multi_nl.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=nl

Nation=Dutch

[TEXT]Volledige stroomvoorzieningCTL102_1003=Wilt u de computer stand-by zetten?

CTL171_1002=Dit bericht niet meer tonen.

CTL171_1=Ja

CTL171_2=NeeCTL102_1004=Wilt u de computer in de slaapstand zetten?

CTL171_1002=Dit bericht niet meer tonen.

CTL171_1=Ja

CTL171_2=NeeOSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/Monitor

OSD_CRT_OPTION=Monitor

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/Tv

OSD_TV_OPTION=Tv

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Bluetooth is ingeschakeld

OSD_WL_ONLY= Wi-Fi is ingeschakeld

OSD_BT_DISABLE= Bluetooth is uitgeschakeld

OSD_WL_DISABLE= Wi-Fi is uitgeschakeld

OSD_WL_BT= Alle apparaten ingeschakeld

OSD_NWL_NBT= Alle apparaten uitgeschakeld

MSG_CAPTION= Sneltoets voor draadloze communicatie

MSG_KILL_SWITCH= Draadloze communicatie is uitgeschakeld. Schakel de schakelaar voor draadloze communicatie in.

MSG_WL_BT_SWITCH= Het draadloze apparaat wordt nu overgeschakeld...

CTL102_1=OK

CTL102_2=Annuleren

TOSHIBA-sneltoetsprogramma voor beeldschermen[HOTUTIL_TEXT]

Dutch

WIN102_CAPTION=Toshiba Sneltoets

CTL102_1000=Een bevestigingsbericht over stand-by weergeven als op Fn+F3 wordt gedrukt.

CTL102_1001=Een bevestigingsbericht over de slaapstand weergeven als op Fn+F4 wordt gedrukt.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Annuleren

Hulpprogramma Hotkey[ACS_TEXT]WIN102_CAPTION=TOSHIBA Toegankelijkheid

CTL102_1001=Fn-plaktoets gebruiken (&P)

CTL102_1012=Opties

CTL102_1002=Tweemaal op de Fn-toets drukken om deze te vergrendelen (&V)

CTL102_1003=Een geluid weergeven wanneer op de Fn-toets wordt gedrukt (&G)

CTL102_1004=Status van Fn-plaktoets weergeven op het scherm (&S)

CTL102_1013=Automatisch uitschakelen

CTL102_1005=Fn-plaktoets uitschakelen als het toetsenbord niet wordt gebruikt gedurende: (&U)

CTL102_1009=minuten

CTL102_1007=Een geluid weergeven wanneer de Fn-plaktoets wordt uitgeschakeld (&E)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Annuleren

CTL102_1000=Toepassen (&T)

CTL102_1012=Opties

CTL102_1013=Automatisch uitschakelen

CTL102_1010=Gebruik de Fn-plaktoets als u Fn-toetsencombinaties wilt toepassen door op één toets tegelijk te drukken.

CTL102_1011=Instelling voor Fn-plaktoets

 TOSHIBA Toegankelijkheidsfout

U beschikt niet over beheerdersbevoegdheden.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Schakelt de Fn-plaktoets in, zodat u op de Fn-toets kunt drukken waarna deze actief blijft tot u op een andere toets dan de Fn-toets drukt. Dit is handig voor mensen die moeite hebben om twee toetsen tegelijk in te drukken.

HIDC_KEYLOCK=Geeft aan dat als u tweemaal achter elkaar op de Fn-toets drukt, de toets actief blijft tot u nogmaals op dezelfde toets drukt.

HIDC_SOUND=Laat unieke geluiden horen die aangeven wanneer de Fn-toets wordt ingedrukt, vergrendeld of ontgrendeld.

HIDC_DISPLAY=Geeft een statusaanduiding voor de Fn-plaktoets weer op de taakbalk wanneer deze functie actief is.

HIDC_TIME="Schakelt de Fn-plaktoets uit nadat de computer gedurende de opgegeven tijdsduur niet wordt gebruikt.

Dit is handig als de computer door meerdere mensen wordt gebruikt."

HIDC_DISABLE=Laat een bevestigingsgeluid horen wanneer de functie voor Fn-plaktoets automatisch wordt uitgeschakeld.

HIDC_OK=Sluit het dialoogvenster en slaat eventuele wijzigingen op.

HIDC_CANCEL=Sluit het dialoogvenster zonder eventuele wijzigingen op te slaan.

HIDC_APPLY=Slaat alle aangebrachte wijzigingen op zonder het dialoogvenster te sluiten.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.35