NDSNLS.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

//
// NDSNLS.ini	English (2002.12.18.2)
//

[NDSNLS_STRINGS]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Common
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_NDS_MAINTITLE    = ConfigFree
IDS_ALLRIGHTS      = Alle rettigheder forbeholdes.
IDS_ON          = Aktiveret
IDS_OFF         = Deaktiveret
IDS_OK          = OK
IDS_CANCEL        = Annuller
IDS_YES         = Ja
IDS_NO          = Nej
IDS_ENABLE        = Aktiver
IDS_DISABLE       = Deaktiver
IDS_CURRENT       = Nuværende indstillinger
IDS_CLOSE        = Luk
// 2002.10.25
IDS_OPEN         = Åbn
IDS_VERSION       = Version
IDS_DBVERSION      = Databaseversion for Diagnosticering
// 2002.11.1
IDS_CAPTURE_DATE     = Dato:
IDS_PROFILE_VERSION   = Profilversion
IDS_DEVICE_TYPE_ETHER  = Ethernet-enhed
IDS_DEVICE_TYPE_IR    = Infrarød enhed
IDS_DEVICE_TYPE_MODEM  = Modem
// 2002.11.19
IDS_APPLY        = Anvend
IDS_NO_ITEM       = (ingen/intet)
// 2002.11.26
IDS_NG          = Ikke OK
// 2002.11.26
IDS_DONE         = Udført
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.26
IDS_MAIN_STAYCHECK    = På proceslinjen
IDS_MAIN_BT_DETAIL    = Detaljer
IDS_MAIN_TITLE      = ConfigFree
IDS_MAIN_SELECTED_PF   = Valgt profil
IDS_MAIN_BT_OVERWRITE  = Overskriv
IDS_MAIN_PROFILE_LIST  = Profiloversigt
IDS_MAIN_CH_PFNAME    = Profilnavn
IDS_MAIN_CH_COMMENT   = Kommentar
IDS_MAIN_ABOUT_PROFILE  = Om Profiler
IDS_MAIN_BT_SWITCH    = Skift
IDS_MAIN_BT_ADD     = Tilføj
IDS_MAIN_BT_DELETE    = Slet
IDS_MAIN_BT_MODIFY    = Tilpas
IDS_MAIN_BT_EXIT     = Afslut

IDS_CFMAIN_APP_TITLE       = ConfigFree
IDS_CFMAIN_PROFILE        = Profiler
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOER      = Hjælpeprogram
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE      = Profiler
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES      = Enheder
// 2002.11.12
IDS_CFMAIN_BUTTON_DIAGNOSTICS   = Opret log...
// 2002.11.1
IDS_CFMAIN_BUTTON_VERSION     = Om...
IDS_CFMAIN_BUTTON_HELP      = Hjælp...
// 2002.11.26
IDS_CFMAIN_CHECK_TRAY       = På proceslinjen
IDS_CFMAIN_BUTTON_CLOSE      = Luk
IDS_CFMAIN_ABOUT_TITLE      = Om ConfigFree
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT1    = ConfigFree Version 1.00.00
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT2    = Copyright (c) 2002 TOSHIBA CORPORATION.
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT3    = Alle rettigheder forbeholdes
IDS_CFMAIN_ABOUT_DBVERSION    = Databaseversion for Diagnosticering:
// IDS_CFMAIN_OK           OK    // IDS_OK
// IDS_CFMAIN_CANCEL         Cancel  // IDS_CANCEL
// IDS_CFMAIN_YES          Yes   // IDS_YES
// IDS_CFMAIN_NO           No    // IDS_NO
//add 2002.09.27
IDS_CFMAIN_CURRENTPROFILE     = Valgt profil:
// 2002.11.6
IDS_USEGUIDE_DOCTOR       = \r\n\r\nKommunikationsproblemer vises med en gul trekant med udråbstegn.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_DEVICE       = \r\n\r\nBekræft indstillinger og status for nedenstående kommunikationsenheder.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_PROFILE       = \r\n\r\nOpret, tilpas eller bekræft nedenstående profiler.
// 2002.11.13
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE_TITLE   = Profilindstillinger
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES_TITLE   = Enhedsindstillinger
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOR_TITLE    = Connectivity Doctor

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DOCTOR PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_AUTOSW         = Aktiveret automatisk skift (afbrudt kabelforbindelse)
// 2002.11.19
IDS_DOCTOR_ENA_THIS_DEVICE    = Aktiver, hvis enheden skal diagnosticeres
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_MANUAL  = Se oplysninger om placering af omskifteren i brugerhåndbogen
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_ARROW   = Pilen peger på placeringen for omskifteren.

