NDSNLS.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

//
// NDSNLS.ini	English (2002.12.19.2)
//

[NDSNLS_STRINGS]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Common
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_NDS_MAINTITLE    = ConfigFree
IDS_ALLRIGHTS      = Veškerá práva vyhrazena.
IDS_ON          = ZAPNUTO
IDS_OFF         = VYPNUTO
IDS_OK          = OK
IDS_CANCEL        = Storno
IDS_YES         = Ano
IDS_NO          = Ne
IDS_ENABLE        = Zapnuto
IDS_DISABLE       = Vypnuto
IDS_CURRENT       = Aktuální nastavení
IDS_CLOSE        = Zavrít
// 2002.10.25
IDS_OPEN         = Otevrít
IDS_VERSION       = Verze
IDS_DBVERSION      = Verze diagnostické databáze
// 2002.11.1
IDS_CAPTURE_DATE     = Datum porízení:
IDS_PROFILE_VERSION   = Verze profilu
IDS_DEVICE_TYPE_ETHER  = Ethernetové zarízení
IDS_DEVICE_TYPE_IR    = Infracervené zarízení
IDS_DEVICE_TYPE_MODEM  = Modem
// 2002.11.19
IDS_APPLY        = Použít
IDS_NO_ITEM       = (Žádný)
// 2002.11.26
IDS_NG          = NG
// 2002.11.26
IDS_DONE         = Provedeno
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.26
IDS_MAIN_STAYCHECK    = Ponechat na hlavním panelu.
IDS_MAIN_BT_DETAIL    = Podrobnosti
IDS_MAIN_TITLE      = ConfigFree (Hlavní)
IDS_MAIN_SELECTED_PF   = Zvolený profil
IDS_MAIN_BT_OVERWRITE  = Prepsat
IDS_MAIN_PROFILE_LIST  = Seznam profilu
IDS_MAIN_CH_PFNAME    = Název profilu
IDS_MAIN_CH_COMMENT   = Komentár
IDS_MAIN_ABOUT_PROFILE  = Oprofilu
IDS_MAIN_BT_SWITCH    = Prepínac
IDS_MAIN_BT_ADD     = Pridat
IDS_MAIN_BT_DELETE    = Vymazat
IDS_MAIN_BT_MODIFY    = Upravit
IDS_MAIN_BT_EXIT     = Konec

IDS_CFMAIN_APP_TITLE       = ConfigFree
IDS_CFMAIN_PROFILE        = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOER      = Doctor
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE      = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES      = Zarízení
// 2002.11.12
IDS_CFMAIN_BUTTON_DIAGNOSTICS   = Vytvorit LOG...
// 2002.11.1
IDS_CFMAIN_BUTTON_VERSION     = O aplikaci...
IDS_CFMAIN_BUTTON_HELP      = Nápoveda...
// 2002.11.26
IDS_CFMAIN_CHECK_TRAY       = Ponechat na hlavním panelu.
IDS_CFMAIN_BUTTON_CLOSE      = Zavrít
IDS_CFMAIN_ABOUT_TITLE      = O aplikaci ConfigFree
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT1    = ConfigFree verze 1.00.00
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT2    = Copyright (c) 2002 TOSHIBA CORPORATION.
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT3    = Veškerá práva vyhrazena.
IDS_CFMAIN_ABOUT_DBVERSION    = Verze diagnostické databáze: 
// IDS_CFMAIN_OK           OK    // IDS_OK
// IDS_CFMAIN_CANCEL         Cancel  // IDS_CANCEL
// IDS_CFMAIN_YES          Yes   // IDS_YES
// IDS_CFMAIN_NO           No    // IDS_NO
//add 2002.09.27
IDS_CFMAIN_CURRENTPROFILE     = Zvolený profil:
// 2002.11.6
IDS_USEGUIDE_DOCTOR       = \r\n\r\nProblémy s komunikací jsou oznaceny žlutým trojúhelníkem s vykricníkem.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_DEVICE       = \r\n\r\nPotvrdte nastavení a stav vašich komunikacních zarízení níže.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_PROFILE       = \r\n\r\nVytvorte, zmente nebo potvrdte vaše profily níže. 
// 2002.11.13
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE_TITLE   = Nastavení profilu
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES_TITLE   = Nastavení zarízení
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOR_TITLE    = Connectivity Doctor

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DOCTOR PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_AUTOSW         = Povoleno automatické sepnutí (odpojení kabelu)
// 2002.11.19
IDS_DOCTOR_ENA_THIS_DEVICE    = Povolte v prípade, že je zarízení diagnostikováno.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_MANUAL  = Popis umístení spínace naleznete v prírucce.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_ARROW   = Spínac je na míste oznaceném šipkou.

