Intel_Wireless_11.1.1.22/Vista/Apps/v64/iProLang/NLD/iProLang.ini Driver File Contents (c5_Intel_Wireless_v111122_vista.zip)

Driver Package File Name: c5_Intel_Wireless_v111122_vista.zip
File Size: 41.7 MB

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.3
//| -------------------------------------------------------------------------

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "Toepassingssoftware van Intel PROSet/Wireless."
  //
  1020 = "Wireless Event Viewer"
  1021 = "In de Wireless Event Viewer wordt een lijst van de records in het foutenlogboek weergegeven." 
  //
  1030 = "Intel(R) Wireless Troubleshooter"
  1031 = "De Intel Wireless Troubleshooter assisteert u bij het oplossen van problemen met draadloze netwerkverbindingen."
  //
  1040 = "Traceringsprogramma"                                               
  1041 = "Diagnostische gegevens over problemen met draadloze verbindingen die worden gebruikt door gebruikers en ondersteunend personeel."
  //
  1050 = "Help-bestanden"
  1051 = "Help bij de probleemoplosser voor Intel Wireless."
  //
  1060 = "Profielbeheer"
  1061 = "Met Profielbeheer kunt u de profielen voor draadloze netwerkverbindingen beheren."
  //
  1070 = "Wi-Fi Protected Setup"
  1071 = "Eenvoudige configuratiewizard voor verbindingen met een draadloze router."
  //
  1080 = "WMI-ondersteuning"
  1081 = "Microsoft Windows Management Instrumentation functionaliteit."
  //
  1090 = "Wizard Profiel"
  1091 = "Met de wizard Profiel kunt u profielen voor draadloze netwerkverbindingen maken en beheren."
  //
  1100 = "Intel(R) PROSet/Wireless Configuratieservice"
  1101 = "Met de Intel PROSet/Wireless Configuratieservice kunt u draadloze netwerken detecteren en configureren."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "Met IWA kunt u draadloze netwerkverbindingen beheren en configureren."
  //
  1120 = "Eenmalige aanmelding"
  1121 = "Bij deze set voorzieningen zijn opties voor verbindingen vóór de aanmelding en continue verbindingen inbegrepen."
  //
  1122 = "Verbinding vóór aanmelding"
  1123 = "Draadloze verbindingen tot stand brengen voordat een gebruiker zich aanmeldt bij Windows."
  //
  1130 = "Stuurprogramma voor draadloze LAN-adapter"
  1131 = "NDIS-stuurprogramma voor draadloze LAN-adapter."
	//
  1140 = "Hulpprogramma voor beheerders "
  1141 = "Met het Hulpprogramma voor beheerders kunnen systeembeheerders installatiepakketten maken."
	//
  1150 = "802.1x-aanvrager"
  1151 = "802.1x-aanvrager"
  //
  1160 = "VoIP-ondersteuning"
  1161 = "Ondersteuning voor VoIP-toepassing."
  //
  1170 = "XML-ondersteuning"
  1171 = "Ondersteuning voor XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet/Wireless SDK"
  1181 = "Intel PROSet/Wireless SDK"
   //
  1190 = "Handmatige diagnose"
  1191 = "Met Handmatige diagnose kunnen gebruikers een aantal diagnostische tests uitvoeren om de werking van de draadloze adapter te controleren."
//
  1200 = "Geavanceerde statistieken"
  1201 = "Met Geavanceerde statistieken kunnen gebruikers informatie over de huidige adapter weergeven. "
  //
  1210 = "Intel PROSet Wireless"
  1211 = "Intel PROSet/Wireless toepassingssoftware."
  //		Autorun Strings
  //
  2000 = "Software installeren"
  2010 = "Gebruikershandleiding bekijken"
  2020 = "Versienotities bekijken"
  2030 = "Online ondersteuning"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "Intel klantenondersteuning"
  2032 = "http://www.intel.nl"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "Intel(R) PROSet/Wireless installatiepakket"
  2035 = "http://downloadfinder.intel.com"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "Intel PROSet/Wireless AutoImport bestand"
server: web4, load: 1.12