SE_HWSetupStr.ini Driver File Contents (sl25tutilx.exe)

ÿþ[Message]

BOOT_1234=Diskettenhet->Hårddisk->CD/DVD->Nätverk

BOOT_1243=Diskettenhet->Hårddisk->Nätverk->CD/DVD

BOOT_1324=Diskettenhet->CD/DVD->Hårddisk->Nätverk

BOOT_1342=Diskettenhet->CD/DVD->Nätverk->Hårddisk

BOOT_1423=Diskettenhet->Nätverk->Hårddisk->CD/DVD

BOOT_1432=Diskettenhet->Nätverk->CD/DVD->Hårddisk

BOOT_2134=Hårddisk->Diskettenhet->CD/DVD->Nätverk

BOOT_2143=Hårddisk->Diskettenhet->Nätverk->CD/DVD

BOOT_2314=Hårddisk->CD/DVD->Diskettenhet->Nätverk

BOOT_2341=Hårddisk->CD/DVD->Nätverk->Diskettenhet

BOOT_2413=Hårddisk->Nätverk->Diskettenhet->CD/DVD

BOOT_2431=Hårddisk->Nätverk->CD/DVD->Diskettenhet

BOOT_3124=CD/DVD->Diskettenhet->Hårddisk->Nätverk

BOOT_3142=CD/DVD->Diskettenhet->Nätverk->Hårddisk

BOOT_3214=CD/DVD->Hårddisk->Diskettenhet->Nätverk

BOOT_3241=CD/DVD->Hårddisk->Nätverk->Diskettenhet

BOOT_3412=CD/DVD->Nätverk->Diskettenhet->Hårddisk

BOOT_3421=CD/DVD->Nätverk->Hårddisk->Diskettenhet

BOOT_4123=Nätverk->Diskettenhet->Hårddisk->CD/DVD

BOOT_4132=Nätverk->Diskettenhet->CD/DVD->Hårddisk

BOOT_4213=Nätverk->Hårddisk->Diskettenhet->CD/DVD

BOOT_4231=Nätverk->Hårddisk->CD/DVD->Diskettenhet

BOOT_4312=Nätverk->CD/DVD->Diskettenhet->Hårddisk

BOOT_4321=Nätverk->CD/DVD->Hårddisk->DiskettenhetAPPNAME_HWSETUP=hwsetup

TITLE_HWSETUP=TOSHIBA HWSetup

ADMIN_AUTHORITY=Du saknar administratörsbehörighet.IDOK=Stänger dialogrutan och sparar ändringarna som du gjorde.

IDCANCEL=Stänger dialogrutan utan att spara ändringarna som du gjorde.

ID_APPLY_NOW=Sparar alla ändringar som du gjorde utan att stänga dialogrutan.CPL_NAME=TOSHIBA HWSetup

CPL_DESCRIPTION=Ange inställningar för hårdvaranPW_REGISTERED1=Lösenordet har registrerats.

PW_REGISTERED2=Även om du klickar på Avbryt, återställs inte inställningarna.

PW_NOTREGISTERED1=Lösenordet har raderats.

PW_NOTREGISTERED2=Även om du klickar på Avbryt, återställs inte inställningarna.

PW_ENTRY_ERR=Skrivfel!

PW_INCORRECT_PASSWD=Fel lösenord.

PW_OVER_COUNT=Nekad åtkomst! Du måste först stänga och starta om datorn för att få åtkomst.SHT_RESTRICTION=Fel administratörslösenord! HWSetup startar, men med vissa restriktioner.

SHT_ASKREBOOT=Ändringarna får effekt nästa gång du startar om datorn.  Vill du starta om datorn nu?

IDC_EDIT_ENTER=Det du skriver visas endast som asterisker.

IDC_EDIT_VERIFY=Det du skriver visas endast som asterisker.IDC_BTN_GN_DEFAULT=Alla alternativ återställs till dess standardvärde.

IDC_BTN_GN_ABOUT=Här visas information om verktyget för TOSHIBAs maskinvaruinställningar.

IDC_GN_VERSION_RESULT=Aktuell version och datum för datorns BIOS. Denna information kan vara bra att känna till om du behöver hjälp med felsökning.IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Återställer användarlösenordet för att starta datorn.

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=Anger användarlösenordet för att starta datorn.

