Intel_Wireless_11.1.1.22/Vista/Apps/v64/iProLang/NOR/iProLang.ini Driver File Contents (c5_Intel_Wireless_v111122_vista.zip)

Driver Package File Name: c5_Intel_Wireless_v111122_vista.zip
File Size: 41.7 MB

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.3
//| -------------------------------------------------------------------------


[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "Intel PROSet/Wireless programvare"
  //
  1020 = "Wireless Event Viewer"
  1021 = "Event Viewer viser en liste med feilloggingsopptegnelser."
  //
  1030 = "Intel(R) Trådløs Feilsøking"
  1031 = "Intel trådløs feilsøking hjelper deg med å løse forbindelsesproblemer i det trådløse nettverket."
  //
  1040 = "Trace Utility"                                               
  1041 = "Diagnostikkdata for spørsmål om trådløs tilkobling brukt av brukere og kundestøttemedarbeidere."
  //
  1050 = "Help files"
  1051 = "Intel Wireless Assistant Help."
  //
  1060 = "Profile Manager"
  1061 = "Profile Manager lar deg håndtere dine trådløsnettverksprofiler."
  //
  1070 = "Wi-Fi Protected Setup"
  1071 = "Enkel konfigurasjonsveiviser for å koble til en trådløs ruter."
  //
  1080 = "WMI støtte"
  1081 = "Microsoft Windows Management Instrumentation-funksjonalitet."
  //
  1090 = "Profile Wizard"
  1091 = "Profile Wizard lar deg opprette og håndtere trådløsnettverksprofiler."
  //
  1100 = "Intel(R) PROSet/Wireless Configuration Service"
  1101 = "Intel PROSet/Wireless Configuration Service sørger for å oppdage og konfigurere trådløst nettverk."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "IWA lar deg styre og konfigurere trådløsnettverksforbindelsene."
  //
  1120 = "Singelpålogging"
  1121 = "Singelpåloggingsfunksjonen omfatter Vedvarende tilkobling og alternativt Førpåloggingstilkobling."
  //
  1122 = "Forhåndspåloggingstilkobling"
  1123 = "Oppretter trådløsforbindelse før brukere logger på til Windows."
  //
  1130 = "Trådløs LAN adapter driver"
  1131 = "NDIS-driver for trådløst LAN-kort."
	//
  1140 = "Administratorverktøy"
  1141 = "Administratorverktøy gjør at systemadministratorer kan opprette installasjonspakker"
	//
  1150 = "802.1x Supplicant"
  1151 = "802.1x-søker"
  //
  1160 = "Voice over IP support"
  1161 = "Support for Voice over IP"
  //
  1170 = "XML Support"
  1171 = "Støtte for XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet/Wireless SDK"
  1181 = "Intel PROSet/Wireless SDK"
   //
  1190 = "Manuell diagnostikk"
  1191 = "Manuelle diagnostikk gjør det mulig å kjøre et sett diagnostikktester for å bekrefte funksjonaliteten til trådløskortet."
//
  1200 = "Avansert statistikk"
  1201 = "Avansert statistikk gjør det mulig for brukerne å se på den aktuelle kortinformasjonen"
  //
  1210 = "Intel PROSet Wireless"
  1211 = "Intel PROSet/Wireless-applikasjonsprogramvare."
  //		Autorun Strings
  //
  2000 = "Installer programvare"
  2010 = "Vis brukerveiledning"
  2020 = "Vis versjonsnotater"
  2030 = "Kundestøtte på weben"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "Intel Kundestøtte"
  2032 = "http://www.intel.com/cd/corporate/europe/emea/eng/norway/"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "Installasjonspakke for Intel(R) PROSet/Wireless"
  2035 = "http://downloadfinder.intel.com"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "Intel PROSet/Wireless-fil for automatisk import"
server: web4, load: 1.72