Intel_Wireless_11.1.1.22/Vista/Apps/v64/iProLang/SVE/iProLang.ini Driver File Contents (c5_Intel_Wireless_v111122_vista.zip)

Driver Package File Name: c5_Intel_Wireless_v111122_vista.zip
File Size: 41.7 MB

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.3
//| -------------------------------------------------------------------------

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar"
  1011 = "Programvara Intel PROSet för trådlösa anslutningar"
  //
  1020 = "Loggboken"
  1021 = "Loggboken visar en lista med felloggsposter." 
  //
  1030 = "Intel(R) Felsökare för trådlösa anslutningar"
  1031 = "Verktyget Intel Felsökare för trådlösa anslutningar hjälper dig att lösa problem med trådlösa nätverksanslutningar."
  //
  1040 = "Spårningsverktyg"                                               
  1041 = "Diagnostiska data för problem med trådlös anslutning som används av kundsupportpersonal och användare."
  //
  1050 = "Hjälpfiler"
  1051 = "Hjälp om Intels Assistenten för trådlösa anslutningar."
  //
  1060 = "Profilhanteraren"
  1061 = "Med Profilhanteraren kan du hantera dina profiler för trådlösa nätverksanslutningar."
  //
  1070 = "Wi-Fi Protected Setup"
  1071 = "Enkel konfigurationsguide för anslutning till trådlös router."
  //
  1080 = "WMI-support"
  1081 = "Microsoft Windows-funktionen Management Instrumentation."
  //
  1090 = "Profilguiden"
  1091 = "Med Profilguiden kan du skapa och hantera profiler för trådlösa nätverk."
  //
  1100 = "Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar Konfigurationstjänst"
  1101 = "Intel PROSet för trådlösa anslutningar Konfigurationstjänst tillhandahåller identifiering och konfiguration av trådlösa nätverk."
  //
  1110 = "Assistenten för trådlösa anslutningar"
  1111 = "Med Assistenten för trådlösa anslutningar kan du hantera och konfigurera dina anslutningar till trådlösa nätverk."
  //
  1120 = "Engångsinloggning"
  1121 = "Funktionsuppsättningen Engångsinloggning omfattar Beständig anslutning och Anslutning före inloggning, som är valfritt."
  //
  1122 = "Anslutning före inloggning"
  1123 = "Etablera trådlös anslutning före användarinloggning till Windows."
  //
  1130 = "Drivrutin för trådlös LAN-adapter"
  1131 = "NDIS-drivrutin för trådlös LAN-adapter."
	//
  1140 = "Administratörsverktyg"
  1141 = "Med Administratörsverktyget kan systemadministratörer skapa installationspaket"
	//
  1150 = "802.1x-anropare"
  1151 = "Den som anropar 802.1x"
  //
  1160 = "VoIP-stöd"
  1161 = "Stöd för VoIP-program"
  //
  1170 = "XML-stöd"
  1171 = "Stöd för XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar SDK"
  1181 = "Intel PROSet för trådlösa anslutningar SDK"
   //
  1190 = "Manuell diagnostik"
  1191 = "Med Manuell diagnostik kan användare köra en uppsättning med diagnostiska tester för att verifiera funktionen för det trådlösa kortet."
//
  1200 = "Avancerad statistik"
  1201 = "Med Avancerad statistik kan användare visa information om aktuellt kort"
  //
  1210 = "Intel PROSet för trådlösa anslutningar"
  1211 = "Programvaran Intel PROSet för trådlösa anslutningar."
  //   Autorun Strings
  //
  2000 = "Installera programvara"
  2010 = "Visa användarhandbok"
  2020 = "Visa Viktigt.txt"
  2030 = "Onlinesupport"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "Intel Kundsupport"
  2032 = "http://www.intel.se"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "Installationspaket för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar"
  2035 = "http://downloadfinder.intel.com"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "AutoImport-fil för Intel PROSet för trådlösa anslutningar"

server: web5, load: 0.89