licence.txt Driver File Contents (driver_modem_conexant_28288A.exe)

Licenc

Ez a licenc helyi szerzodés a végfelhasználó (természetes vagy jogi személy) és a BVRP Software S.A. (BVRP) között. Ha nem fogadja el a szerzodés feltételeit, a teljes vételár visszatérítése érdekében haladék nélkül juttassa vissza a lemezcsomagot és a hozzá tartozó kiegészítoket, beleértve az írásos anyagokat és csomagolóanyagokat is a vásárlás helyére.

BVRP SOFTWARE S.A. SZOFTVERLICENC
1.LICENCÁTRUHÁZÁS.
A jelen BVRP szoftverlicenc-szerzodés (továbbiakban "Licenc") lehetové teszi a fent meghatározott, megadott verziójú szoftvertermék ("SZOFTVER") egy példányának használatát egyetlen számítógépen, amennyiben a SZOFTVER egyszerre csak egy számítógépen van használatban.
Amennyiben a SZOFTVERHEZ több licenccel rendelkezik, akkor egyszerre annyi SZOFTVER lehet használatban, ahány licenccel rendelkezik.
A SZOFTVER akkor "van használatban" a számítógépen, amikor be van töltve az adott számítógép ideiglenes memóriájába (RAM), vagy telepítve van annak állandó memóriájába (merevlemezen, CD-ROM-on vagy egyéb tárolóeszközön). A hálózati kiszolgálóra kizárólag más számítógépeken való terjesztés céljából telepített példány nem minosül "használatnak".
Amennyiben a SZOFTVER felhasználóinak várható száma meghaladja a megfelelo Licencek számát, akkor valamilyen ésszeru eljárással biztosítani kell, hogy a SZOFTVERT egyidejuleg használók száma ne haladja meg a Licencek számát. 
Amennyiben a SZOFTVER telepítve van a számítógép (kivéve a hálózati kiszolgáló) merevlemezére vagy egyéb tárolóeszközre, és az adott számítógépet a használati ido legalább 80%-ában ugyanaz a felhasználó használja, akkor az a személy hordozható vagy otthoni számítógépen is használhatja a SZOFTVERT.

2.SZERZOI JOGOK.
A SZOFTVER a BVRP tulajdona, és az Amerikai Egyesült Államok szerzoi jogra vonatkozó törvényeinek és a nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek hatálya alá esik. Ezért a SZOFTVERT a szerzoi jog által védett egyéb anyagokhoz, például a könyvekhez vagy zenei felvételekhez hasonlóan kell kezelni a következo különbségekkel: (a) a SZOFTVERROL biztonsági mentés vagy archiválás céljából egy másolat készítheto, vagy (b) a SZOFTVERT átviheti más merevlemezre, amennyiben az eredeti példány kizárólag biztonsági mentésre vagy archiválásra szolgál.
A SZOFTVERHEZ tartozó írásos kiegészíto anyagok nem másolhatók.

3.EGYÉB KORLÁTOZÁSOK.
A jelen BVRP Licencszerzodés az itt átruházott jogok gyakorlását engedélyezo licenc bizonyító okirata, és meg kell orizni. A SZOFTVERT nem kölcsönözheti vagy adhatja bérbe, de a jelen BVRP Licencszerzodésben foglalt jogokat véglegesen átadhatja, amennyiben átadja a jelen Licencszerzodést, a SZOFTVERT és az összes hozzá tartozó írásos kiegészíto anyagot, nem tart meg példányokat, és az átvevo elfogadja a jelen Szerzodés feltételeit.
A SZOFTVEREN nem végezheto visszafejtés vagy visszafordítás. Ha a SZOFTVER frissítés, az átadás magában foglalja a frissítést és az összes korábbi verziót is.

KORLÁTOZOTT GARANCIA.
A BVRP garanciát vállal arra, hogy (a) a SZOFTVER muködése lényegében megfelel az írásos kiegészíto anyagoknak a vásárlást igazoló nyugta dátumától számított kilencven (90) napig; és (b) a SZOFTVERHEZ tartozó hardver rendeltetésszeru használat mellett mentes a gyártási és anyaghibáktól, és a vásárlást igazoló nyugta dátumától számított egy (1) évig használható.
A SZOFTVERRE és a hardverre vonatkozó járulékos garancia idotartama kilencven (90) nap, illetve egy (1) év. Egyes államok azonban nem teszik lehetové a járulékos garancia idotartamának korlátozását; ebben az esetben a fenti korlátozások nem érvényesek.

VÁSÁRLÓI JOGORVOSLAT.
A BVRP felelossége és a vásárlói jogorvoslat a következo lehetoségekre korlátozódik a BVRP választása szerint: (a) a kifizetett vételár visszatérítése vagy (b) a BVRP korlátozott garanciájának nem megfelelo és a BVRP vállalathoz a vásárlást igazoló nyugta másolatával együtt visszajuttatott SZOFTVER vagy hardver cseréje.
Ez a korlátozott garancia érvénytelen, amennyiben a SZOFTVER vagy hardver hibája balesetbol vagy nem rendeltetésszeru használatból ered. A csereként átadott SZOFTVERRE vonatkozó garancia idotartama az eredeti garancia idotartamából hátralévo ido vagy harminc (30) nap, a ketto közül a hosszabb idotartam.

EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA.
A BVRP Software nem ismer el semmilyen egyéb, kifejezett vagy járulékos garanciát, így az értékesíthetoségre vagy egy adott célra való felhasználhatóságra vonatkozó járulékos garanciát a SZOFTVERRE, az írásos kiegészíto anyagokra vagy a hozzá tartozó hardverre vonatkozóan.
Ez a korlátozott garancia meghatározott jogokat biztosít. Az adott állam szerint más jogokkal is rendelkezhet.

SZÁRMAZÉKOS KÁROKRA VONATKOZÓ FELELOSSÉG KIZÁRÁSA.
A BVRP vagy szállítói semmilyen esetben nem tehetok felelossé a BVRP ezen termékének használatából vagy használatának sikertelenségébol eredo bármilyen kárért, többek között az üzleti haszon elmaradásáért, az üzletmenet megszakadásáért, üzleti információ elvesztéséért vagy egyéb anyagi veszteségért, még akkor sem, ha a BVRP értesült ezen károk eshetoségérol.
Mivel egyes államok nem teszik lehetové a véletlenszeru, származékos károk kizárását vagy korlátozását, ebben az esetben a fenti korlátozások nem érvényesek.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI.
A SZOFTVERT és a dokumentációt KORLÁTOZOTT JOGOK mellett biztosítjuk. A kormány általi használatra és sokszorosításra a DFARS 252.227-7013 "Rights in Technical Data and Computer Software" címu pontjának (c)(1)(ii) albekezdésében vagy a 48 CFR 52.227-19 "Commercial Computer Software -Restricted Rights" címu pontjának (c)(1) és (2) albekezdésében leírt korlátozások vonatkoznak.
A gyártó: BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange 92593 Levallois Perret Cedex France.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.25