license.txt Driver File Contents (s511midix.exe)

  Licentieovereenkomst Yamaha SoftSynthesizer(TM) S-YXG50

  Yamaha Corporation (Yamaha) geeft u de toestemming om de Yamaha-
  softwaresynthesizer S-YXG50 (de Software) te gebruiken op voorwaarde
  dat u deze licentieovereenkomst accepteert. Door deze Software te gebruiken,
  geeft u aan dat u deze overeenkomst accepteert. Lees daarom aandachtig de
  volgende voorwaarden voordat u de Software voor het eerst gebruikt.


  1. Copyright en gebruiksrecht

  Yamaha geeft u als individueel gebruiker de toestemming om de Software op
  één enkele computer tegelijk te gebruiken. U bent eigenaar van het medium
  waarop de Software is geregistreerd, maar het eigendom van en copyright voor
  het Programma zelf blijven in het bezit van Yamaha.


  2. Verbodsbepalingen en beperkingen

  Reverse compiling, disassemblage, reverse engineering of een andere
  methode om de Software in een voor de mens leesbare vorm te converteren,
  is niet toegestaan, en evenmin mag u een ander hiervoor de toestemming geven.
  De Software mag op geen enkele manier, noch geheel noch gedeeltelijk, worden 
  gekopieerd,gecorrigeerd, gewijzigd, uitgeleend, verhuurd, verkocht, gedistribueerd, 
  in licentie gegeven of op een andere manier aan derden ter beschikking worden 
  gesteld. 
  Het is tevens verboden afgeleide producten te maken op basis van de inhoud van 
  de Software. 
  De Software mag niet zonder schriftelijke toestemming van Yamaha via een netwerk 
  naar een andere computer worden overgebracht. Uw rechten met betrekking tot de
  Software mogen alleen aan een derde worden overgedragen voor niet-commerciële
  doeleinden en op voorwaarde dat de Software en alle bijbehorende documenten,
  met inbegrip van deze overeenkomst, samen worden overgedragen, en op voorwaarde
  dat de betrokken derde deze overeenkomst accepteert.


  3. Aansprakelijkheidsbeperkingen

  De Software is ontwikkeld bij Yamaha en het copyright ervan is eigendom van Yamaha.
  De Software wordt "als dusdanig" geleverd en Yamaha verleent geen garantie
  betreffende het gebruik of de werking ervan.
  YAMAHA EN ZIJN LEVERANCIERS ZULLEN EN KUNNEN GEEN
  GARANTIE VERLENEN BETREFFENDE DE WERKING OF RESULTATEN
  DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE.
  YAMAHA EN ZIJN LEVERANCIERS VERLENEN GEEN GARANTIE, NOCH 
  UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID 
  OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING OF DE NIET-INBREUK 
  OP RECHTEN VAN DERDEN. YAMAHA EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN 
  ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE,INCIDENTELE 
  OF SPECIALE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE DOOR WINSTDERVING
  OF VERLIES, OOK INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN YAMAHA OP DE 
  HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, 
  NOCH VOOR SCHADECLAIMS VAN DERDEN.  Copyright (C) 1996-1997 YAMAHA CORPORATION
  Alle rechten voorbehouden.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.78