IDS_DOCTOR_PROBLEM        = Byl zjišten problém
IDS_DOCTOR_NOPROBLEM       = Nenalezen žádný problém
IDS_DOCTOR_INFORMATION1      = Klepnutím na obrázek dole se zobrazí popis na pravé strane.
// 2002.10.29
IDS_DOCTOR_BUTTON_RELOAD     = Obnovit
IDS_DOCTOR_BUTTON_ADD       = Pridat profil
// 2002.10.15
IDS_DOCTOR_DIAG_CAUSE_TITLE    = Možná prícina
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DIAG_APPROACH_TITLE  = Možná rešení
IDS_DOCTOR_KILLSWITCH_TITLE    = Prepínac bezdrátové komunikace
IDS_DOCTOR_SWITCH_STATUS     = Stav spínace:
// IDS_DOCTOR_SWITCHON        ON    // IDS_ON
// IDS_DOCTOR_SWITCHOFF       OFF    // IDS_OFF
// IDS_DOCTOR_ENABLE         Enable  // IDS_ENABLE
// IDS_DOCTOR_DISABLE        Disable  // IDS_DISABLE
IDS_DOCTOR_CONNECT        = Pripojit
IDS_DOCTOR_DISCONNECT       = Odpojit
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TITLE     = Adaptér
IDS_DOCTOR_LINE_TITLE       = Linka
IDS_DOCTOR_AP_TITLE        = Prístupový bod
IDS_DOCTOR_ROUTER_TITLE      = Smerovac
IDS_DOCTOR_BRIDGE_TITLE      = Mustek
IDS_DOCTOR_GETEWAY_TITLE     = Brána
IDS_DOCTOR_VPN_TITLE       = VPN
IDS_DOCTOR_SECURITY_TITLE     = Zabezpecení
IDS_DOCTOR_IE_TITLE        = Internet Explorer
IDS_DOCTOR_INTERNET_SETTINGS   = Nastavení internetu:
IDS_DOCTOR_PROXY_SETTINGS     = Nastavení proxy:
IDS_DOCTOR_SECUR_WEP       = WEP:
IDS_DOCTOR_SECUR_PASS       = Heslo:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_NAME      = Jméno adaptéru:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TYPE      = Typ adaptéru:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_STATUS     = Stav adaptéru:
IDS_DOCTOR_LINK_SPEED       = Rychlost linky:
IDS_DOCTOR_CONNECT_STATUS     = Stav spojení:
IDS_DOCTOR_IPADDRESS       = IP adresa:
IDS_DOCTOR_MACADDRESS       = Adresa MAC:
IDS_DOCTOR_DHCP          = DHCP:
IDS_DOCTOR_WINS          = WINS:
IDS_DOCTOR_DNS          = DNS:
IDS_DOCTOR_SSID          = SSID:
IDS_DOCTOR_ESSID         = ESSID:
IDS_DOCTOR_GETEWAY        = Výchozí brána:
//add 20020920
IDS_DOCTOR_SUBNETADDRESS     = Adresa podsíte:
IDS_DOCTOR_TYPE          = Typ:
IDS_DOCTOR_STATUS         = Stav:
IDS_DOCTOR_AP_WIRELESS_TITLE   = Prístupový bod Wireless
IDS_DOCTOR_AP_ETHERNET_TITLE   = Smerovac/mustek/rozbocovac ethernetu
IDS_DOCTOR_WIRELESSNETWORK    = Bezdrátové síte
IDS_DOCTOR_ETHERNET        = Ethernet
IDS_DOCTOR_NOINFO         = Bez popisu
IDS_DOCTOR_IE_HOMEPAGE      = Domácí stránka:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSEARCH     = Detekce AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSCRIPT     = Použít script pro AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_SCRIPTADDRESS    = URL skriptu pro AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_HTTP_PROXY     = Proxy HTTP:
IDS_DOCTOR_IE_SECURE_PROXY    = Zabezpecené proxy:
IDS_DOCTOR_IE_FTP_PROXY      = Proxy FTP:
IDS_DOCTOR_IE_GOPHER_SPROXY    = Proxy Gopher:
IDS_DOCTOR_IE_SOCKS_PROXY     = Proxy Socks:
IDS_DOCTOR_IE_LOCALADDRESS    = Proxy Except:
// 2002.09.20 14:40
IDS_DOCTOR_DRIVER_VENDER     = Výrobce ovaldace:
IDS_DOCTOR_DRIVER_VERSION     = Verze ovladace:
IDS_DOCTOR_DRIVER_DATE      = Datum ovladace:
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DEV_ADVANCED	     = Pokrocilé:
IDS_DOCTOR_DEV_BRIDGE	     = Spojení sítovým mustkem:
IDS_DOCTOR_DEV_INTERNET	     = Sdílení internetového spojení:
IDS_DOCTOR_DEV_FIREWALL	     = Firewall internetového spojení:
//add 2002.10.04
IDS_DOCTOR_DIAG_NOW         = Probíhá diagnostika...
IDS_DOCTOR_REFRESH_NOW       = Probíhá obnova...
//add 2002.09.27
IDS_DOCTOR_BUTTON_CHECK      = Dokoncení kontroly
IDS_DOCTOR_KEYABSENT       = Chybející klíc
IDS_DOCTOR_NOTSUPPORTED      = Není podporováno
IDS_DOCTOR_AUTHENTICATION_MODE  = Režim autorizace:
IDS_DOCTOR_OPENAUTHENTICATION   = Otevrení autorizace
IDS_DOCTOR_WEPKEY         = Klíc WEP
IDS_DOCTOR_AUTOSWITCH       = Automatické prepínání
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE_MODE  = Typ síte:
IDS_DOCTOR_ADHOC         = Ad hoc
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE     = Infrastruktura
IDS_DOCTOR_ADHOCINFRA       = Ad hoc a Infrastruktura
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_GBPS     = Gbps
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_MBPS     = Mbps
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_CHECK_MORE        = -Pokud to váš problém nevyreší, pokracujte dále v náprave závad.
// 2002.11.26
IDS_DOCTOR_CHECK_NETWORK_CONNECT = Kontrola sítového spojení
// 2002.12.09
IDS_DOCTOR_GETEWAY_SERVER     = Výchozí brána
IDS_DOCTOR_DNS_SERVER       = Server DNS
IDS_DOCTOR_WINS_SERVER      = Server WINS
IDS_DOCTOR_PROXY_SERVER      = Proxy server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DEVICE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DEVPAGE_OVERVIEW_TEXT     = Zarízení \r\nZde je možné provádet volání úcinných/neúcinných nastavení sítí, hypotetických verejných privátních sítí (VPN), širokopásmových sítových zarízení (PPPoE) a infracervených zarízení. Nastavení automaticky provedená na síti LAN lze okamžite overovat po odpojení síte zaškrtnutím polícka níže. 
IDS_DEVPAGE_BN_PROP        = Vlastnosti...
// 2002.10.25
IDS_DEVPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Povolit sít Wireless pri odpojení kabelu.
IDS_DEVPAGE_BN_ENADIS       = Povolit / zakázat
IDS_DEVPAGE_BN_CONNECT      = Pripojit
// for New Degin
IDS_DEVPAGE_CAP_DEVICES_LIST   = Seznam zarízení
IDS_DEVPAGE_CAP_DETAIL_VIEW    = Podrobnosti
IDS_DEVPAGE_DEVICEID       = ID zarízení
// 2002.11.27
IDS_DEVPAGE_BN_NETWORK_AND_DIALUP = Sítová spojení...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (PROFILE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// IDS_PROPAGE_OVERVIEW_TEXT     // IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_CAPTURE      = Pridat...
// 2002.11.6
IDS_PROPAGE_BN_DELETE       = Vymazat
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Automatické prepínání...
// 2002.11.19
IDS_PROPAGE_BN_PROPERTY      = Upravit...
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_OPTION       = Možnosti...
// 2002.11.20
IDS_PRPPAGE_BN_DETAIL       = Podrobnosti...
IDS_PROPAGE_BN_SWITCH       = Prepínac
// FOR NEW DESIGN
IDS_PROPAGE_CAP_PROFILE_LIST    = Seznam profilu
IDS_PROPAGE_CAP_DETAIL_VIEW     = Podrobnosti
IDS_PROPAGE_ADD_DETAIL       = Pridání obsahu
// 2002.12.19
IDS_PROPAGE_SELITEM         = Nactené položky
IDS_PROPAGE_COMMENT         = Komentár
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_CAPTURE_DATE      = Datum vytvorení
// 2002.11.27
IDS_PROPAGE_BN_INET_OPTIONS     = Možnosti internetu...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIAGNOSTICS DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIADLG_TITLE     = ConfigFree (Diagnostika)
IDS_DIADLG_PING     = Príkaz ping:
IDS_DIADLG_IPCONF    = Konfigurace IP:
IDS_DIADLS_EXECUTE    = Spustit
// add 2002.10.3
IDS_DIAGNOTE_MSG_LOG     = Probíhá generování protokolu
IDS_DIAGNOTE_MSG_WAIT     = Vyckejte prosím okmažik...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ADD DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ADDDLG_TITLE     = Pridat profil
IDS_ADDDLG_PFNAME    = Název profilu: 
IDS_ADDDLG_COMMENT    = Komentár: 
// 2002.12.19
IDS_ADDDLG_SELITEM    = Nactené položky
IDS_ADDDLG_ICON     = Ikona
// 2002.10.10
IDS_ADDDLG_ICONCHANGE  = Zmenit ikonu...
IDS_ADDDLG_CHICE_ICON      = Volba ikony profilu


