NO_HWSetupStr.ini Driver File Contents (sl25tutilx.exe)

ÿþ[Message]

BOOT_1234=FDD->HDD->CD/DVD->LAN

BOOT_1243=FDD->HDD->LAN->CD/DVD

BOOT_1324=FDD->CD/DVD->HDD->LAN

BOOT_1342=FDD->CD/DVD->LAN->HDD

BOOT_1423=FDD->LAN->HDD->CD/DVD

BOOT_1432=FDD->LAN->CD/DVD->HDD

BOOT_2134=HDD->FDD->CD/DVD->LAN

BOOT_2143=HDD->FDD->LAN->CD/DVD

BOOT_2314=HDD->CD/DVD->FDD->LAN

BOOT_2341=HDD->CD/DVD->LAN->FDD

BOOT_2413=HDD->LAN->FDD->CD/DVD

BOOT_2431=HDD->LAN->CD/DVD->FDD

BOOT_3124=CD/DVD->FDD->HDD->LAN

BOOT_3142=CD/DVD->FDD->LAN->HDD

BOOT_3214=CD/DVD->HDD->FDD->LAN

BOOT_3241=CD/DVD->HDD->LAN->FDD

BOOT_3412=CD/DVD->LAN->FDD->HDD

BOOT_3421=CD/DVD->LAN->HDD->FDD

BOOT_4123=LAN->FDD->HDD->CD/DVD

BOOT_4132=LAN->FDD->CD/DVD->HDD

BOOT_4213=LAN->HDD->FDD->CD/DVD

BOOT_4231=LAN->HDD->CD/DVD->FDD

BOOT_4312=LAN->CD/DVD->FDD->HDD

BOOT_4321=LAN->CD/DVD->HDD->FDDAPPNAME_HWSETUP=Maskinoppsett

TITLE_HWSETUP=TOSHIBA Maskinoppsett

ADMIN_AUTHORITY=Du har ikke Administrator-rettigheter.IDOK=Lukker dialogboksen og lagrer alle endringer du har gjort.

IDCANCEL=Lukker dialogboksen uten å lagre endringer du har gjort.

ID_APPLY_NOW=Lagrer alle endringer du har gjort uten å lukke dialogboksen.CPL_NAME=TOSHIBA HWSetup

CPL_DESCRIPTION=Gir konfigurasjon Hardware innstillingerPW_REGISTERED1=Passord registrert.

PW_REGISTERED2=Selv om du klikker Avbryt-knappen vil ikke innstillingen gjenopprettes.

PW_NOTREGISTERED1=Passord slettet.

PW_NOTREGISTERED2=Selv om du klikker Avbryt-knappen vil ikke innstilling gjenopprettes.

PW_ENTRY_ERR=Feil inntasting.

PW_INCORRECT_PASSWD=Ugyldig passord.

PW_OVER_COUNT=Ingen tilgang. Slå av maskinen, og slå den deretter på igjen for å prøve inntasting av passord på nytt.SHT_RESTRICTION=Feil administratorpassord!! Maskinoppsett starter med begrensninger.

SHT_ASKREBOOT=Endringene vil iverksettes neste gang maskinen startes på nytt.  Starte maskinen på nytt nå?

IDC_EDIT_ENTER=Passordet du skriver inn, vises som en rad med stjerner på skjermen.

IDC_EDIT_VERIFY=Passordet du skriver inn, vises som en rad med stjerner på skjermen.IDC_BTN_GN_DEFAULT=Tilbakestiller alle alternativer til fabrikkinstillinger.

IDC_BTN_GN_ABOUT=Viser informasjon om verktøyet TOSHIBA Maskinoppsett.

IDC_GN_VERSION_RESULT=Viser gjeldende versjon og dato for datamaskinens BIOS. Denne informasjonen er spesielt nyttig dersom du må ringe om hjelp til problemløsning.IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Tilbakestiller brukerpassordet for oppstart.

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=Registrerer brukerpassordet for oppstart.

IDC_PW_EDIT_OWNER=Definer eierteksten din som vises under oppstarten sammen med "Enter Password [     ]"-spørsmålet når det er registrert et passord. Maksimallengden for eierteksten er 512 tegn.IDC_DP_RDO_AUTO=Hvis en ekstern skjerm er koplet til maskinen under en kaldstart, vil alternativet "Automatisk valg" føre til at den eksterne skjermen velges og den interne LCD-skjermen slås av.

