multi_se.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=se

Nation=Swedish 

[TEXT]Full effektCTL102_1003=Vill du försätta datorn i vänteläge?

CTL171_1002=Visa inte detta meddelande i framtiden.

CTL171_1=Ja

CTL171_2=NejCTL102_1004=Vill du försätta datorn i viloläge?

CTL171_1002=Visa inte detta meddelande i framtiden.

CTL171_1=Ja

CTL171_1=NejOSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Bluetooth är aktiverat

OSD_WL_ONLY= Wi-Fi är aktiverat

OSD_BT_DISABLE= Bluetooth är inaktiverat

OSD_WL_DISABLE= Wi-Fi är inaktiverat

OSD_WL_BT= Wi-Fi är inaktiverat

OSD_NWL_NBT= Alla enheter är inaktiverade

MSG_CAPTION= Snabbtangent för nätverk

MSG_KILL_SWITCH= Den trådlösa kommunikationen är avaktiverad. Koppla på den trådlösa kommunikationen med strömbrytaren.

MSG_WL_BT_SWITCH= Växla trådlös enhet nu ...

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

TOSHIBAs snabbtangentsverktyg för bildskärmsenheter[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Toshiba - snabbtangenter

CTL102_1000=Visa ett väntelägesmeddelande om Fn+F3 trycks ned.

CTL102_1001=Visa ett vilolägesmeddelande om Fn+F4 trycks ned.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

Snabbtangentsverktyg[ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=TOSHIBA - åtkomstmöjlighet

CTL102_1001=Använda tröga Fn-tangenter (&U)

CTL102_1012=Alternativ

CTL102_1002=Tryck två gånger på Fn-tangenten för att låsa den (&P)

CTL102_1003=Ljudsignal när Fn-tangenten trycks ner (&M)

CTL102_1004=Visa status för tröga Fn-tangenter (&S)

CTL102_1013=Automatisk återställning

CTL102_1005=Återställ tröga Fn-tangenter om tangentbordet inte används på:(&I)

CTL102_1009=minuter

CTL102_1007=Ljudsignal när tröga Fn-tangenter återställs (&R)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

CTL102_1000=Verkställ (&A)

CTL102_1012=Alternativ

CTL102_1013=Automatisk återställning

CTL102_1010=Använd tröga Fn-tangenter om du vill skapa Fn-tangentkombinationer genom att trycka på en tangent i taget.

CTL102_1011=Inställning för tröga Fn-tangenterDu saknar administratörsbehörighet.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Aktivera tröga Fn-tangentkombinationer så att du kan trycka på dem och ha dem aktiverade tills nästa gång du trycker på en annan tangent än Fn-tangenten. Detta är en bra hjälp för personer som har svårt att trycka på två tangenter samtidigt.

HIDC_KEYLOCK=Anger att när du trycker två gånger i rad på Fn-tangenten, att tangenten ska vara aktiv tills du trycker på samma tangent en gång till.

HIDC_SOUND=Spelar upp olika ljudsignaler när Fn-tangenten tryckes ned, när den låses och låses upp.

HIDC_DISPLAY=Visar en ikon för tröga Fn-tangentkombinationer i Aktivitetsfältet när funktionen är aktiverad.

HIDC_TIME="Stänger av tröga Fn-tangentkombinationer när datorn inte använts under en given tidsperiod.

Detta är användbart om flera personer använder samma dator"

HIDC_DISABLE=Spelar upp ett ljud som bekräftelse varje gång som tröga Fn-tangentkombinationer återställs.

HIDC_OK=Stänger dialogrutan och sparar ändringarna du gjorde

HIDC_CANCEL=Stänger dialogrutan utan att spara ändringarna du gjorde.

HIDC_APPLY=Sparar alla ändringar som du gjorde utan att stänga dialogrutan.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.50