IDS_DOCTOR_PROBLEM        = Der blev fundet et problem
IDS_DOCTOR_NOPROBLEM       = Der blev ikke fundet problemer
IDS_DOCTOR_INFORMATION1      = Klik på et symbol for at få vist oplysninger i højre side.
// 2002.10.29
IDS_DOCTOR_BUTTON_RELOAD     = Opdater
IDS_DOCTOR_BUTTON_ADD       = Tilføj profil
// 2002.10.15
IDS_DOCTOR_DIAG_CAUSE_TITLE    = Sandsynlig årsag
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DIAG_APPROACH_TITLE  = Mulige løsninger
IDS_DOCTOR_KILLSWITCH_TITLE    = Indikator for trådløs kommunikation
IDS_DOCTOR_SWITCH_STATUS     = Indikatorstatus:
// IDS_DOCTOR_SWITCHON        ON    // IDS_ON
// IDS_DOCTOR_SWITCHOFF       OFF    // IDS_OFF
// IDS_DOCTOR_ENABLE         Enable  // IDS_ENABLE
// IDS_DOCTOR_DISABLE        Disable  // IDS_DISABLE
IDS_DOCTOR_CONNECT        = Tilslut
IDS_DOCTOR_DISCONNECT       = Afbryd
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TITLE     = Adapter
IDS_DOCTOR_LINE_TITLE       = Linje
IDS_DOCTOR_AP_TITLE        = Adgangspunkt
IDS_DOCTOR_ROUTER_TITLE      = Router
IDS_DOCTOR_BRIDGE_TITLE      = Bro
IDS_DOCTOR_GETEWAY_TITLE     = Gateway
IDS_DOCTOR_VPN_TITLE       = VPN
IDS_DOCTOR_SECURITY_TITLE     = Sikkerhed
IDS_DOCTOR_IE_TITLE        = Internet Explorer
IDS_DOCTOR_INTERNET_SETTINGS   = Internet-indstillinger
IDS_DOCTOR_PROXY_SETTINGS     = Proxy-indstillinger
IDS_DOCTOR_SECUR_WEP       = WEP:
IDS_DOCTOR_SECUR_PASS       = Adgangskode:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_NAME      = Adapternavn:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TYPE      = Adaptertype:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_STATUS     = Adapterstatus:
IDS_DOCTOR_LINK_SPEED       = Forbindelseshastighed:
IDS_DOCTOR_CONNECT_STATUS     = Forbindelsesstatus:
IDS_DOCTOR_IPADDRESS       = IP-adresse:
IDS_DOCTOR_MACADDRESS       = MAC-adresse:
IDS_DOCTOR_DHCP          = DHCP:
IDS_DOCTOR_WINS          = WINS:
IDS_DOCTOR_DNS          = DNS:
IDS_DOCTOR_SSID          = SSID:
IDS_DOCTOR_ESSID         = ESSID:
IDS_DOCTOR_GETEWAY        = Standardgateway:
//add 20020920
IDS_DOCTOR_SUBNETADDRESS     = Undernetmaske:
IDS_DOCTOR_TYPE          = Type:
IDS_DOCTOR_STATUS         = Status:
IDS_DOCTOR_AP_WIRELESS_TITLE   = Trådløst adgangspunkt
IDS_DOCTOR_AP_ETHERNET_TITLE   = Ethernet router/bro/hub
IDS_DOCTOR_WIRELESSNETWORK    = Trådløst netværk
IDS_DOCTOR_ETHERNET        = Ethernet
IDS_DOCTOR_NOINFO         = Ingen oplysninger
IDS_DOCTOR_IE_HOMEPAGE      = Hjemmeside
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSEARCH     = Opdag AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSCRIPT     = Anvend AutoConfig-script:
IDS_DOCTOR_IE_SCRIPTADDRESS    = Internetadresse til AutoConfig-script:
IDS_DOCTOR_IE_HTTP_PROXY     = HTTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SECURE_PROXY    = Sikkerheds-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_FTP_PROXY      = FTP-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_GOPHER_SPROXY    = Gopher-proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SOCKS_PROXY     = Socks-Proxy:
IDS_DOCTOR_IE_LOCALADDRESS    = Ikke proxy for:
// 2002.09.20 14:40
IDS_DOCTOR_DRIVER_VENDER     = Driverproducent:
IDS_DOCTOR_DRIVER_VERSION     = Driverversion:
IDS_DOCTOR_DRIVER_DATE      = Dato for driver:
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DEV_ADVANCED	     = Avanceret:
IDS_DOCTOR_DEV_BRIDGE	     = Netværksbro:
IDS_DOCTOR_DEV_INTERNET	     = Deling af internetforbindelse:
IDS_DOCTOR_DEV_FIREWALL	     = Internet-firewall:
//add 2002.10.04
IDS_DOCTOR_DIAG_NOW         = Diagnosticerer nu...
IDS_DOCTOR_REFRESH_NOW       = Fornyer nu...
//add 2002.09.27
IDS_DOCTOR_BUTTON_CHECK      = Kontrol udført
