LANG_NO.INI Driver File Contents (DV4000_98-XP_16LV11.EXE)

[StringTable]
2=Kunne ikke kjøre NetMeeting.
3=Bakgrunn
4=Systemlogo
5=Skjermbeskytter
6=Markør
7=Ikon
8=Startskjermbilde
9=Avslutningsskjermbilde
10=Startlyd
11=Avslutningslyd
12=Gjenopprett
13=Ikke nok minne.
14=Overfør til program
15=Overfør til disk
16=Kunne ikke laste skallfilen:
17=Kunne ikke laste miniatyr.
18=Egenskap
19=Er du sikker på at du vil slette alle objekter?
20=Er du sikker på at du vil slette de merkede objektene?
21=Avslutt
22=Minimer
23=Hjelp
24=Web
25=Bytt
26=Slett
27=Slett alle
1056=Velg alle
1057=Innstilling
1058=PC-kamera
1059=E-post
1060=Skriv ut
1061=Forrige
1062=Neste
1063=Kobling
1064=Personlig stil
1065=Last ned
1066=Overfør
1067=Bilde:
1068=Lyd:
1069=MBW:
1070=Video:
1071=INNSTILLING
1072=Overfør til disk
1073=Overfør til program
1074=Annet
1075=Sorter etter:
1076=Lydeffekt
1077=Minn meg på lagringsbanen før dataoverføring.
1078=ADVARSEL!
1079=filen finnes allerede.
1080=Vi anbefaler sterkt at du velger et annet filnavn.
1081=Serienummer
1082=Type
1083=Modus
1085=Ikke nok plass til å laste ned MP3 til MVVR-100.
1086=Noen av objektene er allerede overført. Vil du overføre dem på nytt?
1087=Dette objektet er allerede overført. Vil du overføre det på nytt?
1014=Last ned MP3 til MVVR-100
1015=Last ned Wave til MVVR-100
1090=Ikke vis dette vinduet igjen.
1091=Ja
1092=Nei
1093=Objektene du velger, blir lagret i angitt katalog. Du kan endre katalog i ""%s"". Vil du kjøre ""%s""?
1094=Systemlogoen er endret.
1096=Vis
1097=Sorter etter
1098=MVVR-100
1099=VIP-område
1100=Medfølgende programvare
1101=Dekselutskifting
1102=Hjelpesystem
1103=Spill
1104=Programvarehjelp
1105=Maskinvarehjelp
1106=Om
1107=Kunne ikke bytte brukergrensesnitt.
1108=Kunne ikke laste filen:
1123=Du har ikke installert noe e-postprogram.
1124=Netscape ble ikke riktig installert, programmet ble avbrutt.
1125=Netscape Mail ble ikke riktig konfigurert, programmet ble avbrutt
1126=Denne versjonen av Netscape støttes ikke, programmet ble avbrutt
1127=Ingen vedlegg.
1128=Kunne ikke generere et kort filnavn for vedlegget.
1129=Kunne ikke utføre sendefunksjon i Netscape
1130=Kunne ikke laste Outlook Express
1131=Kunne ikke laste ccMail
1132=Kunne ikke laste
1134=Avslutningsskjermbildet er endret.
1135=Startskjermbildet er endret.
1136=Kunne ikke opprette kobling til web-område.
1138=Beskjæringsområde
1140=Forhåndsvisning
1147=Kunne ikke laste driver
1148=Kunne ikke åpne enheten.
1149=Kunne ikke lukke enheten.
1150=Kunne ikke hente enhetsinformasjon.
1151=Kunne ikke hente data om enhetsstatus.
1152=Kunne ikke lagre objektdata på enheten.
1153=Kunne ikke avbryte overføringsprosessen.
1154=Kunne ikke tømme enhetsminnet.
1155=Kunne ikke hente objektdata fra enheten.
1156=Kunne ikke slette objektdata fra enheten.
1157=Feil ved testing av grensesnitt.
1158=Kunne ikke hente totalt antall objekter.
1159=Du må installere en skriver.
1160=Ingen objekter er valgt. Velg objekt(er).
1161=Kunne ikke laste DLL-fil.
