   = Proxy Socks
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyWais    = Proxy Wais
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyExcept   = Proxy-uitzonderingen
IDS_BROWSER_RNAME_HomePage    = Homepage
IDS_BROWSER_RNAME_EnableProxy   = Proxyserver gebruiken
IDS_BROWSER_RNAME_UseAutoConfig  = Automatische configuratie gebruiken
IDS_BROWSER_RNAME_EnableAutoDial = Automatisch bellen inschakelen
IDS_BROWSER_RNAME_NoNetAutodial  = Automatisch bellen geen net
IDS_BROWSER_RNAME_GlobalUserOffline = Globale gebruiker offline
IDS_BROWSER_RNAME_WPAD      = WPAD
// _NDS_WIFI
IDS_BROWSER_RNAME_NDIS51     = Ndis51
IDS_BROWSER_RNAME_SSID      = SSID
// NetworkDevice
IDS_BROWSER_RNAME_Status     = Status
// IAS_IP_IF_INFO
IDS_BROWSER_RNAME_Description  = Omschrijving
IDS_BROWSER_RNAME_AdapterName  = Adapternaam
IDS_BROWSER_RNAME_NetworkName  = Netwerknaam
IDS_BROWSER_RNAME_DeviceID    = Apparaat-ID
IDS_BROWSER_RNAME_Mac      = MAC
IDS_BROWSER_RNAME_IpDHCP     = IP DHCP ingeschakeld
IDS_BROWSER_RNAME_Subnet     = Subnetmasker
IDS_BROWSER_RNAME_Gateway    = Standaardgateway
IDS_BROWSER_RNAME_GWMetric    = Gatewaymetriek
IDS_BROWSER_RNAME_DhcpServer   = DHCP-server
IDS_BROWSER_RNAME_DnsDHCP    = DNS DHCP ingeschakeld
IDS_BROWSER_RNAME_DNS      = DNS-server
IDS_BROWSER_RNAME_WinsDHCP    = WINS DHCP ingeschakeld
IDS_BROWSER_RNAME_WINS      = WINS-server
IDS_BROWSER_RNAME_IPaddr     = IP-adres
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_EDIT_ONOFF       = AAN/UIT-status bewerken
IDS_BROWSER_EDIT_STRING	      = Tekenreeks bewerken
IDS_BROWSER_EDIT_ADDRESS      = Adreswaarde bewerken
IDS_BROWSER_EDIT_STATUS       = Status bewerken
// 2002.11.11 Fukaya.
IDS_BROWSER_EDIT_WORD		  = DWORD-waarde bewerken
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_SMALL_ICON       = &Klein pictogram
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_BIG_ICON        = &Groot pictogram

// 2002.11.21 Fukaya.
IDS_BROWSER_CLASS_CLASS      = Klasse
IDS_BROWSER_CLASS_NEWITEM     = Nieuw profiel
IDS_BROWSER_CLASS_NETWORKDEVICE  = Apparaat
IDS_BROWSER_CLASS_PFNAME      = PF-naam
IDS_BROWSER_CLASS_INTERNET     = Internet
IDS_BROWSER_CLASS_TCPIP      = TCP/IP
IDS_BROWSER_CLASS_WiFi       = Draadloos LAN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MENU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MENU_ACTION     = &Actie
IDS_MENU_SWITCH     = Tussen profielen &schakelen
IDS_MENU_ADD       = Profiel &toevoegen
IDS_MENU_DELETE     = Profiel &verwijderen
IDS_MENU_MODIFY     = Profiel &wijzigen
IDS_MENU_EXIT      = &Afsluiten
IDS_MENU_VIEW      = &Weergave
IDS_MENU_ICON      = &Pictogram
IDS_MENU_DETAIL     = &Details
IDS_MENU_REFRESH     = &Vernieuwen
// 2002.11.12
IDS_MENU_OPTION     = &Opties
IDS_MENU_DIAGNOSIS    = &Diagnose
IDS_MENU_AUTO      = Automatisch schakelen (&SSID)
IDS_MENU_AUTO_CD     = Automatisch schakelen (&kabelverbinding verbroken)
IDS_MENU_HELP      = &Help
IDS_MENU_HELPTOPIC    = &Help
IDS_MENU_VERSION     = &Versie
IDS_MENU_BROWSER     = &Browser
IDS_MENU_TOOLS      = &Extra
IDS_MENU_DEVICES     = &Apparaten
IDS_MENU_COPYDATA    = &Gegevens kopiëren
IDS_MENU_COPYALL     = &Alle gegevens kopiëren
IDS_MENU_MODIFY_DATA   = &Wijzigen