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MODIFY DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MODDLG_TITLE     = Úpravy profilu
IDS_MODDLG_PFNAME    = Název profilu: 
IDS_MODDLG_COMMENT    = Komentár: 
IDS_MODDLG_ICON     = Ikona


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTORUN DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_AUTORUNDLG_TITLE   = Automatické spuštení
IDS_AUTORUNDLG_SELITEM  = Po prepnutí bude spušten tento program: 
IDS_AUTORUNDLG_BROWSE  = Procházet...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DELETE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DELDLG_TITLE     = Vymazat profil
IDS_DELDLG_PLEASE    = Zvolte prosím profil.
IDS_DELDLG_CLMHDR    = Profil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSTRAY
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_TRAY_TIPS_DISABLED  = Vypnuto
IDS_TRAY_AUTOSWITCH   = Automatické prepínání
IDS_TRAY_DISABLED    = Vypnuto
IDS_TRAY_MAINMENU    = Hlavní
IDS_TRAY_BRWOSER     = Procházení
// 2002.11.20
IDS_TRAY_ADDPF      = Pridat
// 2002.11.19
IDS_TRAY_DELPF      = Vymazat
// 2002.11.19
IDS_TRAY_MODPF      = Upravit
IDS_TRAY_HELP      = Nápoveda
IDS_TRAY_EXIT      = Konec
IDS_TRAY_AS_CABLE    = Automatické sepnutí (odpojení kabelu)
IDS_TRAY_AS_ESSID    = Automatické sepnutí (SSID)
IDS_TRAY_ALLDISABLED   = Vypnout všechna zarízení
IDS_TRAY_TIPS      = ConfigFree
IDS_TRAY_DIAGNOSIS    = Diagnostika
IDS_TRAY_DEVICES       = Zarízení
IDS_TRAY_PROFILES      = Profily
// 2002.11.12
IDS_TRAY_OPTION       = Možnosti
IDS_TRAY_SAVE        = Uložit
IDS_TRAY_RESTORE       = Obnovit
IDS_TRAY_REFRESH       = Obnovit
IDS_TRAY_PROPERTY      = Vlastnost
// 2002.11.27
IDS_TRAY_NETWORK_AND_DIALUP = Sítová spojení
// 2002.11.5
IDS_TRAY_VERSION       = O aplikaci
// 2002.11.20
IDS_TRAY_DETAILS       = Podrobnosti
IDS_TRAY_DOCTOR       = Connectivity Doctor
IDS_TRAY_CLIENT_MGR     = Správce klienta
IDS_TRAY_QC_DISCONNECT    = Odpojit
// 2002.11.27
IDS_TRAY_INET_OPTIONS    = Možnosti internetu
//add 2002.10.03
IDS_TRAY_QC_CONNECT         = Pripojit
IDS_TRAY_QC_SETUP          = Nastavení
IDS_TRAY_LOG            = Soubor protokolu