IDS_DOCTOR_KEYABSENT       = Nøglen kunne ikke findes
IDS_DOCTOR_NOTSUPPORTED      = Ikke understøttet
IDS_DOCTOR_AUTHENTICATION_MODE  = Godkendelsestilstand:
IDS_DOCTOR_OPENAUTHENTICATION   = Godkendelse
IDS_DOCTOR_WEPKEY         = WEP-nøgle
IDS_DOCTOR_AUTOSWITCH       = Automatisk skift
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE_MODE  = Netværkstype:
IDS_DOCTOR_ADHOC         = Ad hoc
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE     = Infrastruktur
IDS_DOCTOR_ADHOCINFRA       = Ad hoc og infrastruktur
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_GBPS     = Gbps
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_MBPS     = Mbps
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_CHECK_MORE        = - Hvis det ikke løser problemet, skal du fortsætte fejlsøgningen.
// 2002.11.26
IDS_DOCTOR_CHECK_NETWORK_CONNECT = Kontrol af netværksforbindelse
// 2002.12.09
IDS_DOCTOR_GETEWAY_SERVER     = Standardgateway
IDS_DOCTOR_DNS_SERVER       = DNS-server
IDS_DOCTOR_WINS_SERVER      = WINS-server
IDS_DOCTOR_PROXY_SERVER      = Proxy-server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DEVICE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DEVPAGE_OVERVIEW_TEXT     = Enhed \r\nHer kan du aktivere og deaktivere trådløse, trådbårne og infrarøde enheder, VPN-netværk og bredbåndsnetværk. Her kan du også aktivere automatisk skift ved afbrudt kabelforbindelse. 
IDS_DEVPAGE_BN_PROP        = Egenskaber
// 2002.10.25
IDS_DEVPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Aktiver trådløs kommunikation, når trådbåret kommunikation afbrydes.
IDS_DEVPAGE_BN_ENADIS       = Aktiver / deaktiver
IDS_DEVPAGE_BN_CONNECT      = Tilslut
// for New Degin
IDS_DEVPAGE_CAP_DEVICES_LIST   = Enhedsliste
IDS_DEVPAGE_CAP_DETAIL_VIEW    = Detaljer
IDS_DEVPAGE_DEVICEID       = Enheds-id
// 2002.11.27
IDS_DEVPAGE_BN_NETWORK_AND_DIALUP = Netværksforbindelser...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (PROFILE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// IDS_PROPAGE_OVERVIEW_TEXT     // IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_CAPTURE      = Tilføj...
// 2002.11.6
IDS_PROPAGE_BN_DELETE       = Slet
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Automatisk skift...
// 2002.11.19
IDS_PROPAGE_BN_PROPERTY      = Tilpas...
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_OPTION       = Indstillinger...
// 2002.11.20
IDS_PRPPAGE_BN_DETAIL       = Detaljer...
IDS_PROPAGE_BN_SWITCH       = Skift
// FOR NEW DESIGN
IDS_PROPAGE_CAP_PROFILE_LIST    = Profiloversigt
IDS_PROPAGE_CAP_DETAIL_VIEW     = Detaljer
IDS_PROPAGE_ADD_DETAIL       = Flere oplysninger
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_SELITEM         = Elementer
IDS_PROPAGE_COMMENT         = Kommentar
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_CAPTURE_DATE      = Dato for oprettelse
// 2002.11.27
IDS_PROPAGE_BN_INET_OPTIONS     = Internetindstillinger...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIAGNOSTICS DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIADLG_TITLE     = ConfigFree Diagnosticering
IDS_DIADLG_PING     = Ping-kommando:
IDS_DIADLG_IPCONF    = IP-konfiguration:
IDS_DIADLS_EXECUTE    = Start
// add 2002.10.3
IDS_DIAGNOTE_MSG_LOG     = Opretter log
IDS_DIAGNOTE_MSG_WAIT     = Vent...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ADD DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ADDDLG_TITLE     = Tilføj profil
IDS_ADDDLG_PFNAME    = Profilnavn:
IDS_ADDDLG_COMMENT    = Kommentar:
// 2002.11.26
IDS_ADDDLG_SELITEM         = Elementer
IDS_ADDDLG_ICON     = Ikon
// 2002.10.10
IDS_ADDDLG_ICONCHANGE  = Skift ikon...
IDS_ADDDLG_CHICE_ICON      = Valg af profilikon