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OPTIONDLG_TITLE   = ConfigFree (optievenster)
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SELITEM  = Vastgelegde items
IDS_OPTIONDLG_USEDIFFDLG = Informatievenster tonen wanneer apparaat verandert
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_STAY       = Weergeven in het systeemvak nadat het besturingssysteem is opgestart
IDS_OPITONDLG_DISPRAY     = Categorie-optie weergeven
IDS_OPTIONDLG_DEVICE_MENU   = Apparaatmenu
IDS_OPTIONDLG_PROFILE_MENU   = Profielenmenu
IDS_OPTIONDLG_CONFIGFREE_MENU = ConfigFree-menu

IDS_OPTIONDLG_ACTIVE_SEARCH  = De ConfigFree-client verzendt een pakket voor de actieve zoekopdracht.
IDS_OPTIONDLG_DELTA_TIME    = Deltatijd van de actieve zoekopdracht
IDS_OPTIONDLG_SEC       = sec
IDS_OPTIONDLG_CHANGE_DHCP   = De TCP/IP-instellingen wijzigen van Statisch IP in DHCP wanneer ConfigFree is ingeschakeld.
IDS_OPTIONDLG_WHEN_CF_DETECTED = Wanneer de ConfigFree-server is gevonden.
IDS_OPTIONDLG_BLINK_ICON    = Berichten aangeven door knipperend pictogram in systeemvak.
IDS_OPTIONDLG_USE_INFO_DLG   = Informatievenster tonen wanneer de ConfigFree-server is gevonden.

// 2002.09.20 14:40
IDS_OPTIONDLG_TAB_GENERAL    = Algemeen
IDS_OPTIONDLG_TAB_PROFILE    = Profielen
// 2002.11.12
IDS_OPTIONDLG_USE_OV_DLG     = Introductievenster tonen na openen van ConfigFree
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SHOWMENUOPT    = Optie weergeven
// 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_SM_DOCTOR     = Menu Verbindingscontrole
IDS_OPTIONDLG_SM_PROFILE     = Profielmenu
IDS_OPTIONDLG_SM_DEVICE     = Apparaatmenu
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_ETHER     = Ethernet-apparaat
IDS_OPTIONDLG_SM_D_USEADAPNAME  = Adapternaam weergeven
IDS_OPTIONDLG_SM_D_IR      = IR-apparaat
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_DUN      = Inbelverbindingen
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SM_D_VPN      = VPN-verbindingen (virtueel particulier netwerk)
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_PPPOE     = PPPoE-verbindingen
//add 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_USE_QCPJ_DLG     = Waarschuwingsvenster tonen wanneer u verbinding maakt met Toshiba Wireless Projector
//2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_TAB_TRAY       = Syteemvak
IDS_OPTIONDLG_SM_QC        = Menu Snel verbinden
IDS_OPTIONDLG_USE_FIN_SOUND    = Een geluid laten horen nadat van profiel is gewisseld.
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_SOUND     = Geluid weergeven
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FIN_SW     = Wanneer een omschakeling is voltooid:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FOUND_PROBLEM = Wanneer een probleem is aangetroffen:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_SOLVE_PROBLEM = Wanneer een probleem is opgelost:
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING      = Verbinding met internetprovider controleren
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_AS_WARNING = Waarschuwingsbericht over automatisch schakelen tonen
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_GW  = Standaard gatewayserver
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_DNS  = DNS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_WINS = WINS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_PROXY = Proxyserver


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTO SWITCH DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ASDLG_TITLE     = Automatisch schakelen (SSID)
IDS_ASDLG_CHECK     = Automatisch schakelen (SSID) inschakelen
IDS_ASDLG_TEXT_ALL    = Lijst met profielen die een draadloos netwerk bevatten (SSID):
IDS_ASDLG_TEXT_ENABLE  = Lijst met profielen die worden geselecteerd wanneer SSID wordt gevonden:
IDS_ASDLG_CH_SSID    = SSID
IDS_ASDLG_CH_PFNAME   = Profiel
IDS_ASDLG_BT_ADD     = Toevoegen
IDS_ASDLG_BT_DEL     = Verwijderen


