multi_no.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=no

Nation=Norwegian

[TEXT]Full strømforsyningCTL102_1003=Vil du bytte til ventemodus?

CTL171_1002=Ikke vis denne meldingen igjen.

CTL171_1=Ja

CTL171_2=NeiCTL102_1004=Vil du bytte til dvalemodus?

CTL171_1002=Ikke vis denne meldingen igjen.

CTL171_1=Ja

CTL171_2=NeiOSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Bluetooth er aktivert

OSD_WL_ONLY= Wi-Fi er aktivert

OSD_BT_DISABLE= Bluetooth er deaktivert

OSD_WL_DISABLE= Wi-Fi er deaktivert

OSD_WL_BT= Alle enheter er aktivert

OSD_NWL_NBT= Alle enheter er deaktivert

MSG_CAPTION= Tilgangstast for trådløs

MSG_KILL_SWITCH= Trådløs kommunikasjon er deaktivert. Slå på bryteren for trådløs kommunikasjon.

MSG_WL_BT_SWITCH= Bytter trådløs enhet nå & 

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

TOSHIBA Tilgangstast-verktøy for skjermenheter[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Toshiba Tilgangstast

CTL102_1000=Vis en bekreftelsesmelding for ventemodus hvis du trykker Fn+F3.

CTL102_1001=Vis en bekreftelsesmelding for dvalemodus hvis du trykker Fn+F4.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

Tilgangstast-verktøy[ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=TOSHIBA Tilgjengelighet

CTL102_1001=Bruk Fn-StickyKey(&U)

CTL102_1012=Alternativer

CTL102_1002=Trykk to ganger på Fn-tasten for å låse(&T)

CTL102_1003=Gi et lydsignal når Fn-tasten trykkes(&G)

CTL102_1004=Vis statusen for Fn-StickyKey på skjermen(&S)

CTL102_1013=Automatisk tilbakestilling

CTL102_1005=Lås opp Fn-tasten hvis tastaturet er inaktivt i:(&l)

CTL102_1009=minutter

CTL102_1007=Gi et lydsignal når Fn-StickyKey tilbakestilles automatisk(&A)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Avbryt

CTL102_1000=Bruk(&B)

CTL102_1012=Alternativer

CTL102_1013=Automatisk tilbakestilling

CTL102_1010=Bruk Fn-StickyKey hvis du vil lage Fn-tastekombinasjoner ved å trykke en tast om gangen.

CTL102_1011=Innstilling for Fn-StickyKey

Feil for TOSHIBA Tilgjengelighet

Du har ikke Administrator-rettigheter.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Slå på Fn-StickyKey, som gjør at du kan trykke Fn-tasten og la den være aktiv til neste gang du trykker en annen tast enn Fn-tasten. Dette er nyttig for personer som har problemer med å trykke to taster samtidig.

HIDC_KEYLOCK=Angir at når du trykker Fn-tasten to ganger på rad, så forblir tasten aktiv til du trykker den samme tasten en gang til.

HIDC_SOUND=Spiller unike toner som angir når Fn-tasten trykkes, låses eller slippes.

HIDC_DISPLAY=Viser en statusindikator for Fn-StickyKey på oppgavelinjen når Fn-StickyKey er aktiv.

HIDC_TIME="Slå av Fn-StickyKey når datamaskinen har vært inaktiv etter en bestemt tid.

Denne innstillingen er nyttig hvis flere enn én person bruker samme datamaskin."

HIDC_DISABLE=Spiller en bekreftelseslyd hver gang Fn-StickyKey tilbakestilles automatisk.

HIDC_OK=Lukker dialogboksen og lagrer alle endringer du har gjort

HIDC_CANCEL=Lukker dialogboksen uten å lagre endringer du har gjort.

HIDC_APPLY=Lagrer alle endringer du har gjort uten å lukke dialogboksen.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.34