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MODIFY DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MODDLG_TITLE     = Tilpas profil
IDS_MODDLG_PFNAME    = Profilnavn:
IDS_MODDLG_COMMENT    = Kommentar:
IDS_MODDLG_ICON     = Ikon


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTORUN DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_AUTORUNDLG_TITLE   = Automatisk kørsel
IDS_AUTORUNDLG_SELITEM  = Kør dette program ved skift:
IDS_AUTORUNDLG_BROWSE  = Gennemse...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DELETE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DELDLG_TITLE     = Slet profil
IDS_DELDLG_PLEASE    = Vælg profil
IDS_DELDLG_CLMHDR    = Profil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSTRAY
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_TRAY_TIPS_DISABLED  = Deaktiveret
IDS_TRAY_AUTOSWITCH   = Automatisk skift
IDS_TRAY_DISABLED    = Deaktiveret
IDS_TRAY_MAINMENU    = Hovedgruppe
IDS_TRAY_BRWOSER     = Browser
// 2002.11.20
IDS_TRAY_ADDPF      = Tilføj
// 2002.11.19
IDS_TRAY_DELPF      = Slet
// 2002.11.19
IDS_TRAY_MODPF      = Tilpas
IDS_TRAY_HELP      = Hjælp
IDS_TRAY_EXIT      = Afslut
IDS_TRAY_AS_CABLE    = Automatisk skift ved afbrudt kabelforbindelse
IDS_TRAY_AS_ESSID    = Automatisk skift (SSID)
IDS_TRAY_ALLDISABLED   = Deaktiver alle enheder
IDS_TRAY_TIPS      = ConfigFree
IDS_TRAY_DIAGNOSIS    = Diagnosticering
IDS_TRAY_DEVICES       = Enheder
IDS_TRAY_PROFILES      = Profiler
// 2002.11.12
IDS_TRAY_OPTION       = Indstillinger
IDS_TRAY_SAVE        = Gem
IDS_TRAY_RESTORE       = Gendan
IDS_TRAY_REFRESH       = Opdater
IDS_TRAY_PROPERTY      = Egenskab
// 2002.11.27
IDS_TRAY_NETWORK_AND_DIALUP = Netværksforbindelser
// 2002.11.5
IDS_TRAY_VERSION       = Om
// 2002.11.20
IDS_TRAY_DETAILS       = Detaljer
IDS_TRAY_DOCTOR       = Connectivity Doctor
IDS_TRAY_CLIENT_MGR     = Klienthåndtering
IDS_TRAY_QC_DISCONNECT    = Afbryd
// 2002.11.27
IDS_TRAY_INET_OPTIONS    = Internetindstillinger
//add 2002.10.03
IDS_TRAY_QC_CONNECT         = Tilslut
IDS_TRAY_QC_SETUP          = Indstillinger
IDS_TRAY_LOG            = Logfil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// QUICK CONNECT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_40    = 40 bit (5 tegn)
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_104   = 104 bit [13 tegn]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_40     = 40 bit [10 cifre]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_104    = 104 bit [26 cifre]
IDS_QC_KEY_FORMAT_HEX      = Hexadecimal
IDS_QC_KEY_FORMAT_ASCII     = ASCII-tegn
IDS_QC_NETWORK_NAME       = Netværksnavn [SSID]:
IDS_QC_WEP            = Trådløs netværksnøgle [WEP]
IDS_QC_DATA_ENCRPTION      = Datakryptering [WEP]
IDS_QC_NETWORK_KEY        = Netværksnøgle:
IDS_QC_KEY_FORMAT        = Nøgleformat:
IDS_QC_KEY_LENGTH        = Nøglelængde:
IDS_QC_KEY_INDEX         = Nøgleindeks [avanceret]:
IDS_QC_PROP_TITLE        = Egenskaber for hurtigtilslutning
IDS_QC_TITLE           = Hurtigtilslutning
IDS_QC_ERROR_INVALID_SSID    = Netværksnavnet [SSID] mangler.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX      = Det angivne WEP-nøgleindeks er uden for det tilladte område. \r\nAngiv en ny værdi i intervallet 0 til 3.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX2      = Det angivne WEP-nøgleindeks er uden for det tilladte område. \r\nAngiv en ny værdi i intervallet 1 til 4.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_1  = Længden på en angivne WEP-nøgle er %d.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_2  = Længden skal være %s.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_3  = Tilpas nøgleværdien til den krævede længde.
IDS_QC_ERROR_CONNECT_FAIL    = Fejl under definition af indstillinger for trådløst netværk.
// 2002.11.14
IDS_QC_RESTORE_ADHOC       = Gendan indstillingerne til hvad de var, før du etablerede forbindelse. Denne handling vil afbryde en evt. eksisterende forbindelse.
// PM
IDS_QC_CONFIRM_NETWORK_KEY    = Bekræft netværksnøgle:
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH1   = De angivne netværksnøgler er ikke ens.
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH2   = Genindtast netværksnøglen i feltet til bekræftelse.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS1  = Netværkskodeordet skal være på 40 eller 104 bit (afhænger af netværkskonfiguration).
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS2  = Kan angives som 5 eller 13 ASCII-tegn, eller som 10 eller 26 hexadecimale tegn.
IDS_QC_ADHOC            = Ad hoc (P2P)
IDS_QC_INFRASTRUCTURE       = Infrastruktur
IDS_QC_NETWORK_TYPE        = Netværkstype
// 2002.10.18
IDS_QC_DISCONNECT         = Afbryd


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSBROWSER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_BROWSER_RENAME    = Omdøb
IDS_BROWSER_EDIT_COMMENT = Rediger kommentar
IDS_BROWSER_IMPORT    = Importer
IDS_BROWSER_EXPORT    = Eksporter
IDS_BROWSER_EXECUTE   = Udfør program efter at have skiftet
// 2002.11.21
IDS_BROWSER_TITLE    = ConfigFree (Detaljer)
IDS_BROWSER_CAPTURE   = Registrer
IDS_BROWSER_CP_DATA   = Kopier data
IDS_BROWSER_CP_ALL    = Kopier alle data
IDS_BROWSER_DATA     = Data
IDS_BROWSER_NAME     = Navn
IDS_BROWSER_CF_SETTING  = Indstillinger for ConfigFree