IDC_PW_EDIT_OWNER=Ange vilken text som ska visas tillsammans med "Enter Password [     ]" på bildskärmen när datorn startas och när det finns ett lösenord registrerat. Fältet får inte överstiga 512 tecken.IDC_DP_RDO_AUTO=Om en extern bildskärm är ansluten till datorn när strömmen slås på, väljs automatiskt den externa bildskärmen och den interna kommer att vara avstängd.

IDC_DP_RDO_BOTH=Både den interna LCD-skärmen och den externa bildskärmen används för samtidig visning.IDC_BT_COMBO_PRIORITY=Datorn söker efter filer i den markerade ordningen.

IDC_BT_RDO_PXE=Använd protokollet PXE när du startar datorn från ett nätverk.

IDC_BT_RDO_RPL=Använd protokollet RPL när du startar datorn från ett nätverk.IDC_KB_RDO_ENABLED=Aktiverar väckningsfunktionen för tangentbord. Den här funktionen gäller bara för inbyggda tangentbord och endast från vänteläge.

IDC_KB_RDO_DISABLED=Inaktiverar väckningsfunktionen för tangentbord.IDC_USB_RDO_ENABLED=Aktiverar Emulering av tangentbord/mus/diskettenhet. Även om det inte finns stöd i operativsystemet för USB, kan du ändå använda möss, tangentbord och diskettenheter med USB-kontakt.

IDC_USB_RDO_DISABLED=Inaktiverar Emulering av tangentbord/mus/diskettenhet.IDC_LAN_RDO_ENABLED=Aktiverar Inbyggt nätverk.

IDC_LAN_RDO_DISABLED=Inaktiverar Inbyggt nätverk.[Tab]

General=Allmänt

Password=Lösenord

Display=Bildskärm

Boot Priority=Startprioritet

Keyboard=Tangentbord

USB=USB

LAN=Nätverk[Window]

IDC_GN_VERSION=BIOS Version:

IDC_GN_SETUP=Inställning

IDC_BTN_GN_DEFAULT=Standard

IDC_BTN_GN_ABOUT=Om

IDC_GN_TAB=Programmet TOSHIBA HW Setup använder du för att konfigurera datorn.IDC_DP_POWER=Bildskärm vid start

IDC_DP_TAB=På den här fliken väljer du om du vill att datorn ska starta med den interna LCD-skärmen eller en extern bildskärm.

IDC_DP_RDO_AUTO=Autoval

IDC_DP_RDO_BOTH=LCD + Analog RGBIDC_BT_PRIORITY=Alternativ för startprioritet.

IDC_BT_NETWORK=Protokoll för att starta från nätverk

IDC_BT_TAB=Den här fliken använder du för att ställa in den startprioritet som gäller för enheterna.

IDC_BT_RDO_PXE=PXE

IDC_BT_RDO_RPL=RPLIDC_KEYBOARD_TAB=På den här fliken gör du inställningar för tangentbordet.

IDC_KB_WAKE=Väckningsfunktion för tangentbord

IDC_KB_RDO_ENABLED=Aktiverad

IDC_KB_RDO_DISABLED=InaktiveradIDC_USB_USB=Emulering av USB-tangentbord/-mus/-diskettenhet

IDC_USB_TAB=På den här fliken gör du USB-inställningar. Du kan aktivera eller inaktivera Emulering av USB-tangentbord/-mus/-diskettenhet.

IDC_USB_RDO_ENABLED=Aktiverad

IDC_USB_RDO_DISABLED=InaktiveradIDC_LAN_TAB=På den här fliken gör du nätverksinställningar.

IDC_LAN_BUILT=Inbyggt nätverk

IDC_LAN_RDO_ENABLED=Aktiverad

IDC_LAN_RDO_DISABLED=InaktiveradIDC_PW_TAB=På den här fliken anger eller återställer du lösenordet för start.

IDC_PW_OWNER=Egen text

IDC_PW_COMMON=Användarlösenord

IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Inte registrerad

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=RegistreradIDD_ABOUTBOX=Version

IDC_AB_VERSION=TOSHIBA HWSetup V1.5.7.1

IDC_AB_COPYRIGHT=Copyright 2004 TOSHIBA Corporation. Med ensamrätt.IDD_DLG_PASSWD_ENTER=Lösenord

IDC_ET_ENTER=Ange lösenord:

IDD_DLG_PASSWD_VERIFY=Lösenordsverifiering

IDC_VR_VERIFY=Bekräfta lösenord:

IDD_DLG_PASSWD_ENTER_SUPER=AdministratörslösenordIDOK=OK

ID_APPLY_NOW=Verkställ

IDCANCEL=Avbryt

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.59