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WARNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID = Dit profiel is ingesteld met Automatisch schakelen (SSID).\r\nDeze instelling wordt verwijderd als u deze bewerking voortzet.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID_BR = Deze SSID is ingesteld met Automatisch schakelen (SSID).\r\nDeze instelling wordt verwijderd als u deze wijziging voortzet.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_TRAY_EXIT  = Als u deze bewerking vervolgt, wordt de functie Automatisch schakelen uitgeschakeld. Wilt u deze bewerking vervolgen?
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE  = Wilt u overschrijven?
IDS_WARNING_DIFF_PF   = De huidige instellingen zijn gewijzigd.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WCS     = Draadloze communicatie is uitgeschakeld. Zet de schakelaar voor draadloze communicatie aan.
IDS_WARNING_FULL_PF   = Uw profielen zijn vol.
// 2002.12.18
IDS_WARNING_FNF8     = Draadloze communicatie is uitgeschakeld. Selecteer WiFi met de toetsen Fn+F8.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_NOT_WIFI   = Dit stuurprogramma voor draadloze netwerken ondersteunt deze functie niet.
IDS_WARNING_WIFI_DISABLE = Dit draadloze netwerkapparaat is uitgeschakeld. Zet het apparaat aan.
IDS_WARNING_MULTI_WIFI  = Er zijn meerdere draadloze netwerkapparaten aangesloten op deze computer. Verwijder een of meer draadloze netwerkapparaten.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_C_ENA   = Als u deze bewerking voortzet, wordt het draadloze netwerkapparaat uitgeschakeld door de functie Automatisch schakelen. Wilt u deze bewerking vervolgen?
IDS_WARNING_AS_S_ENA   = Als u deze bewerking voortzet, wordt het draadloze netwerkapparaat uitgeschakeld of wordt er van profiel gewisseld door de functie Automatisch schakelen. Wilt u deze bewerking vervolgen?

// 2002.10.07 mod
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_CABLE_ENA = Automatisch schakelen (kabelverbinding verbroken) is toegepast. Wilt u deze bewerking vervolgen? 
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_SSID_ENA = Automatisch schakelen (SSID) is toegepast. Wilt u deze bewerking vervolgen?
IDS_WARNING_FUS     = Dit programma wordt momenteel door andere personen gebruikt.
IDS_WARNING_ADMIN    = Om ConfigFree te kunnen gebruiken moet u lid zijn van de groep Beheerders.
IDS_WARNING_IP_CONFLICT = Het statische IP-adres dat u zojuist hebt geconfigureerd is al in gebruik op deze computer. Configureer een ander IP-adres.
IDS_WARNING_NOT_TOSHIBA = Werkt niet in dit systeem.
// Change Date 2002.12.09
IDS_WARNING_QC_STOP_CONFZ     = Waarschuwing: De draadloze LAN-verbinding schakelt nu over om verbinding te maken met de Toshiba Wireless LAN Projector. Als de pc momenteel is aangesloten op een ander netwerkaccesspoint, gaat de huidige verbinding verloren.\r\nAls de standaardinstelling voor Wireless LAN Projector is gewijzigd, verander de verbindingsinstelling dan via het menu van Snel verbinden. (De verbinding wordt opgezet in de Ad hoc-modus. Als de Wireless Projector is ingesteld op de modus INFRASTRUCTUUR, wordt de verbinding daarom niet tot stand gebracht.)\r\nAls de draadloze modus alleen is ingesteld voor 5 GHz(802.11a), wijzigt Snel verbinden deze modus in 2,4 GHz (802.11b) en maakt vervolgens verbinding met de projector.

// add 2002.10.9
IDS_WARNING_RESTORE_QC      = Snel verbinden wordt nu toegepast. Wilt u deze bewerking voortzetten?\r\n Snel verbinden wordt uitgeschakeld als u deze bewerking vervolgt.
IDS_WARNING_RESTORE_QCPJ     = Er wordt verbinding gemaakt met Wireless Projector. Wilt u deze bewerking vervolgen?\r\n De verbinding met Wireless Projector wordt verbroken als u deze bewerking vervolgt.
// 2002.10.28
IDS_WARNING_QC_QUIT_FAIL     = Het draadloze hulpprogramma kan niet worden beëindigd. Sluit het af en verbreek de verbinding opnieuw via Snel verbinden.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_QC_NOT_ENA_WIRELESS  = Dit draadloze netwerkapparaat is uitgeschakeld. Zet het apparaat aan.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WIRED_DISABLE    = Dit bedrade netwerkapparaat is uitgeschakeld. Zet het apparaat aan.
// 2002.11.28
IDS_WARNING_VGA_UNDER = Het hoofdvenster van ConfigFree ondersteunt deze schermgrootte niet.

// 2002.12.05
IDS_WARNING_QC_CMAGS_ACTIVE = Sluit Clientbeheer via het systeemvak.\r\nDit kan een probleem veroorzaken en de pc kan mogelijk geen verbinding maken met het draadloze netwerk nadat u de proejctor niet meer gebruikt.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MESSAGE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.19
IDS_MSG_NO_RESPONSE_VPN = Als VPN (virtueel particulier netwerk) is ingeschakeld, controleer dan of de verbinding reageert.