// 2002.09.20
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_VALUE_NAME      = Værdi (navn):
IDS_BROWSER_VALUE_DATA      = Værdi (data):
// INTERNET
IDS_BROWSER_RNAME_SetData     = SetData
IDS_BROWSER_RNAME_AutoConfigURL  = Auto. konf.
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyServer   = Proxy-servere
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyHttp    = Proxy (http)
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySecure   = Proxy (sikkerhed)
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyFtp    = Proxy (FTP)
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyGopher   = Proxy (Gopher)
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySocks   = Proxy (Socks)
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyWais    = Proxy (WAIS)
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyExcept   = Proxy-undtagelser
IDS_BROWSER_RNAME_HomePage    = Startside
IDS_BROWSER_RNAME_EnableProxy   = Brug proxy-server
IDS_BROWSER_RNAME_UseAutoConfig  = Brug auto. konf.
IDS_BROWSER_RNAME_EnableAutoDial = Aktiver auto. opkald
IDS_BROWSER_RNAME_NoNetAutodial  = Ikke auto. opkald
IDS_BROWSER_RNAME_GlobalUserOffline = Global offlinebruger
IDS_BROWSER_RNAME_WPAD      = WPAD
// _NDS_WIFI
IDS_BROWSER_RNAME_NDIS51     = Ndis51
IDS_BROWSER_RNAME_SSID      = SSID
// NetworkDevice
IDS_BROWSER_RNAME_Status     = Status
// IAS_IP_IF_INFO
IDS_BROWSER_RNAME_Description  = Beskrivelse
IDS_BROWSER_RNAME_AdapterName  = Adapternavn
IDS_BROWSER_RNAME_NetworkName  = Netværksnavn
IDS_BROWSER_RNAME_DeviceID    = Enheds-ID
IDS_BROWSER_RNAME_Mac      = MAC
IDS_BROWSER_RNAME_IpDHCP     = IP DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_Subnet     = Undernetmaske
IDS_BROWSER_RNAME_Gateway    = Standardgateway
IDS_BROWSER_RNAME_GWMetric    = Gateway-metric
IDS_BROWSER_RNAME_DhcpServer   = DHCP-server
IDS_BROWSER_RNAME_DnsDHCP    = DNS DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_DNS      = DNS-server
IDS_BROWSER_RNAME_WinsDHCP    = WINS DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_WINS      = WINS-server
IDS_BROWSER_RNAME_IPaddr     = IP-adresse
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_EDIT_ONOFF       = Rediger status for Aktiveret/Deaktiveret
IDS_BROWSER_EDIT_STRING	      = Rediger streng
IDS_BROWSER_EDIT_ADDRESS      = Rediger adresse
IDS_BROWSER_EDIT_STATUS       = Rediger status
// 2002.11.11 Fukaya.
IDS_BROWSER_EDIT_WORD		  = Rediger DWORD-værdi
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_SMALL_ICON       = S&må ikoner
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_BIG_ICON        = &Store ikoner

// 2002.11.21 Fukaya.
IDS_BROWSER_CLASS_CLASS      = Klasse
IDS_BROWSER_CLASS_NEWITEM     = Ny profil
IDS_BROWSER_CLASS_NETWORKDEVICE  = Enhed
IDS_BROWSER_CLASS_PFNAME      = PFname
IDS_BROWSER_CLASS_INTERNET     = Internet
IDS_BROWSER_CLASS_TCPIP      = TCP/IP
IDS_BROWSER_CLASS_WiFi       = Trådløs LAN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MENU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MENU_ACTION     = &Handling
IDS_MENU_SWITCH     = &Skift profil
IDS_MENU_ADD       = &Tilføj profil
IDS_MENU_DELETE     = &Slet profil
IDS_MENU_MODIFY     = &Tilpas profil
IDS_MENU_EXIT      = &Afslut
IDS_MENU_VIEW      = &Vis
IDS_MENU_ICON      = &Ikoner
IDS_MENU_DETAIL     = &Detaljer
IDS_MENU_REFRESH     = &Opdater
// 2002.11.12
IDS_MENU_OPTION     = &Indstillinger
IDS_MENU_DIAGNOSIS    = &Diagnosticering
IDS_MENU_AUTO      = Automatisk skift (&SSID)
IDS_MENU_AUTO_CD     = Automatisk skift (&afbrudt kabelforbindelse)
IDS_MENU_HELP      = &Hjælp
IDS_MENU_HELPTOPIC    = &Hjælp
IDS_MENU_VERSION     = &Version
IDS_MENU_BROWSER     = &Browser
IDS_MENU_TOOLS      = &Funktioner
IDS_MENU_DEVICES     = &Enheder
IDS_MENU_COPYDATA    = Kopier &data
IDS_MENU_COPYALL     = Kopier &alle data
IDS_MENU_MODIFY_DATA   = &Tilpas


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OPTIONDLG_TITLE   = Indstillinger for ConfigFree
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SELITEM  = Registrerede elementer
IDS_OPTIONDLG_USEDIFFDLG = Vis informationsdialogboks, når enheder ændres
IDS_OPTIONDLG_STAY       = På proceslinjen, når systemet startes
IDS_OPITONDLG_DISPRAY     = Vis kategorier
IDS_OPTIONDLG_DEVICE_MENU   = Enhedsmenu menu
IDS_OPTIONDLG_PROFILE_MENU   = Profilmenu
IDS_OPTIONDLG_CONFIGFREE_MENU = ConfigFree-menu

IDS_OPTIONDLG_ACTIVE_SEARCH  = ConfigFree-klienten sender pakker til en aktiv søgning.
IDS_OPTIONDLG_DELTA_TIME    = Tidsfrist for aktiv søgning
IDS_OPTIONDLG_SEC       = sek.
IDS_OPTIONDLG_CHANGE_DHCP   = Skift TCP/IP-indstillinger fra statisk IP-adresse til DHCP, når ConfigFree er aktiveret.
IDS_OPTIONDLG_WHEN_CF_DETECTED = Når en ConfigFree-server bliver fundet.
IDS_OPTIONDLG_BLINK_ICON    = Vis med blinkende ikon.
IDS_OPTIONDLG_USE_INFO_DLG   = Vis informationsdialogboks.

