license.txt Driver File Contents (VGA_20DRIVER.zip)

INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Alfa/Beeta, Organisaatiokäyttö)

TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 

Älä käytä tai lataa tätä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää aineistoa (joihin viitataan yhteisnimellä "ohjelmisto") ennen kuin olet lukenut huolellisesti seuraavat ehdot. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et halua hyväksyä niitä, älä asenna tai käytä ohjelmistoa.

Tämä ohjelmisto sisältää esijulkaistua "alfa"- tai "beeta"-koodia, joka ei ehkä toimi täysin ja jota Intel Corporation (alla "Intel") voi olennaisesti muuttaa tuottaessaan mahdollisen "lopullisen" version ohjelmistosta. Intel ei voi taata, että se koskaan tuottaa tai tekee yleisesti saataville "lopullista" versiota tästä ohjelmistosta.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus vain yhdessä Intelin komponenttituotteiden kanssa. Tässä sopimuksessa ei myönnetä ohjelmistolle käyttöoikeutta muiden kuin Intelin komponenttituotteiden kanssa. Asiakas voi kopioida ohjelmiston organisaation tietokoneille organisaation käyttöön sekä tehdä ohjelmistosta kohtuullisen määrän varmuuskopioita seuraavilla ehdoilla: 
1. Asiakas ei saa kopioida, muuttaa, vuokrata, myydä, jakaa tai siirtää mitään ohjelmiston osaa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisesti ja sitoutuu estämään ohjelmiston luvattoman kopioinnin.
2. Asiakas ei saa perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa eikä purkaa tai hajottaa sitä. 
3. Asiakas ei saa myöntää ohjelmiston käyttöoikeutta muille osapuolille.
4. Ohjelmisto voi sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistoa tai muuta omaisuutta, josta osalle on mahdollisesti myönnetty käyttöoikeus oheisen license.txt-tiedoston tai muun tekstin tai tiedoston muodossa. 

OHJELMISTON OMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUDET. Omistusoikeus kaikkiin ohjelmiston kopioihin säilyy Intelillä tai sen alihankkijoilla. Yhdysvaltain ja muiden maiden lait sekä kansainväliset sopimukset suojaavat tämän ohjelmiston tekijänoikeuksia. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusmerkintöjä. Intel voi tehdä ohjelmistoon tai siinä viitattuihin kohteisiin muutoksia koska tahansa siitä ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen tukemaan tai päivittämään ohjelmistoa. Paitsi jos nimenomaan toisin todetaan, Intel ei myönnä mitään suoraa tai seuraamuksellista oikeutta Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Asiakas voi siirtää ohjelmiston vain, jos sen vastaanottaja sitoutuu täysin näihin ehtoihin eikä asiakas pidä itsellään mitään kopioita ohjelmistosta.

RAJOITETTU VÄLINETAKUU. Jos Intel on toimittanut ohjelmiston fyysisellä tallennusvälineellä, Intel takaa välineen olevan vapaa olennaisista fyysisistä vioista yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun Intel on sen toimittanut. Jos sellainen vika löytyy, palauta väline Intelille, jolloin Intel korvaa sen uudella tai toimittaa ohjelmiston vaihtoehtoisella tavalla Intelin harkinnan mukaan.

EI MUITA TAKUITA. PAITSI MITÄ YLLÄ TODETAAN, OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MITÄÄN SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN TAKUUN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Intel ei myönnä tai hyväksy vastuuta minkään tämän ohjelmiston sisältämien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

VASTUUNRAJOITUS. INTEL TAI SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT LIIKEVOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN MENETTÄMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA INTELIÄ OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA EPÄSUORAN TAKUUN TAI SEURAAMUKSELLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN OSALTA, YLLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. ASIAKKAALLA VOI OLLA MYÖS MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. 

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, Intel voi sanoa sen irti koska tahansa. Irtisanomisen yhteydessä asiakkaan on välittömästi tuhottava ohjelmisto tai palautettava kaikki ohjelmiston kopiot Intelille.
 
SOVELLETTAVAT LAIT. Tämän sopimuksen mukaiset vaateet ovat Kalifornian lain alaisia, lukuun ottamatta periaatteita ristiriitaisista laeista sekä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Asiakas ei saa viedä ohjelmistoa sovellettavien vientilakien tai -asetusten vastaisesti. Inteliä ei velvoita mitkään muut sopimukset, paitsi jos ne ovat kirjallisia ja Intelin valtuuttaman edustajan allekirjoittamia.

VIRANOMAISTEN RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto toimitetaan "RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA". Viranomaisten ohjelmiston käyttöä, monistusta ja julkistusta rajoittavat säädökset FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai ne korvaavat säädökset. Viranomaisten ohjelmiston käyttö muodostaa hyväksymisen Intelin omistusoikeuksien suhteen. Hankkija tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.54