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// QUICK CONNECT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_40    = 40 bitu (5 znaku)
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_104   = 104 bitu (13 znaku)
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_40     = 40 bitu (10 císlic)
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_104    = 104 bitu (26 císlic)
IDS_QC_KEY_FORMAT_HEX      = Hexadecimální císlice
IDS_QC_KEY_FORMAT_ASCII     = Znaky ASCII
IDS_QC_NETWORK_NAME       = Název síte [SSID]:
IDS_QC_WEP            = Sítový klíc Wireless[WEP]
IDS_QC_DATA_ENCRPTION      = Šifrování dat[WEP povoleno]
IDS_QC_NETWORK_KEY        = Sítový klíc:
IDS_QC_KEY_FORMAT        = Formát klíce:
IDS_QC_KEY_LENGTH        = Délka klíce:
IDS_QC_KEY_INDEX         = Poradí klíce[pokrocilé]:
IDS_QC_PROP_TITLE        = Vlastnosti rychlého pripojení
IDS_QC_TITLE           = Rychlé pripojení
IDS_QC_ERROR_INVALID_SSID    = Název síte [SSID] je prázdný.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX      = Zadaný klíc WEP je mimo povolený rozsah. \r\nNastavte poradí klíce na hodnotu od 0 do 3.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX2     = Zadaný klíc WEP je mimo povolený rozsah. \r\nNastavte poradí klíce na hodnotu od 1 do 4.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_1  = Délka zadaných dat klíce WEP je %d.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_2  = Požadovaná délka je %s.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_3  = Zmente data klíce tak, aby jejich délka presne odpovídala požadavku.
IDS_QC_ERROR_CONNECT_FAIL    = Nepodarilo se nastavit bezdrátovou sít.
// 2002.11.14
IDS_QC_RESTORE_ADHOC       = Obnova nastavení pred pripojením k síti Toshiba Wireless Projector vás odpojí od této síte, pokud budete pokracovat.
// PM
IDS_QC_CONFIRM_NETWORK_KEY    = Potvrzení sítového klíce:
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH1   = Zadané sítové klíce si neodpovídají.
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH2   = Zadejte znovu sítový klíc do pole pro potvrzení.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS1  = Sítové heslo musí mít délku 40 nebo 104 bitu v závislosti na konfiguraci síte.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS2  = Lze jej zadat jako 5 nebo 13 znaku ASCII nebo jako 10 ci 26 hexadecimýálních císlic.
IDS_QC_ADHOC            = Ad hoc(peer to peer)
IDS_QC_INFRASTRUCTURE       = Infrastruktura
IDS_QC_NETWORK_TYPE        = Druh síte
// 2002.10.18
IDS_QC_DISCONNECT         = Odpojit


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSBROWSER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_BROWSER_RENAME    = Prejmenovat
IDS_BROWSER_EDIT_COMMENT = Upravit komentár
IDS_BROWSER_IMPORT    = Import
IDS_BROWSER_EXPORT    = Export
IDS_BROWSER_EXECUTE   = Spustit po prepnutí
// 2002.11.21
IDS_BROWSER_TITLE    = ConfigFree (Podrobnosti)
IDS_BROWSER_CAPTURE   = Nacíst
IDS_BROWSER_CP_DATA   = Kopírovat data
IDS_BROWSER_CP_ALL    = Kopírovat všechna data
IDS_BROWSER_DATA     = Data
IDS_BROWSER_NAME     = Název
IDS_BROWSER_CF_SETTING  = Nastavení ConfigFree