// 2002.09.20 14:40
IDS_OPTIONDLG_TAB_GENERAL    = Generelt
IDS_OPTIONDLG_TAB_PROFILE    = Profiler
// 2002.11.12
IDS_OPTIONDLG_USE_OV_DLG     = Vis startvindue, når ConfigFree åbnes.
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SHOWMENUOPT    = Indstillinger for visning
// 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_SM_DOCTOR     = Menu til Connectivity Doctor
IDS_OPTIONDLG_SM_PROFILE     = Menu til Profiler
IDS_OPTIONDLG_SM_DEVICE     = Menu til Enheder
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_ETHER     = Ethernet-enhed
IDS_OPTIONDLG_SM_D_USEADAPNAME  = Skærmadapter
IDS_OPTIONDLG_SM_D_IR      = IR-enhed
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_DUN      = Opkaldsforbindelser
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_VPN      = VPN-forbindelser
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_PPPOE     = PPPoE-forbindelser
//add 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_USE_QCPJ_DLG     = Vis advarsel, når der oprettes forbindelse til Toshiba Wireless Projector.
//2002.10.17
IDS_OPTIONDLG_TAB_TRAY       = Proceslinje
IDS_OPTIONDLG_SM_QC        = Menu til hurtigtilslutning
IDS_OPTIONDLG_USE_FIN_SOUND    = Lyd, når der er skiftet profil.
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_SOUND     = Lyd
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FIN_SW     = Når der er skiftet:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FOUND_PROBLEM = Når der opstår et problem:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_SOLVE_PROBLEM = Når et problem er løst:
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING      = Kontroller forbindelsen til Internet-udbyderen.
// 2002.11.07
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_AS_WARNING = Vis advarsel, når automatisk skift anvendes
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_GW  = Standardgateway
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_DNS  = DNS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_WINS = WINS-server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_PROXY = Proxy-server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTO SWITCH DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ASDLG_TITLE     = Automatisk skift (SSID)
IDS_ASDLG_CHECK     = Aktiver automatisk skift (SSID)
IDS_ASDLG_TEXT_ALL    = Profiler med trådløst netværks-SSID:
IDS_ASDLG_TEXT_ENABLE  = Profiler, der automatisk vælges, når SSID bliver opdaget:
IDS_ASDLG_CH_SSID    = SSID
IDS_ASDLG_CH_PFNAME   = Profiler
IDS_ASDLG_BT_ADD     = Tilføj
IDS_ASDLG_BT_DEL     = Slet


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WARNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.22
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID = Profilen er defineret med automatisk skift (SSID).\r\nIndstillingen slettes, hvis du fortsætter.
// 2002.11.26
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID_BR = Denne SSID er defineret med automatisk skift (SSID).\r\nIndstillingen slettes, hvis du fortsætter.
// 2002.11.19
IDS_WARNING_AS_TRAY_EXIT  = Hvis du fortsætter, deaktiveres automatisk skift. Vil du fortsætte?

IDS_WARNING_OVERWRITE  = Vil du overskrive?
IDS_WARNING_DIFF_PF   = Følgende indstillinger blev ændret.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WCS     = Trådløs kommunikation er blevet deaktiveret. Tænd kontakten for trådløs kommunikation.
IDS_WARNING_FULL_PF   = Der er ikke plads til flere profildata.
// 2002.12.18
IDS_WARNING_FNF8     = Trådløs kommunikation er blevet deaktiveret. Tryk på Fn+F8 for at aktivere funktionen.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_NOT_WIFI   = Driveren til trådløs kommunikation understøtter ikke denne funktion.
IDS_WARNING_WIFI_DISABLE = Enheden til trådløs kommunikation er deaktiveret. Aktiver enheden.
IDS_WARNING_MULTI_WIFI  = Maskinen har flere trådløse netværksenheder. Deaktiver en eller flere enheder.
IDS_WARNING_AS_C_ENA   = Hvis du fortsætter, deaktiverer funktionen til automatisk skift enheden til trådløs kommunikation. Vil du fortsætte?
IDS_WARNING_AS_S_ENA   = Hvis du fortsætter, deaktiveres enheden til trådløs kommunikation, eller funktionen til automatisk skift skifter profil. Vil du fortsætte?
// 2002.10.07 mod
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_CABLE_ENA = Automatisk skift (afbrudt kabelforbindelse) er blevet aktiveret. Vil du fortsætte?
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_SSID_ENA = Automatisk skift (SSID) er blevet aktiveret. Vil du fortsætte?
IDS_WARNING_FUS     = Værktøjet bruges af andre på dette tidspunkt.
IDS_WARNING_ADMIN    = Du skal være medlem af administratorgruppen for at kunne anvende ConfigFree.
IDS_WARNING_IP_CONFLICT = Den statiske IP-adresse, der lige er anvendt ved konfigureringen, anvendes i forvejen på denne maskine. Anvend en anden IP-adresse.
IDS_WARNING_NOT_TOSHIBA = Fungerer ikke på dette system.
// Change Date 2002.12.09
IDS_WARNING_QC_STOP_CONFZ     = Advarsel: Den trådløse LAN-forbindelse vil nu skifte til at etablere forbindelse til Toshiba Wireless LAN Projector. Hvis systemet aktuelt er forbundet til et andet netværkspunkt, afbrydes denne forbindelse. \r\nHvis indstillingen for Toshiba Wireless LAN Projector er ændret fra standardindstillingerne, kan du ændre indstillingen fra konfigurationsmenuen til Hurtigforbindelse. Forbindelsen etableres i Ad hoc-tilstand. Hvis indstillingen i Toshiba Wireless LAN Projector er ændret til Infrastruktur, kan forbindelsen ikke etableres. \r\n Hvis indstillingen for trådløs kommunikation er sat til kun 5 GHz(802.11a), ændrer hurtigforbindelsesprogrammet den til 2,4 GHz(802.11b), inden der etableres forbindelse.