IDS_MSG_SWITCING     = Er wordt gewisseld van profiel...
IDS_MSG_CAPTURING    = Het profiel wordt vastgelegd...
IDS_MSG_OVERWRITING   = Het profiel wordt overschreven...
IDS_MSG_MODIFYING    = Het profiel wordt gewijzigd...
IDS_MSG_DEV_SWITCING   = Er wordt overgeschakeld tussen netwerkapparaten... 
IDS_MSG_NEWPROFILE    = Mijn profiel
IDS_MSG_NEWPFCOMMENT   = Het profiel is gegenereerd.
IDS_MSG_INVALID_PFNAME  = Kan deze naam niet gebruiken.
IDS_MSG_EMPTY_SSIDLIST  = De profielen met een draadloos netwerk (SSID) kunnen niet worden gevonden.
IDS_MSG_CREATE_NEWPF   = Het volgende profiel is gemaakt met uw huidige netwerkinstellingen.
// 2002.10.28
IDS_MSG_DELETE_PROFILE       = Weet u zeker dat u dit profiel wilt verwijderen? : 
//add 2002.10.03
IDS_MSG_RESTART           = Wilt u de computer opnieuw opstarten?
IDS_MSG_REFRESH           = Wilt u de netwerkinstellingen vernieuwen?
// 2002.12.18
IDS_MSG_EXECUTE           = Wilt u een toepasing uitvoeren?
IDS_MSG_UKNOWN_ADAPTER_TYPE     = Onbekend adaptertype.
IDS_MSG_INVALID_SYSTEM       = Systeemfout! \r\nStart de computer opnieuw op.
// 2002.11.5
IDS_MSG_CHECK_AS_OFF       = De functie Automatisch schakelen uitschakelen.
IDS_MSG_CREATE_DEFAULT_PROFILE  = Een standaardprofiel maken.
IDS_MSG_DEFAULT_COMMENT      = In dit vak kunt u opmerkingen of informatie over het profiel invoeren.
IDS_MSG_CONFIRM_ABORT_SWITCH   = Wilt u het schakelen afbreken? 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OVERVIEW
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE      = ConfigFree - Overzicht
IDS_OVERVIEWDLG_TEXT_DESC    = Info
IDS_OVERVIEWDLG_CH_NEXT     = Dit bericht voortaan niet meer tonen.
IDS_OVERVIEWDLG_BT_OK      = OK
// 2002.11.15
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT1    = ConfigFree bestaat uit een reeks hulpprogramma's waarmee u communicatie-apparaten en netwerkverbindingen gemakkelijk beheert.\r\n\r\nMet ConfigFree kunt u tevens communicatieproblemen opsporen en profielen maken, zodat u eenvoudig kunt schakelen tussen locaties en communicatienetwerken.\r\n\r\nAls u ConfigFree gebruikt, werkt u probleemloos.

// 2002.12.06
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT2    = Met Verbindingscontrole kunt u communicatieproblemen eenvoudig opsporen en verhelpen.\r\n\r\nVerbindingscontrole ondersteunt draadloze WiFi- en bedrade Ethernet-communicatie-apparaten.\r\n\r\nProblemen worden aangegeven door een gele driehoek met een uitroepteken.\r\n\r\nWanneer u met de linkermuisknop op het gele driehoekje klikt, verschijnt rechts in Verbindingscontrole een berichtvenster waarin mogelijke problemen en oplossingen worden vermeld.

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3    = Met behulp van ConfigFree-profielen kunt u meerdere communicatienetwerken instellen en er gemakkelijk verbinding mee maken.\r\n\r\nMet profielen kunt u kant-en-klare instellingen voor uw communicatie-apparaten gebruiken, zodat u probleemloos verbinding kunt maken met meerdere communicatienetwerken en omgevingen zonder dat u de pc opnieuw moet configureren.

// 2002.11.8 takayama
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT4 = Descript4
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT5 = Descript5
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT6 = Descript6
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT10 = Descript10

// 2002.11.11
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE1 = Info over ConfigFree...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE2 = Info over Verbindingscontrole...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE3 = Info over profielen...

//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE4 = Header4...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE5 = Header5...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE6 = Header6...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE10 = Header10...

// 2002.11.8
IDS_OVERVIEWDLG_BT_NEXT      = Volgende tip
IDS_OVERVIEWDLG_BT_BACK      = Vorige tip

// 2002.11.13 Fukaya
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TITLE = Leg uw netwerkinstellingen vast!!