// 2002.09.20
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_VALUE_NAME      = Název hodnoty:
IDS_BROWSER_VALUE_DATA      = Data hodnoty:
// INTERNET
IDS_BROWSER_RNAME_SetData     = Nastavit údaj
IDS_BROWSER_RNAME_AutoConfigURL  = Automatické nastavení
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyServer   = Proxy servery
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyHttp    = Proxy HTTP
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySecure   = Zabezpecení proxy
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyFtp    = Proxy FTP
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyGopher   = Proxy Gopher
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySocks   = Proxy Socks
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyWais    = Proxy WAIS
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyExcept   = Výjimky proxy
IDS_BROWSER_RNAME_HomePage    = Domácí stránka
IDS_BROWSER_RNAME_EnableProxy   = Použít server proxy
IDS_BROWSER_RNAME_UseAutoConfig  = Použít automatické nastavení
IDS_BROWSER_RNAME_EnableAutoDial = Povolit automatické vytácení
IDS_BROWSER_RNAME_NoNetAutodial  = Nevytácet pripojení k síti
IDS_BROWSER_RNAME_GlobalUserOffline = Globální uživatel offline
IDS_BROWSER_RNAME_WPAD      = WPAD
// _NDS_WIFI
IDS_BROWSER_RNAME_NDIS51     = NdIS51
IDS_BROWSER_RNAME_SSID      = SSID
// NetworkDevice
IDS_BROWSER_RNAME_Status     = Stav
// IAS_IP_IF_INFO
IDS_BROWSER_RNAME_Description  = Popis
IDS_BROWSER_RNAME_AdapterName  = Název adaptéru
IDS_BROWSER_RNAME_NetworkName  = Název síte
IDS_BROWSER_RNAME_DeviceID    = ID zarízení
IDS_BROWSER_RNAME_Mac      = MAC
IDS_BROWSER_RNAME_IpDHCP     = Povoleno IP DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_Subnet     = Maska podsíte
IDS_BROWSER_RNAME_Gateway    = Výchozí brána
IDS_BROWSER_RNAME_GWMetric    = Nastavení brány
IDS_BROWSER_RNAME_DhcpServer   = Server DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_DnsDHCP    = Povoleno DNS DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_DNS      = Server DNS
IDS_BROWSER_RNAME_WinsDHCP    = Povoleno WINS DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_WINS      = Server WINS
IDS_BROWSER_RNAME_IPaddr     = IP adresa
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_EDIT_ONOFF       = Upravit stav VYPNUTO/ZAPNUTO
IDS_BROWSER_EDIT_STRING	      = Upravit retezec
IDS_BROWSER_EDIT_ADDRESS      = Upravit adresu
IDS_BROWSER_EDIT_STATUS       = Upravit stav
// 2002.11.11 Fukaya.
IDS_BROWSER_EDIT_WORD		  = Upravdit hodnotu DWORD
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_SMALL_ICON       = &Malé ikony
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_BIG_ICON        = @Velké ikony

// 2002.11.21 Fukaya.
IDS_BROWSER_CLASS_CLASS      = Trída
IDS_BROWSER_CLASS_NEWITEM     = Nový profil
IDS_BROWSER_CLASS_NETWORKDEVICE  = Zarízení
IDS_BROWSER_CLASS_PFNAME      = PFname
IDS_BROWSER_CLASS_INTERNET     = Internet
IDS_BROWSER_CLASS_TCPIP      = TCP/IP
IDS_BROWSER_CLASS_WiFi       = Wireless LAN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MENU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MENU_ACTION     = Ú&kon
IDS_MENU_SWITCH     = &Prepnout profil
IDS_MENU_ADD       = Prid&at profil
IDS_MENU_DELETE     = Vy&mazat profil
IDS_MENU_MODIFY     = Upra&vit profilu
IDS_MENU_EXIT      = Kone&c
IDS_MENU_VIEW      = &Zobrazit
IDS_MENU_ICON      = &Ikona
IDS_MENU_DETAIL     = P&odrobnosti
IDS_MENU_REFRESH     = O&bnovit
// 2002.11.12
IDS_MENU_OPTION     = Mož&nosti
IDS_MENU_DIAGNOSIS    = &Diagnostika
IDS_MENU_AUTO      = Automatické sepnutí (&SSID)
IDS_MENU_AUTO_CD     = Automatické sepnu&tí (odpojení kabelu)
IDS_MENU_HELP      = Nápo&veda
IDS_MENU_HELPTOPIC    = Nápo&veda
IDS_MENU_VERSION     = &Verze
IDS_MENU_BROWSER     = &Procházení
IDS_MENU_TOOLS      = &Nástroje
IDS_MENU_DEVICES     = &Zarízení
IDS_MENU_COPYDATA    = Kopírovat &data
IDS_MENU_COPYALL     = Kopírovat všechn&a data
IDS_MENU_MODIFY_DATA   = &Upravit


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OPTIONDLG_TITLE   = ConfigFree (Dialog volby)
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SELITEM  = Nactené položky
IDS_OPTIONDLG_USEDIFFDLG = Použít informacní dialog pri zmene zarízení
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_STAY       = Zustat na hlavním panelu pri spuštení systému
IDS_OPITONDLG_DISPRAY     = Zobrazit volby kategorie
IDS_OPTIONDLG_DEVICE_MENU   = Nabídka zarízení
IDS_OPTIONDLG_PROFILE_MENU   = Nabídka profilu
IDS_OPTIONDLG_CONFIGFREE_MENU = Nabídka ConfigFree

IDS_OPTIONDLG_ACTIVE_SEARCH  = Klient ConfigFree odesílá paket pro aktivní vyhledávání.
IDS_OPTIONDLG_DELTA_TIME    = Casové rozlišení aktuálního vyhledávání
IDS_OPTIONDLG_SEC       = sekund
IDS_OPTIONDLG_CHANGE_DHCP   = Pokud je ConfigFree zapnuto, zmente nastavaní TCP/IP ze statické IP adresy na DHCP.
IDS_OPTIONDLG_WHEN_CF_DETECTED = Pokud je zjišten server ConfigFree.
IDS_OPTIONDLG_BLINK_ICON    = Oznámit to blikáním ikony na hlavním panelu.
IDS_OPTIONDLG_USE_INFO_DLG   = Pri nalezení serveru ConfigFree zobrazit informacní dialogové okno.

