license.txt Driver File Contents (s511midix.exe)


  LISENSAVTALE FOR YAMAHA SoftSynthesizer(TM) S-YXG50 

VIKTIG - LES NØYE: Denne lisensavtalen er en juridisk avtale mellom brukeren (som enkeltperson eller en enkelt enhet) og YAMAHA for ovennevnte S-YXG100-synthesizer, inkludert eventuelle tilhørende programvarekomponenter, medier, trykket materiale og elektronisk dokumentasjon ("PROGRAMVAREPRODUKTER"). Ved å installere, kopiere, eller på annen måte bruke PROGRAMVAREPRODUKTET, aksepterer du betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke aksepterer betingelsene i denne avtalen, må du ikke installere eller bruke PROGRAMVAREPRODUKTET. 

PROGRAMVAREPRODUKTET er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett, i tillegg til andre lover og avtaler om åndsverk.
  1. LISENSAVTALE. PROGRAMVAREPRODUKTET er lisensiert på følgende måte:

* Installasjon og bruk. YAMAHA tillater installasjon og bruk av PROGRAMVAREPRODUKTET på maskiner som kjører gyldige versjoner av de operativsystemer som PROGRAMVAREPRODUKTET er utviklet for [for eksempel Windows(r) 95; Windows(r) 98; Windows NT(r), Windows 3.x osv.].
* Sikkerhetskopier. YAMAHA tillater også at det lages kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET som er nødvendige for sikkerhetskopiering og arkivering. 


  
  2. FORBUD OG RESTRIKSJONER

* Informasjonen om opphavsrett skal bevares. Du kan ikke fjerne eller forandre noe av informasjonen om opphavsrett i noen kopi av PROGRAMVAREPRODUKTET.
* Distribusjon. Du kan ikke distribuere kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET til tredjepart.
* Utleie. Du kan ikke leie ut, lease eller låne ut PROGRAMVAREPRODUKTET.
* Forbud mot dekompilering og demontering. 
Du kan ikke dekompilere, demontere eller på annen måte konvertere PROGRAMVAREPRODUKTET til leselig format, eller la en annen person gjøre dette. PROGRAMVAREPRODUKTET kan ikke dupliseres, korrigeres, modifiseres eller fjernes, hverken helt eller delvis. Oppretting av produkter på grunnlag av PROGRAMVAREPRODUKTET er også forbudt. 


  3. OPPSIGELSE. 

 YAMAHA kan, uten hensyn til andre rettigheter, si opp denne avtalen hvis brukeren ikke etterfølger betingelsene i avtalen. I så fall må brukeren ødelegge alle eksemplarer av PROGRAMVAREPRODUKTET.


   4.	OPPHAVSRETT. 

 Alle titler, inkludert men ikke begrenset til, opphavsrettsbeskyttede titler i og vedrørende PROGRAMVAREPRODUKTET og alle kopier av dette, eies av YAMAHA eller deres leverandører. Alle titler og åndverksrettigheter i og vedrørende innhold som kan åpnes ved hjelp av PROGRAMVAREPRODUKTET eies av de respektive opphavsrettsinnehavere, og er beskyttet av gjeldende lover om opphavsrett og åndsverk eller andre lover og avtaler om åndsverk. Denne avtalen gir ikke brukeren rett til å gjøre bruk av slikt innhold. Alle rettigheter som ikke er spesifisert er reservert av YAMAHA.


   5. INGEN GARANTIER OG BEGRENSNING I ANSVAR

 PROGRAMVAREPRODUKTET og all tilhørende dokumentasjon er utviklet av YAMAHA, som eier opphavsretten til materialet. PROGRAMVAREPRODUKTET leveres "i den tilstand det er", og YAMAHA gir ingen garanti for bruk eller funksjon. RISIKOEN VED BRUK AV PROGRAMVAREPRODUKTET HVILER PÅ BRUKEREN ALENE.
 YAMAHA OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER IKKE RESULTATET SOM OPPNÅS VED BRUK AV PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN. YAMAHA OG DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER UTTRYKT ELLER IMPLISITT, HVA GJELDER OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, SALGBARHET ELLER SKIKKETHET FOR NOEN BESTEMT OPPGAVE. YAMAHA ELLLER DERES LEVERANDØRER VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER, SELV OM EN REPRESENTANT FOR YAMAHA ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ, ELLER FOR KRAV FRA TREDJEPART.


   6. GENERELT. 

 Hvis noen del av denne avtalen ikke lenger kan håndheves, skal den aktuelle delen håndheves på en slik måte at avtalens intensjoner opprettholdes i størst mulig grad, og resten av avtalen skal være fullt gjeldende. Avtalen skal styres av lovene i staten California, U.S.A. uten referanse til konflikter om lovprinsipper.   Copyright (C) 1996-1998 YAMAHA CORPORATION
  Alle rettigheter reservertDownload Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.66