LANG_SE.INI Driver File Contents (DV4000_98-XP_16LV11.EXE)

************************
Note: 
the symbol "@" in "1232", and "1233" will be pasted an icon.
************************


[StringTable]
2=Misslyckades med att starta NetMeeting!
3=Skrivbordsunderlägg
4=Systemlogo
5=Skärmsläckare
6=Pekare
7=Ikon
8=Startskärmbild
9=Avstängningsskärmbild
10=Startljud
11=Avstängningsljud
12=Återställ
13=Otillräckligt minne!
14=Överför till PRG
15=Överför till disk
16=Misslyckades med att ladda skin-filen:
17=Misslyckades med att läsa in miniatyren.
18=Egenskaper
19=Vill du ta bort alla objekt?
20=Vill du ta bort markerade objekt?
21=Avsluta
22=Minimera
23=Hjälp
24=Webb
25=Växla
26=Ta bort
27=Ta bort alla
1056=Markera alla
1057=Inställning
1058=PC-kamera
1059=E-post
1060=Skriv ut
1061=Föregående
1062=Nästa
1063=Länk
1064=Personligt utseende
1065=Ladda ned
1066=Överföring
1067=Bild :
1068=Ljud :
1069=MBW :
1070=Video :
1071=INSTÄLLNING
1072=Överför till disk
1073=Överför till program 
1074=Övrigt
1075=Sortera efter :
1076=Ljudeffekt
1077=Påminn mig om sökvägen för lagring innan dataöverföring.
1078=VARNING!
1079=filen finns redan.
1080=Du rekommenderas stark att välja ett annat filnamn.
1081=Ordning
1082=Typ
1083=Läge
1085=Inte tillräckligt med minne för att ladda ned MP3 till MVVR-100!
1086=Vissa objekt har redan överförts. Vill du överföra dem igen?
1087=Detta objekt har redan överförts. Vill du överföra det igen?
1014=Ladda ned MP3 till MVVR-100
1015=Ladda ned Wave till MVVR-100
1090=Visa inte nästa gång.
1091=Ja
1092=Nej
1093=Objekten som du väljer kommer att sparas i den tilldelade katalogen. Du kan ändra katalogen i ""%s"". Vill du köra ""%s""?
1094=Bytet av systemlogo lyckades!
1096=Visning
1097=Sortera efter
1098=MVVR-100
1099=VIP-område
1100=Medföljande programvara 
1101=Ersättning av panel
1102=Hjälpsystem
1103=Spel
1104=Hjälp med programvara
1105=Hjälp med maskinvara
1106=Om
1107=Misslyckades med att växla AG.
1108=Misslyckades med att ladda filen:
1123=Du har inte installerat något e-postprogram.
1124=Netscape är felaktigt installerat, programmet stoppat.
1125=Netscape mail är felaktigt konfigurerat, programmet stoppat.
1126=Stödjer inte denna version av Netscape, programmet stoppat
1127=Ingen bilaga!
1128=Misslyckades med att generera ett kort filnamn för bilagan.
1129=Misslyckades med att köra funktionen Netscape sendto.
1130=Misslyckades med att ladda Outlook Express
1131=Misslyckades med att ladda ccMail
1132=Misslyckades med att ladda
1134=Bytet av avstängningsskärmbild lyckades!
1135=Bytet av startskärmbild lyckades!
1136=Misslyckades med att länka till webbplatsen!
1138=Beskärningsområde
1140=Förhandsgranska
1147=Misslyckades med att ladda drivrutin
1148=Misslyckades med att öppna enhet!
1149=Misslyckades med att stänga enhet!
1150=Misslyckades med att hämta enhetsinformation!
1151=Misslyckades med att hämta information om enhetsstatus!
1152=Misslyckades med att placera objektdata på enhet!
1153=Misslyckades med att avbryta överföringsprocess!
1154=Misslyckades med att rensa enhetsminnet!
1155=Misslyckades med att hämta objektdata från enhet!
1156=Misslyckades med att ta bort objektdata från enhet!
1157=Fel vid testinmatning!
1158=Misslyckades med att erhålla totala antalet objektdata!