// 2002.09.20 14:40
IDS_OPTIONDLG_TAB_GENERAL    = Obecné
IDS_OPTIONDLG_TAB_PROFILE    = Profily
// 2002.11.12
IDS_OPTIONDLG_USE_OV_DLG     = Zobrazit úvodní okno pri otevrení ConfigFree.
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SHOWMENUOPT    = Zobrazit volbu
// 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_SM_DOCTOR     = Nabídka Connectivity Doctor
IDS_OPTIONDLG_SM_PROFILE     = Nabídka Profil
IDS_OPTIONDLG_SM_DEVICE     = Nabídka Zarízení
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_ETHER     = Ethernetové zarízení
IDS_OPTIONDLG_SM_D_USEADAPNAME  = Název zobrazovacího adaptéru
IDS_OPTIONDLG_SM_D_IR      = Infracervené zarízení
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_DUN      = Vytácená pripojení
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_SM_D_VPN      = Spojení virtuální privátní sítí (VPN)
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_PPPOE     = Spojení PPPoE
//add 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_USE_QCPJ_DLG     = Zobrazit dialogové okno s varováním pri pripojení k Toshiba Wireless Projector
//2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_TAB_TRAY       = Lišta úloh
IDS_OPTIONDLG_SM_QC        = Nabídka Rychlé pripojení
IDS_OPTIONDLG_USE_FIN_SOUND    = Po dokoncení profilu spínání prehrát zvuk.
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_SOUND     = Použít zvuk
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FIN_SW     = Pri dokocení spínání:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FOUND_PROBLEM = Pri nalezení problému:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_SOLVE_PROBLEM = Pri vyrešení problému:
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING      = Zkontrolujte spojení s poskytovatelem pripojení k Internetu
// 2002.12.19
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_AS_WARNING = Použít varovnou zprávu pri Automatickém sepnutí
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_GW  = Výchozí brána
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_DNS  = DNS Server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_WINS = WINS Server
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_PROXY = Proxy server


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTO SWITCH DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ASDLG_TITLE     = Automatické sepnutí (SSID)
IDS_ASDLG_CHECK     = Povolit Automatické sepnutí (SSID)
IDS_ASDLG_TEXT_ALL    = Seznam profilu vcetne bezdrátové síte (SSID):
IDS_ASDLG_TEXT_ENABLE  = Seznam automaticky zvolených profilu pri zjištení SSID:
IDS_ASDLG_CH_SSID    = SSID
IDS_ASDLG_CH_PFNAME   = Profil
IDS_ASDLG_BT_ADD     = Pridat
IDS_ASDLG_BT_DEL     = Vymazat


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WARNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID = Tento profil je nastaven s Automatickým sepnutím (SSID).\r\nToto nastavení bude vymazáno, pokud budete pokracovat.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID_BR = Tento profil je nastaven s Automatickým sepnutím (SSID).\r\nToto nastavení bude vymazáno, pokud budete pokracovat v této zmene.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_TRAY_EXIT  = Pokud budete pokracovat, funkce Automatického sepnutí bude vypnuta. Prejete si pokracovat?
// 2002.12.19
IDS_WARNING_OVERWRITE  = Prejete si prepsat?
IDS_WARNING_DIFF_PF   = Aktuální nastavení byla zmenena.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WCS     = Bezdrátová komunikace je vypnuta. Zapnete prepínac bezdrátové komunikace.
IDS_WARNING_FULL_PF   = Vaše profily jsou naplneny.
// 2002.12.18
IDS_WARNING_FNF8     = Bezdrátová komunikace je vypnuta. Zvolte si prosím Wi-Fi klávesou Fn + F8.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_NOT_WIFI   = Tento ovladac bezdrátové síte tuto funkci nepodporuje.
IDS_WARNING_WIFI_DISABLE = Toto zarízení bezdrátové síte je vypnuto. Zapnete prosím zarízení.
IDS_WARNING_MULTI_WIFI  = Tento pocítac má více bezdrátových sítových zarízení. Vypnete nekteré bezdrátové sítové zarízení.
// 2002.12.19
IDS_WARNING_AS_C_ENA   = Pokud budete pokracovat, zarízení bezdrátové síte bude vypnuto funkcí Automatického sepnutí. Prejete si pokracovat?
IDS_WARNING_AS_S_ENA   = Pokud budete pokracovat, zarízení bezdrátové síte bude vypnuto nebo bude senut profil funkcí Automatického sepnutí. Prejete si pokracovat?

// 2002.10.07 mod
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_CABLE_ENA = Bylo použito Automatické sepnutí (odpojení kabelu). Prejete si pokracovat? 
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_SSID_ENA = Bylo použito Automatické sepnutí (SSID). Prejete si pokracovat?
IDS_WARNING_FUS     = Nekdo jiný používá tento nástroj.
IDS_WARNING_ADMIN    = Chcete-li používat ConfigFree, musíte být clenem skupiny Administrátori.
IDS_WARNING_IP_CONFLICT = Statická IP adresa, která byla práve konfigurována, je na tomto pocítaci již použita. Konfigurujte porsím jinou IP adresu.
IDS_WARNING_NOT_TOSHIBA = Nepracuje v tomto systému.
// Change Date 2002.12.09
IDS_WARNING_QC_STOP_CONFZ     = Varování: Režim spojení Wireless LAN bude nyní prepnut na spojení s Toshiba Wireless LAN Projector. Pokud je pocítac práve pripojen k príástupovému bodu jiné síte, aktuální spojení bude ztraceno.\r\nPokud bylo nastavení Wireless LAN Projector zmeneno z výchozích hodnot, zmente nastavení spojení pomocí nabídky Nastavený Rychlého pripojení. (Spojení bude provedeno v režimu Ad hoc, pokud je však Wireless Projector nastaven v režimu INRASTRUKTURA, spojení nebude navázáno.)\r\nPokud je režim bezdrátového spojení nastaven pouze na 5GHz(802.11a), Rychlé pripojení zmení tento režim na 2,4GHz(802.11b), pak se pripojí k projektoru.