IDC_DP_RDO_BOTH=Bruker både den interne LCD-skjermen og en ekstern skjerm for samtidig visning.IDC_BT_COMBO_PRIORITY=Maskinen søker etter oppstartsfiler i den valgte rekkefølgen.

IDC_BT_RDO_PXE=Bruk PXE-protokoll ved oppstart fra nettverk.

IDC_BT_RDO_RPL=Bruk RPL-protokoll ved oppstart fra nettverk.IDC_KB_RDO_ENABLED=Aktiverer funksjonen oppstart via tastatur. Denne funksjonen fungerer bare med det innebygde tastaturet og fra ventemodus.

IDC_KB_RDO_DISABLED=Deaktiverer funksjonen for oppstart via tastatur.IDC_USB_RDO_ENABLED=Aktiverer USB Legacy-emulering for mus/tastatur/diskettstasjon. Hvis operativsystemet du bruker, ikke støtter USB, kan du likevel bruke en USB-mus, et USB-tastatur eller en USB-diskettstasjon.

IDC_USB_RDO_DISABLED=Deaktiverer USB Legacy-emulering for mus/tastatur/diskettstasjon.IDC_LAN_RDO_ENABLED=Aktiverer det innebygde nettverket.

IDC_LAN_RDO_DISABLED=Deaktiverer det innebygde nettverket.[Tab]

General=Generelt

Password=Passord

Display=Skjerm

Boot Priority=Oppstartsprioritet

Keyboard=Tastatur

USB=USB

LAN=Nettverk[Window]

IDC_GN_VERSION=BIOS Versjon:

IDC_GN_SETUP=Oppsett

IDC_BTN_GN_DEFAULT=Standard

IDC_BTN_GN_ABOUT=Om

IDC_GN_TAB=Du kan konfigurere datamaskinen med programmet TOSHIBA Maskinoppsett.IDC_DP_POWER=Skjerm ved oppstart

IDC_DP_TAB=Under denne fanen kan du angi den interne LCD-skjermen eller en ekstern skjerm når maskinen starter opp.

IDC_DP_RDO_AUTO=Automatisk valg

IDC_DP_RDO_BOTH=LCD + Analog RGBIDC_BT_PRIORITY=Alternativer for oppstartsprioritet

IDC_BT_NETWORK=Protokoll for nettverksoppstart

IDC_BT_TAB=Under denne fanen kan du angi enhetenes oppstartsprioritet.

IDC_BT_RDO_PXE=PXE

IDC_BT_RDO_RPL=RPLIDC_KEYBOARD_TAB=Under denne fanen kan du angi innstillinger for tastaturet.

IDC_KB_WAKE=Oppstart via tastatur

IDC_KB_RDO_ENABLED=Aktivert

IDC_KB_RDO_DISABLED=DeaktivertIDC_USB_USB=USB Legacy-emulering for mus/tastatur/diskettstasjon

IDC_USB_TAB=Under denne fanen kan du angi innstillinger for USB. Du kan velge å aktivere eller deaktivere USB Legacy-emulering for mus/tastatur/diskettstasjon.

IDC_USB_RDO_ENABLED=Aktivert

IDC_USB_RDO_DISABLED=DeaktivertIDC_LAN_TAB=Under denne fanen kan du foreta innstillinger for nettverk.

IDC_LAN_BUILT=Innebygd nettverk

IDC_LAN_RDO_ENABLED=Aktivert

IDC_LAN_RDO_DISABLED=DeaktivertIDC_PW_TAB=Denne fanen lar deg stille inn eller fjerne brukerpassordet for oppstart.

IDC_PW_OWNER=Eiertekst

IDC_PW_COMMON=Brukerpassord

IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Ikke registrert

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=RegistrertIDD_ABOUTBOX=Versjon

IDC_AB_VERSION=TOSHIBA Maskinoppsett V1.5.7.1

IDC_AB_COPYRIGHT=Copyright 2004 TOSHIBA Corporation. Med enerett.IDD_DLG_PASSWD_ENTER=Passord

IDC_ET_ENTER=Oppgi passord:

IDD_DLG_PASSWD_VERIFY=Godkjenning av passord

IDC_VR_VERIFY=Bekreft passord:

IDD_DLG_PASSWD_ENTER_SUPER=AdministratorpassordIDOK=OK

ID_APPLY_NOW=Bruk

IDCANCEL=Avbryt

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.45