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TEXT = Met de functie Profiel van ConfigFree(TM) kunt u de huidige netwerkinstellingen vastleggen. Als de huidige netwerkinstellingen werken, ga dan verder en maak een profiel. Als de netwerkinstellingen nog niet zijn opgezet, ga dan verder zonder een profiel te maken en leg de instellingen later vast.\r\nWanneer u de netwerkinstelingen vastlegt en een naam geeft (zoals "Thuis" of "Kantoor"), kunt u met één klink schakelen tussen netwerkprofielen. Zelfs als u het profiel per ongeluk wijzigt, kunt u altijd terugkeren naar de vastgelegde instellingen door een eerder gemaakt profiel te selecteren!!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ERROR INFORMATION DLG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_EIDLG_TITLE     = ConfigFree
IDS_EIDLG_TEXT      = Het volgende item is niet overgeschakeld.
// 2002.11.21
IDS_EIDLG_INFOTEXT    = Het probleem kan de volgende oorzaken hebben.\r\nHet hulpprogramma voor het draadloze LAN is actief (sluit het programma).\r\nHet venster Netwerkeigenschappen is geopend (sluit het venster).\r\nHet venster Internet-opties is geopend (sluit het venster).\r\n\rAls het probleem zich nog steeds voordoet, sluit dan alle andere toepassingen en voer ConfigFree uit.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIFF DEVICE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIFFDEVDLG_CONFIRM  = Wilt u overschakelen van profiel?
IDS_DIFFDEVDLG_HIDENEXT = Dit dialoogvenster niet meer tonen.
IDS_DIFFDEVDLG_TITLE   = Informatie
IDS_DIFFDEVDLG_TEXT   = Het netwerkapparaat is gewijzigd.
IDS_DIFFDEVDLG_ADDDEVS  = Toegevoegde apparaten: 
IDS_DIFFDEVDLG_DELDEVS  = Verwijderde apparaten: 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITEM
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ITEM_INTERNET    = Internetinstellingen
// 2002.11.27
IDS_ITEM_NETDEV     = Apparaten
IDS_ITEM_TCPIP      = TCP/IP-instellingen
IDS_ITEM_WIFI      = WiFi/802.11b-instellingen
IDS_ITEM_BLUETOOTH    = Bluetooth-instellingen
IDS_ITEM_DUN       = Inbelnetwerk
IDS_ITEM_VPN       = Virtueel particulier netwerk
IDS_ITEM_PPPOE      = Breedband


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OTHER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_CFMSG_BCON_RECV_ERROR     = B-con ontvangen: socketfout. Wilt u het opnieuw proberen?
IDS_CFMSG_NOT_FOUND_CFSRV     = ConfigFree-server niet gevonden: [%s]. Wilt u de instellingen van ConfigFree herstellen?
IDS_CFMSG_SAVE_WARNING       = De huidige configuratie wordt opgeslagen als standaardinstelling voor deze pc. De vorige configuratie kan niet meer worden hersteld.
IDS_CFMSG_CLOSE_WARNING      = De instellingen worden hersteld nadat u dit programma afsluit. OK?
IDS_CFMSG_CLOSE_IP_WARNING     = De TCP/IP-instellingen worden hersteld nadat u dit programma afsluit. OK?
IDS_CFMSG_FAILED_COMM_WITH_CFSRV  = De communicatie tussen ConfigFree en een ConfigFree(TM)-server is mislukt.
IDS_CFMSG_TIMER_VALUE_WARNING   = Voer '5' tot '300' in (5 seconden tot 5 minuten)
IDS_CFITEM_INTERNET        = Internet
IDS_CFITEM_TCPIP          = TCP/IP
IDS_CFITEM_FOLDER         = Netwerkdeling
IDS_CFITEM_PRINTER         = Printer
IDS_CFCURRENT_TEXT         = Huidige ConfigFree-instellingen
IDS_CFSET_INFORMATION       = Informatie
IDS_CFSET_TEXT           = De hierboven geselecteerde optie wordt automatisch geïnstalleerd op uw pc. \r\nWanneer u op 'Accepteren/OK' klikt, worden de bovenstaande instellingen toegepast.
IDS_CFSET_APPLY          = Toepassen
IDS_CFRESTORE_TEXT         = Uw instellingen worden hersteld als u deze bewerking vervolgt.
IDS_CFSPLASH_TEXT         = Draadloos ConfigFree(TM) wordt u aangeboden door TOSHIBA. Zoek automatisch naar netwerkprinters en -stuurprogramma's op http://www.toshiba-europe.com


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.91