1159=Vänligen installera en skrivare först!
1160=Inga objekt är markerade. Vänligt välj objekt!
1161=Misslyckades med att ladda DLL-fil!
1162=Programmet finns inte!
1163=Det valda objektet har inte överförts till disken. Vill du överföra det?
1164=Full papperskorg
1165=Tom papperskorg
1166=Nätverk
1167=Den här datorn
1171=Självstudier
1172=Inställningen för pekare har återställts!
1173=Inställningen för avstängningsskärmbild har återställts!
1174=Inställningen för ikonen Den här datorn har återställts!
1175=Inställningen för startskärmbild har återställts!
1176=Inställningen för systemlogo har återställts!
1177=Vänligen installera en skrivare först!
1178=Processfel vid laddning av öppna enhet!
1179=Processfel vid laddning av stäng enhet!
1180=Processfel vid laddning av hämta enhetsinformation!
1181=Processfel vid laddning av hämta enhetsstatus!
1182=Processfel vid laddning av placera objektdata!
1183=Processfel vid laddning av avbryt överföring!
1184=Processfel vid laddning av rensa enhet!
1185=Processfel vid laddning av hämta objektdata!
1186=Processfel vid laddning av ta bort objektdata!
1187=Processfel vid laddning av testinmatning!
1188=Processfel vid laddning av hämta objektantal!
1189=Laddning av DLL-fil misslyckades!
1190=Misslyckades med att ta bort objektet!
1191=Misslyckades med att ta bort alla objekt!
1192=Misslyckades med att hämta objektinformation!
1193=Misslyckades med att hämta objektdata!
1194=Misslyckades med att ladda ned objektdata!
1195=Misslyckades med att hämta miniatyrer!
1196=Bildfilen finns inte!
1197=Vald ljudfil är för stor!
1198=Vald ljudfil finns inte!
1199=Återställ startljud lyckades!
1200=Återställ avstängningsljud lyckades!
1201=Miniatyr
1202=Storlek
1203=DSC
1204=DVR
1205=Videokamera
1206=Bild
1207=MP3
1208=Video
1209=Överföringssökväg
1210=Ej överförd fil
1211=MBW
1212=Ljud
1213=Förhandsgranska skärmsläckare?
1214=Wondering
1215=Spot Lights
1216=Puzzing
1221=Misslyckades med att länka PRG
1225=PDF
1226=Misslyckades med att skapa mapp: 
1227=USB-kabeln är urkopplad.
1228=Laddar ned data, vänligen vänta.
1229=MVVR-100 stödjer inte MP3-filer med bithastigheter högre än 192K\nbitar/sek.
1230=Rotera 90° medurs och överför
1231=Rotera 90° moturs och överför
1232=Du har valt att använda "PC-kamera". Säkerställ att enheten är inställd på läget PC-kamera. Om så inte är fallet trycker du på lägesknappen (som visas i den vänstra ikonfiguren) på enheten för att växla.
1233=Ingen enhetsanslutning kunde hittas på datorn. Vänligen kontrollera anslutningen igen. Om fortfarande inga miniatyrbilder visas trycker du på lägesknappen (som visas i den vänstra ikonfiguren) på enheten.
1234=Mall för e-post
1235=Välj programvara för PC-kamera
1236=Ingen programvara för PC-kamera som stöds har installerats.
1237=Inställningen av Outlook Express-mallar är klar!
1238=Inställningen av Outlook-mallar är klar!
1239=Misslyckades med att ställa in Outlook Express-mallar!
1240=Misslyckades med att ställa in Outlook-mallar!
1241=Misslyckades med att spara fil!
1242=Vänligen stäng först Outlook Express!
1243=Vänligen stäng först Outlook!
1244=Vänligen stäng först Outlook Express e-post!
1245=Transparang
1246=Filnamn
1247=Misslyckades med att läsa in bilden.
1248=Ange ett filnamn.
1249=Filnamnet får inte innehålla \\ / : * ? " < > | .
1250=Ange ett annat filnamn.
1251=Filnamnet får innehålla maximalt 248 tecken.
1252=Den angivna filen finns redan. Ersätt den?
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 2.66