// add 2002.10.9
IDS_WARNING_RESTORE_QC      = Provádí se Rychlé pripojení. Prejete si pokracovat v této akci?\r\n Rychlé pripojení bude vypnuto, pokud budete pokracovat.
IDS_WARNING_RESTORE_QCPJ     = Probíhá pripojení k Wireless Projector. Prejete si pokracovat v této akci?\r\n Pripojení k Wireless Projector bude vypnuto, pokud budete pokracovat.
// 2002.10.28
IDS_WARNING_QC_QUIT_FAIL     = Nelze ukoncit Nástroj Wireless. Ukoncete jej prosím a znovu odpojte Rychlé pripojení.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_QC_NOT_ENA_WIRELESS  = Toto zarízení bezdrátové síte je vypnuto. Zapnete prosím zarízení.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WIRED_DISABLE    = Toto zarízení kabelové síte je vypnuto. Zapnete prosím zarízení.
// 2002.11.28
IDS_WARNING_VGA_UNDER = Hlavní okno ConfigFree nepodporuje toto rozlišení obrazovky.

// 2002.12.05
IDS_WARNING_QC_CMAGS_ACTIVE = Zavrete prosím Správce klienta z Hlavního panelu.\r\nMohl by zpusobit problém a pocítac by se nemusel správne pripojit k bezdrátové síti po ukoncení práce s Projektorem.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MESSAGE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.19
IDS_MSG_NO_RESPONSE_VPN = Pokud je zapnuta virtuální privátní sít (VPN), Kontrola spojení neodpovídá.

IDS_MSG_SWITCING     = Probíhá prepínání profilu...
IDS_MSG_CAPTURING    = Probíhá prepínání profilu...
IDS_MSG_OVERWRITING   = Probíhá prepisování profilu...
IDS_MSG_MODIFYING    = Probíhá úprava profilu...
IDS_MSG_DEV_SWITCING   = Prepínání sítového zarízení...
IDS_MSG_NEWPROFILE    = Muj profil
IDS_MSG_NEWPFCOMMENT   = Profil byl vytvoren.
IDS_MSG_INVALID_PFNAME  = Nelze použít tento název.
IDS_MSG_EMPTY_SSIDLIST  = Profily zahrnující bezdrátovou sít (SSID) nebyly nalezeny.
IDS_MSG_CREATE_NEWPF   = Následující profil byl vytvoren s vašimi nastaveními síte.
// 2002.10.28
IDS_MSG_DELETE_PROFILE       = Skutecne si prejete vymazat tento profil? : 
//add 2002.10.03
IDS_MSG_RESTART           = Prejete si restartovat pocítac?
IDS_MSG_REFRESH           = Prejete si obnovit nastavení síte?
// 2002.12.18
IDS_MSG_EXECUTE           = Prejete si spustit aplikaci?
IDS_MSG_UKNOWN_ADAPTER_TYPE     = Neznámý typ adaptéru.
IDS_MSG_INVALID_SYSTEM       = Systémová chyba! \r\nRestartujte váš pocítac.
// 2002.11.5
IDS_MSG_CHECK_AS_OFF       = Vypnete funkci Automatického sepnutí.
IDS_MSG_CREATE_DEFAULT_PROFILE  = Vytvárení výchozího profilu.
IDS_MSG_DEFAULT_COMMENT      = Tento prostor je urcen k pridání komentáre nebo popisu vašeho profilu.
IDS_MSG_CONFIRM_ABORT_SWITCH   = Prejete si prerušit prepínání profilu? 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OVERVIEW
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE      = ConfigFree - Prehled
IDS_OVERVIEWDLG_TEXT_DESC    = O aplikaci ConfigFree
IDS_OVERVIEWDLG_CH_NEXT     = Tuto zprávu již nezobrazovat.
IDS_OVERVIEWDLG_BT_OK      = OK
// 2002.11.15
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT1    = ConfigFree je sada nástroju navržených k usnadnení rízení komunikacních zarízení a sítových spojení.\r\n\r\nConfigFree rovnež umožnuje vyhledávat problémy v komunikaci a vytváret profily pro snadné prepínání mezi místy a komunikacními sítemi.

// 2002.12.06
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT2    = Connectivity Doctor provádí diagnostiku a napomáhá rešit komunikacní problémy.\r\n\r\nConnectivity Doctor podporuje bezdrátové standardy Wi-Fi a zarízení pro kabelový Ethernet.\r\n\r\nProblémy jsou oznaceny žlutým trojúhelníkem s vykricníkem.\r\n\r\nKlepnutí levým tlacítkem na žlutý trojúhelník zobrazí okno se zprávou na pravé strane okna Connectivity Doctor, která uvádí možné problémy a jejich rešení. 

