license.txt Driver File Contents (s511midix.exe)


  YAMAHA SoftSynthesizer(TM) S-YXG50 -LAITTEEN LISENSSISOPIMUS

TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI: Tämä YAMAHA-lisenssisopimus ("SOPIMUS") on lainmukainen sopimus käyttäjän (yksityishenkilön tai yksittäisen yhteisön) ja YAMAHAn välillä. Sopimus koskee edellä mainittua S-YXG100-laitetta, johon voi sisältyä ohjelmistokomponentteja, medialaitteita, painotuotteita sekä online-dokumentteja ja muita sähköisiä asiakirjoja ("OHJELMISTOTUOTE"). Asentamalla, kopioimalla tai muuten käyttämällä OHJELMISTOTUOTETTA käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä SOPIMUKSEN ehdot. Jos et hyväksy tämän SOPIMUKSEN ehtoja, älä käytä äläkä asenna OHJELMISTOTUOTETTA.

OHJELMISTOTUOTE on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muilla aineetonta omaisuutta koskevilla laeilla ja sopimuksilla. 
  1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN. OHJELMISTOTUOTE on lisensoitu seuraavasti:

* Asennus ja käyttö. YAMAHA myöntää käyttäjälle oikeuden asentaa ja käyttää OHJELMISTOTUOTTEEN kopiota tietokoneissaan. Kyseisissä tietokoneissa on oltava asianmukaisesti lisensoitu käyttöjärjestelmä, jossa OHJELMISTOTUOTE on suunniteltu käytettäväksi (esimerkiksi Windows(r) 95; Windows(r) 98; Windows NT(r), Windows 3.x).
* Varmistuskopiot. Käyttäjä on oikeutettu tekemään OHJELMISTOTUOTTEESTA varmistuksessa ja arkistoinnissa tarvittavat varmistuskopiot. 


  
  2. KIELLOT JA RAJOITUKSET

* Tekijänoikeustietojen säilyttäminen. Käyttäjä ei saa poistaa eikä muuttaa tekijänoikeustietoja mistään OHJELMISTOTUOTTEEN kopiosta.
* Jakelu. Käyttäjä ei saa luovuttaa OHJELMISTOTUOTTEEN kopiota kolmannelle osapuolelle.
* Vuokraus. Käyttäjä ei saa vuokrata eikä lainata OHJELMISTOTUOTETTA.
* Laitteen ja ohjelmiston purkamista ja paljastamista koskeva kielto.
Käyttäjä ei saa itse eikä saa antaa muun henkilön purkaa ohjelmistoa eikä laitetta eikä millään tavalla yrittää muuttaa OHJELMISTOTUOTETTA luettavaan muotoon. OHJELMISTOTUOTETTA ei saa monistaa, korjailla, muokata eikä muutenkaan paljastaa osittain tai kokonaan. OHJELMISTOTUOTTEEN sisältöön perustuvien johdannaistuotteiden tekeminen on myös kielletty. 


  3. PÄÄTTYMINEN. 

 Ilman muita sopimusrikkomuksia YAMAHAlla on oikeus päättää tämä SOPIMUS, jos käyttäjä ei noudata tämän SOPIMUKSEN kaikkia ehtoja. Siinä tapauksessa käyttäjän on tuhottava kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN kopionsa.


   4.	TEKIJÄNOIKEUS. 

 OHJELMISTOTUOTE ja kaikki siihen kuuluvat, tekijänoikeuksiin sisältyvät mutta niihin rajoittumattomat tuotemerkit ja niiden kopiot ovat YAMAHAn tai sen alihankkijoiden omistuksessa. Kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN käytössä esille tulevat sisällölliset ja sisältöön liittyvät omistusoikeudet ovat vastaavan sisällön omistajan omaisuutta, ja niitä suojaa tekijänoikeuslait tai muut aineetonta omaisuutta koskevat lait ja sopimukset. Tämä SOPIMUS ei anna käyttäjälle kyseisen sisällön käyttöoikeutta. YAMAHA pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty.


   5. EI TAKUUTA, VASTUUVAPAUSLAUSEKE

OHJELMISTOTUOTE ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat YAMAHAn kehittämät, ja YAMAHA omistaa niiden tekijänoikeudet. OHJELMISTOTUOTE tarjotaan käyttäjälle "SELLAISENAAN", eikä YAMAHA takaa sen käyttöä eikä suorituskykyä. VASTUU OHJELMISTOTUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA VAARASTA ON PELKÄSTÄÄN KÄYTTÄJÄLLÄ.
 YAMAHA JA SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT OTA VASTUUTA OHJELMISTON TAI SEN DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA AIHEUTUNEISTA SEURAUKSISTA. YAMAHA JA SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT MYÖNNÄ SUORAA EIVÄTKÄ EPÄSUORAA TAKUUTA KOSKIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN RIKKOMISTA, MYYTÄVYYTTÄ TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA YAMAHA TAI SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MISTÄÄN SEURAAMUKSISTA, VAHINGOISTA TAI ERITYISVAURIOISTA, MUKAAN LUKIEN EDUNMENETYKSET JA TALLETUSTEN MENETYKSET, VAIKKA YAMAHA-EDUSTAJA OLISI TIETOINEN KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSISTA.


   6. YLEISTÄ. 

 Jos tämän SOPIMUKSEN jokin lauseke ei ole lainmukaisesti pakottava, kyseistä lauseketta sovelletaan ankarimmassa mahdollisessa mitassa, jotta SOPIMUKSEN päämäärä tulisi täytetyksi. Tällöin SOPIMUKSEN muut lausekkeet säilyttävät täyden voimansa ja pakottavuutensa. SOPIMUSTA sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti niin pitkälle, kuin se on mahdollista ilman lakiristiriitoja.   Copyright (C) 1996-1998 YAMAHA CORPORATION
  Kaikki oikeudet pidätetäänDownload Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.72