readme.txt Driver File Contents (s511midix.exe)

VIKTIG INFORMASJON for SoftSynthesizer(TM) S-YXG50		 

Denne filen inneholder ny informasjon, rettelser og tillegg for 
din versjon av programmet.
Les instruksjonene nedenfor før du fortsetter.

Dette dokumentet inneholder følgende:

1. Installere SoftSynthesizer(TM) S-YXG50
2. Avinstallere SoftSynthesizer(TM) S-YXG50
3. Spesifikasjoner
4. Systemkrav
1. Installere SoftSynthesizer(TM) S-YXG50

1.1. Sett inn disketten i diskettstasjonen i maskinen.
1.2. Dobbeltklikk filen "Setup.exe".
1.3. Alle filer blir kopiert til mappen YAMAHA\SXG50 (Standardinnstilling)
	MIDI	MIDI-filer
	Driver	Driverfil for S-YXG50

2. Avinstallere SoftSynthesizer(TM) S-YXG50

********* OBS!!! ***************************************************
 Kjør avinstalleringsprogrammet for Efjerne mappen helt.
 Ikke slett mappen S-YXG50. 
********************************************************************
 
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil slette S-YXG50 fra harddisken.

2.1. Velg [Programmer (P)] >> [Yamaha SoftSynthesizer S-YXG50]
 og deretter [uninstall S-YXG50] pE[Start]-menyen. 
2.2. Når programmet har startet, følger du instruksjonene pEskjermen.


3. Spesifikasjoner

 	Tonegenerering: Bølgetabell
 	Antall stemmer : 676 Melodistemmer + 42 SFX-stemmer +
 21 tromme-/SFX-sett
 (XGMODOE 480 Melodistemmer + 
 42 SFX-stemmer + 11 tromme-/SFX-sett 
 	Multitimbrale deler : 16
 	Effektprosessor : 11 Chorus + 11 Reverb + 43 variasjonseffekter
 	Samplingfrekvens : 44/ 22/ 11kHz 
 	Digital Dynamic Filter er ikke inkludert
 	Støtte for Direct Sound (R)

4. Systemkrav
	Prossessor: MMX (TM)Technology Pentium(R) Processor 166MHz eller bedre
	Systemminne: 32MB eller mer
	Operativsystem: Windows98se/WindowsMe/Windows 2000 Professional/Windows XP
	Lydfunksjon: 16 bit Stereo Sound CODECNOTE:
* SoftSynthesizer(TM) er varemerke for Yamaha Corporation. 
* Microsoft, Direct Sound og Windows registrerte varemerker for Microsoft Corporation. 
* Pentium og MMX er registrerte varemerker for Intel Corporation, 
* Firmanavn, produktnavn osv. i denne filen er registrerte varemerker eller varemerker for 
 de respektive eiere. 

Copyright (C) 1996-2001YAMAHA CORPORATION
Alle rettigheter reservert

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.20