1162=Programmet finnes ikke.
1163=Det valgte objektet er ikke overført til disk. Vil du overføre det?
1164=Full papirkurv
1165=Tom papirkurv
1166=Nettverk
1167=Min datamaskin
1171=Opplæring
1172=Markørposisjonen er gjenopprettet.
1173=Innstillingen for avslutningsskjermbilde er gjenopprettet.
1174=Innstillingen for skrivebordsikon er gjenopprettet.
1175=Innstillingen for startskjermbilde er gjenopprettet.
1176=Innstillingen for systemlogo er gjenopprettet.
1177=Du må installere en skriver.
1178=Feil ved lasting av prosessen open-device.
1179=Feil ved lasting av prosessen close-device.
1180=Feil ved lasting av prosessen get-device.
1181=Feil ved lasting av prosessen get-device status.
1182=Feil ved lasting av prosessen put-object data.
1183=Feil ved lasting av prosessen cancel-transfer.
1184=Feil ved lasting av prosessen clear-device.
1185=Feil lasting av prosessen get-object data.
1186=Feil ved lasting av prosessen delete-object data.
1187=Feil lasting av prosessen test entry.
1188=Feil ved lasting av prosessen get-object count.
1189=Kunne ikke laste DLL-fil.
1190=Kunne ikke slette objektet.
1191=Kunne ikke slette alle objekter.
1192=Kunne ikke hente objektinformasjon.
1193=Kunne ikke hente objektdata.
1194=Kunne ikke laste ned objektdata.
1195=Kunne ikke hente miniatyr(er).
1196=Bildefilen finnes ikke.
1197=Den valgte lydfilen er for stor.
1198=Den valgte lydfilen finnes ikke.
1199=Startlyden er gjenopprettet.
1200=Avslutningslyden er gjenopprettet.
1201=Miniatyr
1202=Størrelse
1203=Digitalt stillbildekamera
1204=Digitalt videokamera
1205=Videokamera
1206=Bilde
1207=MP3
1208=Video
1209=Overføringsbane
1210=Ikke overført fil
1211=MBW
1212=Lyd
1213=Forhåndsvis skjermbeskytter?
1214=Wondering
1215=Spot Lights
1216=Puzzling
1221=Kunne ikke koble til program.
1225=PDF
1226=Kunne ikke opprette mappe. 
1227=USB-kabelen er frakoblet.
1228=Laster ned data, vennligst vent.
1229=MVVR-100 støtter ikke MP3-filer med høyere bithastighet enn 192\nKbits per sekund.
1230=Roter 90° med urviseren og overfør
1231=Roter 90° mot urviseren og overfør
1232=Du valgte å bruke "PC-kamera". Vennligst kontroller at enheten er innstilt på modus for PC-kamera. Hvis den ikke er det, trykker du på modusknappen på enheten (se ikonet til venstre) for å skifte.
1233=Det ble ikke funnet noen tilkobling mellom enheten og datamaskinen. Kontroller tilkoblingen igjen. Hvis det fortsatt ikke vises noen miniatyrer, trykker du på modusknappen på enheten (se ikonet til venstre).
1234=Meldingsbakgrunn for e-post
1235=Velg programvare for PC-kamera
1236=Det er ikke installert noen støttet programvare for PC-kamera.
1237=Meldingsbakgrunn for Outlook Express er definert.
1238=Meldingsbakgrunn for Outlook er definert.
1239=Kunne ikke definere meldingsbakgrunn for Outlook Express.
1240=Kunne ikke definere meldingsbakgrunn for Outlook.
1241=Kunne ikke lagre fil.
1242=Lukk Outlook Express først.
1243=Lukk Outlook først.
1244=Lukk Outlook Express e-post først.
1245=Transparent
1246=Filnavn
1247=Kunne ikke laste bilde.
1248=Angi et filnavn.
1249=Filnavnet kan ikke inneholde \\ / : * ? " < > | .
1250=Angi et annet filnavn.
1251=Filnavnet kan ikke inneholde mer enn 248 tegn.
1252=Den angitte filen finnes allerede. Vil du erstatte den?
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.92