// add 2002.10.9
IDS_WARNING_RESTORE_QC      = Indstillinger fra Hurtigforbindelse træder i kraft. Vil du fortsætte? \r\n Den aktuelle forbindelse vil blive deaktiveret, hvis du fortsætter.
IDS_WARNING_RESTORE_QCPJ     = Der etableres forbindelse til Toshiba Wireless LAN Projector. Vil du fortsætte? \r\n Den aktuelle forbindelse afbrydes, hvis du fortsætter.
// 2002.10.28
IDS_WARNING_QC_QUIT_FAIL     = Det var ikke muligt at afbryde den trådløse funktion. Forsøg at afslutte den trådløse funktion og Hurtigforbindelse igen.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_QC_NOT_ENA_WIRELESS  = Den trådløse enhed er deaktiveret. Aktiver enheden.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WIRED_DISABLE    = Netværksenheden er deaktiveret. Aktiver enheden.
// 2002.11.28
IDS_WARNING_VGA_UNDER = ConfigFree-vinduet understøtter ikke denne vinduesstørrelse.

// 2002.12.05
IDS_WARNING_QC_CMAGS_ACTIVE = Luk programmet fra proceslinjen. \r\nDet kan forårsage et problem, så systemet ikke kan etablere forbindelse til det trådløse netværk ved hjælp af Toshiba Wireless LAN Projector.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MESSAGE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.19
IDS_MSG_NO_RESPONSE_VPN = Hvis VPN (Virtual Private Network) er aktiveret, svarer forbindelseskontrollen ikke.

IDS_MSG_SWITCING     = Skifter profil...
IDS_MSG_CAPTURING    = Registrerer oplysninger til profil...
IDS_MSG_OVERWRITING   = Overskriver profiloplysninger...
IDS_MSG_MODIFYING    = Tilpasser profiloplysninger...
IDS_MSG_DEV_SWITCING   = Skifter netværksenhed...
IDS_MSG_NEWPROFILE    = Min profil
IDS_MSG_NEWPFCOMMENT   = Profilen er oprettet.
IDS_MSG_INVALID_PFNAME  = Ugyldigt navn.
IDS_MSG_EMPTY_SSIDLIST  = Profiler med trådløse netværk (SSID) blev ikke fundet.
IDS_MSG_CREATE_NEWPF   = Følgende profil blev oprettet med de aktuelle netværksindstillinger.
// 2002.10.28
IDS_MSG_DELETE_PROFILE       = Er du sikker på, at du vil slette denne profil? : 
//add 2002.10.03
IDS_MSG_RESTART           = Genstart systemet?
IDS_MSG_REFRESH           = Opdater netværksindstillinger?
// 2002.12.18
IDS_MSG_EXECUTE           = Udfør program?
IDS_MSG_UKNOWN_ADAPTER_TYPE     = Ukendt adaptertype.
IDS_MSG_INVALID_SYSTEM       = Systemfejl \r\nGenstart systemet.
// 2002.11.5
IDS_MSG_CHECK_AS_OFF       = Deaktiver automatisk skift.
IDS_MSG_CREATE_DEFAULT_PROFILE  = Opretter standardprofil.
IDS_MSG_DEFAULT_COMMENT      = Her kan du angive oplysninger eller kommentarer vedr. profilen.
IDS_MSG_CONFIRM_ABORT_SWITCH   = Afbryd skift?


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OVERVIEW
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE      = ConfigFree - Oversigt
IDS_OVERVIEWDLG_TEXT_DESC    = Om ConfigFree
IDS_OVERVIEWDLG_CH_NEXT     = Vis ikke denne meddelelse fremover.
IDS_OVERVIEWDLG_BT_OK      = OK
// 2002.11.15
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT1    = ConfigFree består af en række hjælpeværktøjer, der gør det lettere at håndtere kommunikationsenheder og netværksforbindelser. \r\n\r\nMed ConfigFree kan du også lettere finde kommunikationsproblemer og oprette profiler til hurtig skift mellem lokationer og netværkstyper.\r\n\r\nMed ConfigFree er netværkskommunikation blevet meget enklere.

// 2002.12.06
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT2    = Connectivity Doctor anvendes til at finde fejl og løse kommunikationsproblemer.\r\n\r\nProgrammet understøtter trådløs Wi-Fi og trådbårne Ethernet-enheder.\r\n\r\nProblemer vises med en lilla trekant med et udråbstegn.\r\n\r\nHvis du klikker på trekanten, vises et meddelelsesvindue til højre for programvinduet. Her vises oplysninger om mulige årsager og løsninger.