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3    = Profily ConfigFree mohou snadno provádet nastavení pripojení k více komunikacním sítím.\r\n\r\nProfily umožnují použití predem konfigurovaných nastavení vašich komunikacních zarízení k bezproblémové konektivite k nekolika komunikacním sítím a prostredím bez nutnosti zmen konfigurace vašeho pocítace.

// 2002.11.8 takayama
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT4 = Descript4
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT5 = Descript5
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT6 = Descript6
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT10 = Descript10

// 2002.11.11
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE1 = O aplikaci ConfigFree...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE2 = O aplikaci Connectivity Doctor...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE3 = O profilu...

//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE4 = Header4...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE5 = Header5...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE6 = Header6...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE10 = Header10...

// 2002.11.8
IDS_OVERVIEWDLG_BT_NEXT      = Další tip
IDS_OVERVIEWDLG_BT_BACK      = Predchozí tip

// 2002.11.13 Fukaya
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TITLE = Nactete si Nastavení síte!!

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TEXT = Funkce Profil ConfigFree(TM) nyní nacte vaše aktuální Nastavení síte. Pokud je vaše aktuální nastavení síte funkcní, vytvorte si podle nej Profil. Pokud Nastavení síte doposud nebylo provedeno, pokracujte dále bez vytvorení profilu a nastavení nactete pozdeji.\r\nNactením vašich nastavení síte a jejich pojmenováním (napr. "Doma" nebo "Kancelár") umožníte snadné prepínání prfilu sítových nastavení jedním klepnutím myši. Pokud zmeníte váš profil, mužete se kdykoliv vrátit k nastavením uloženým dríve v nactených nastavení síte.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ERROR INFORMATION DLG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_EIDLG_TITLE     = ConfigFree
IDS_EIDLG_TEXT      = Následující položka nebyla prepnuta.
// 2002.11.21
IDS_EIDLG_INFOTEXT    = Následující položky mohou zpusobit selhání.\r\n\r\nNástroj Wireless LAN je aktivní (Zavrete prosím nástroj)\r\nOkno Vlastnosti síte je otevreno (Zavrete prosím okno)\r\nOkno Možnosti Internetu je otevreno (Zavrete okno možností)\r\n\r\nPokud problém pretrvává, zavžete všechny ostatní aplikace a spustte ConfigFree znovu.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIFF DEVICE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIFFDEVDLG_CONFIRM  = Prejete si pokracovat v prepnutí profilu?
IDS_DIFFDEVDLG_HIDENEXT = Toto okno príšte nezobrazovat.
IDS_DIFFDEVDLG_TITLE   = Informace
IDS_DIFFDEVDLG_TEXT   = Sítové zarízení bylo zmeneno.
IDS_DIFFDEVDLG_ADDDEVS  = Pridaná zarízení: 
IDS_DIFFDEVDLG_DELDEVS  = Odebraná zarízení: 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITEM
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ITEM_INTERNET    = Nastavení internetu
// 2002.11.27
IDS_ITEM_NETDEV     = Zarízení
IDS_ITEM_TCPIP      = Nastavení TCP/IP
IDS_ITEM_WIFI      = Nastavení Wi-Fi/802.11b
IDS_ITEM_BLUETOOTH    = Nastavení Bluetooth
IDS_ITEM_DUN       = Vytácené pripojení
IDS_ITEM_VPN       = Virtuální privátní sít
IDS_ITEM_PPPOE      = Širokopásmové pripojení


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OTHER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_CFMSG_BCON_RECV_ERROR     = Príjem B-con: chyba zásuvky. Prejete si zkusit znovu?
IDS_CFMSG_NOT_FOUND_CFSRV     = Nebyl nalezen server ConfigFree: [%s]. Prejete si obnovit tato nastavení ConfigFree?
IDS_CFMSG_SAVE_WARNING       = Uložit aktuální konfiguraci jako výchozí pro tento pocítac. Tento nástroj nemuže obnovit predchozí konfiguraci.
IDS_CFMSG_CLOSE_WARNING      = Vaše nastavení budou obnovena pri uzavrení tohoto nástroje. OK?
IDS_CFMSG_CLOSE_IP_WARNING     = Vaše nastavení TCP/IP budou obnovena pri uzavrení tohoto nástroje. OK?
IDS_CFMSG_FAILED_COMM_WITH_CFSRV  = Programu ConfigFree se nepodarilo spojit se serverem ConfigFree(TM).
IDS_CFMSG_TIMER_VALUE_WARNING   = Zadejte '5' až '300' (5 sekund až 5 minut)
IDS_CFITEM_INTERNET        = Internet
IDS_CFITEM_TCPIP          = TCP/IP
IDS_CFITEM_FOLDER         = Sdílená sít
IDS_CFITEM_PRINTER         = Tiskárna
IDS_CFCURRENT_TEXT         = Aktuální nastavení ConfigFree
IDS_CFSET_INFORMATION       = Informace
IDS_CFSET_TEXT           = Zaškrtnutá položka výše bude automaticky nastavena pro váš pocítac. \r\nStiskem tlacítka 'Prijmout/OK' budou vámi potvrzeny zmeny výše uvedených informací.
IDS_CFSET_APPLY          = Použít
IDS_CFRESTORE_TEXT         = Vaše nastavení budou obnovena behem další práce s tímto nástrojem.
IDS_CFSPLASH_TEXT         = Wireless ConfigFree(TM) vám prináší TOSHIBA. Najdete vaši sítovou tiskárnu a ovladace automaticky http://www.toshiba.co.jp


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.75