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3    = ConfigFree-profiler kan lette arbejdet med at konfigurere og etablere forbindelse til forskellige netværkstyper. \r\n\r\nMed profiler kan du anvende prækonfigurerede indstillinger til dine netværksenheder, så du hurtigt og let kan skifte kommunikationstype uden at skulle omkonfigurere systemet.

// 2002.11.8 takayama
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT4 = Descript4
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT5 = Descript5
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT6 = Descript6
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT10 = Descript10

// 2002.11.11
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE1 = Om ConfigFree...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE2 = Om Connectivity Doctor...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE3 = Om Profiler...

//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE4 = Header4...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE5 = Header5...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE6 = Header6...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE10 = Header10...

// 2002.11.8
IDS_OVERVIEWDLG_BT_NEXT      = Næste
IDS_OVERVIEWDLG_BT_BACK      = Forrige

// 2002.11.13 Fukaya
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TITLE = Registrer dine netværksindstillinger

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TEXT = Profilfunktionen i ConfigFree registrerer nu dine aktuelle netværksindstillinger. Hvis de aktuelle indstillinger fungerer, kan du fortsætte med at oprette profilen. Hvis netværksindstillingerne endnu ikke er konfigureret på systemet, skal du springe dette punkt over og registrere indstillingerne i en profil på et senere tidspunkt. \r\nVed at registrere indstillingerne i en profil og give den et navn (f.eks. "Hjemme" eller "Kontor") kan du senere skifte netværksprofil med et enkelt klik. Hvis du ved en fejl ændrer oplysningerne i en profil, kan du vende tilbage til de tidligere registrerede indstillinger.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ERROR INFORMATION DLG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_EIDLG_TITLE     = ConfigFree
IDS_EIDLG_TEXT      = Følgende elementer forhindrer, at funktionen kan udgøres.
// 2002.11.21
IDS_EIDLG_INFOTEXT    = Fejlen kan skyldes følgende elementer. \r\n\r\nDet trådløse LAN-hjælpeprogram er aktiv (luk programmet) \r\nVinduet til indstilling af netværk er åben (luk vinduet) \r\nVinduet til indstilling af Internet er åben (luk vinduet) \r\n\r\nHvis ovenstående ikke løser problemet, skal du prøve at lukke alle andre åbne programmer og udføre ConfigFree igen.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIFF DEVICE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIFFDEVDLG_CONFIRM  = Fortsæt med at skifte profil?
IDS_DIFFDEVDLG_HIDENEXT = Vis ikke denne dialogboks igen.
IDS_DIFFDEVDLG_TITLE   = Information
IDS_DIFFDEVDLG_TEXT   = Netværksenheden er ændret.
IDS_DIFFDEVDLG_ADDDEVS  = Tilføjede enheder:
IDS_DIFFDEVDLG_DELDEVS  = Slettede enheder:


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITEM
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ITEM_INTERNET    = Internet-indstillinger
// 2002.11.27
IDS_ITEM_NETDEV     = Enheder
IDS_ITEM_TCPIP      = TCP/IP-indstillinger
IDS_ITEM_WIFI      = Indstillinger for Wi-Fi/802.11b
IDS_ITEM_BLUETOOTH    = Bluetooth-indstillinger
IDS_ITEM_DUN       = Opkaldsforbindelse
IDS_ITEM_VPN       = VPN (Virtual Private Network)
IDS_ITEM_PPPOE      = Bredbånd


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OTHER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_CFMSG_BCON_RECV_ERROR     = B-con modtagefejl: socketfejl. Forsøg igen?
IDS_CFMSG_NOT_FOUND_CFSRV     = Kunne ikke finde ConfigFree-server: [%s]. Gendan denne ConfigFree-indstilling?
IDS_CFMSG_SAVE_WARNING       = Gemmer standardindstillingen som aktuel konfiguration. Programmet kan ikke gendanne den tidligere konfiguration.
IDS_CFMSG_CLOSE_WARNING      = Indstillingerne gendannes, når funktionen afsluttes. OK?
IDS_CFMSG_CLOSE_IP_WARNING     = TCP/IP-indstillingerne gendannes, når funktionen afsluttes. OK?
IDS_CFMSG_FAILED_COMM_WITH_CFSRV  = ConfigFree kunne ikke etablere kommunikation med en ConfigFree-server.
IDS_CFMSG_TIMER_VALUE_WARNING   = Angiv en værdi mellem '5' og '300' (fra 5 sekunder til 5 minutter).
IDS_CFITEM_INTERNET        = Internet
IDS_CFITEM_TCPIP          = TCP/IP
IDS_CFITEM_FOLDER         = Delt netværksressource
IDS_CFITEM_PRINTER         = Printer
IDS_CFCURRENT_TEXT         = Aktuelle ConfigFree-indstillinger
IDS_CFSET_INFORMATION       = Information
IDS_CFSET_TEXT           = Det markerede element konfigureres til systemet. \r\nHvis du vælger OK, accepterer du ændringen.
IDS_CFSET_APPLY          = Anvend
IDS_CFRESTORE_TEXT         = Indstillingerne gendannes, hvis du fortsætter denne funktion.
IDS_CFSPLASH_TEXT         = Trådløs kommunikation med ConfigFree (TM) fra Toshiba. Find oplysninger og drivere på http://www.toshiba-europe.com


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.33