LANG_DK.INI Driver File Contents (DV4000_98-XP_16LV11.EXE)

[StringTable]
2=Kunne ikke køre NetMeeting!
3=Tapet
4=Systemlogo
5=Pauseskærm
6=Markør
7=Ikon
8=Startskærmbillede
9=Lukkeskærmbillede
10=Startskærmslyd
11=Lukkeskærmslyd
12=Genopret
13=Ikke tilstrækkelig hukommelse!
14=Overfør til program
15=Gem på disk
16=Kunne ikke indlæse tapetfilen:
17=Kunne ikke indlæse miniature.
18=Egenskab
19=Er du sikker på, at du vil slette alle objekter?
20=Er du sikker på, at du vil slette det eller de markerede objekter?
21=Afslut
22=Minimer
23=Hjælp
24=Web
25=Skift
26=Slet
27=Slet alt
1056=Marker alt
1057=Indstilling
1058=Pc-kamera
1059=E-mail
1060=Udskriv
1061=Forrige
1062=Næste
1063=Link
1064=Personlig stil
1065=Download
1066=Overfør
1067=Billede:
1068=Lyd:
1069=MBW:
1070=Video:
1071=INDSTILLING
1072=Gem på disk
1073=Overfør til program
1074=Andet
1075=Sorter efter:
1076=Lydeffekt
1077=Påmind mig om lagerstien før dataoverførsel.
1078=ADVARSEL!
1079=filen findes allerede.
1080=Det anbefales særligt at vælge et andet filnavn.
1081=Serienr.
1082=Type
1083=Funktion
1085=Ikke tilstrækkelig plads til at overføre MP3 til MVVR-100!
1086=Nogle objekter er allerede overført. Vil du overføre dem igen?
1087=Dette objekt er allerede overført. Vil du overføre den igen?
1014=Overfør MP3 til MVVR-100
1015=Overfør Wave-fil til MVVR-100
1090=Vis ikke denne meddelelse igen.
1091=Ja
1092=Nej
1093=Det eller de objekter, du markerer, bliver gemt i det tildelte bibliotek. Du kan ændre biblioteket i ""%s"". Vil du køre ""%s""?
1094=Ændring af systemlogo fuldført!
1096=Vis
1097=Sorter efter
1098=MVVR-100
1099=VIP-område
1100=Medfølgende software
1101=Panelerstatning
1102=Hjælpesystem
1103=Spil
1104=Hjælp til software
1105=Hjælp til hardware
1106=Om
1107=Kunne ikke skifte brugerflade.
1108=Kunne ikke indlæse filen:
1123=Der er ikke installeret et e-mail-program.
1124=Netscape blev ikke installeret korrekt. Programmet er stoppet!
1125=Netscape er ikke konfigureret korrekt. Programmet er stoppet.
1126=Understøtter ikke denne version af Netscape. Programmet er stoppet
1127=Ingen bilag!
1128=Kunne ikke oprette et kort filnavn til bilaget.
1129=Kunne ikke udføre send til-funktionen i Netscape.
1130=Kunne ikke indlæse Outlook Express
1131=Kunne ikke indlæse ccMail
1132=Kunne ikke indlæse
1134=Ændring af lukkeskærmbillede fuldført!
1135=Ændring af startskærmbillede fuldført!
1136=Kunne ikke linke til websted!
1138=Beskærer området
1140=Vis eksempel
1147=Kunne ikke indlæse driveren
1148=Kunne ikke åbne enheden!
1149=Kunne ikke lukke enheden!
1150=Kunne ikke hente information for enheden!
1151=Kunne ikke hente statusdata for enheden!
1152=Kunne ikke placere objektdata på enheden!
1153=Kunne ikke annullere overførslen!
1154=Kunne ikke slette enhedens hukommelse!
1155=Kunne ikke hente objektdata fra enheden!
1156=Kunne ikke slette objektdata på enheden!
1157=Fejl under testindtastning!
1158=Kunne ikke hente samlet antal objekter!
1159=Du skal først installere en printer!
1160=Der er ikke markeret objekter! Marker et eller flere objekter!
1161=Kunne ikke indlæse DLL-filen!
1162=Programmet findes ikke!
1163=Det markerede objekt er ikke gemt på disk. Vil du gemme det?
1164=Fuld papirkurv
1165=Tøm papirkurv
1166=Netværk
1167=Denne computer
1171=Selvstudium
1172=Markørindstillingen er genoprettet!
1173=Indstillingen for lukkeskærmbilledet er genoprettet!
1174=Indstillingen for skrivebordsikonet er genoprettet!
1175=Indstillingen for startskærmbilledet er genoprettet!
1176=Indstillingen for systemlogoet er genoprettet!
1177=Du skal først installere en printer!
1178=Indlæser åbn enhed - statusfejl!
1179=Indlæser luk enhed - statusfejl!
1180=Indlæser hent enhedsinfo - statusfejl!
1181=Indlæser hent enhedsstatus - statusfejl!
1182=Indlæser placer objektdata - statusfejl!
1183=Indlæser annuller overførsel - statusfejl!
1184=Indlæser slet enhed - statusfejl!
1185=Indlæser hent objektdata - statusfejl!
1186=Indlæser slet objektdata - statusfejl!
1187=Indlæser testindtastning - statusfejl!
1188=Indlæser hent objekttælling - statusfejl!
1189=Indlæsning af DLL-fil mislykkedes!
1190=Kunne ikke slette objektet!
1191=Kunne ikke slette alle objekter!
1192=Kunne ikke hente objektinformation!
1193=Kunne ikke hente objektdata!
1194=Kunne ikke overføre objektdata!
1195=Kunne ikke hente miniature(r)!
1196=Billedfilen findes ikke!
1197=Den markerede lydfil er for stor!
1198=Den markerede lydfil findes ikke!
1199=Genopretning af startskærmslyd fuldført!
1200=Genopretning af lukkeskærmslyd fuldført!
1201=Miniature
1202=Størrelse
1203=DSC
1204=DVR
1205=Camcorder
1206=Billede
1207=MP3
1208=Video
1209=Overførselssti
1210=Ikke-overført fil
1211=MBW
1212=Lyd
1213=Vis eksempel på pauseskærm?
1214=Wondering
1215=Spot Lights
1216=Puzzing
1221=Kunne ikke linke programmet
1225=PDF
1226=Kunne ikke oprette mappe: 
1227=USB-kablet er frakoblet.
1228=Indlæser data - vent.
1229=MVVR-100 understøtter ikke MP3-filer med bithastigheder over 192K\nbit/sek.
1230=Drej 90° med uret, og gem
1231=Drej 90° mod uret, og gem
1232=Du har valgt at bruge "PC Cam". Kontroller, at enheden er i pc-kameratilstand. Hvis ikke, skal du blot trykke på funktionsknappen (som vist ved venstre ikonfigur) på enheden for at skifte.
1233=Der er ikke fundet en enhedsforbindelse på computeren. Kontroller forbindelsen igen. Hvis der stadig ikke vises miniaturebilleder, skal du trykke på funktionsknappen (som vist ved venstre ikonfigur) på enheden.
1234=E-mail-brevpapir
1235=Vælg PC Cam-softwaren
1236=Der er ikke installeret understøttet PC Cam-software.
1237=Indstillingen af brevpapir i Outlook Express er fuldført!
1238=Indstillingen af brevpapir i Outlook Express er fuldført!
1239=Kunne ikke indstille brevpapir i Outlook Express.
1240=Kunne ikke indstille brevpapir i Outlook.
1241=Fejl under lagring af fil!
1242=Du skal først lukke Outlook Express!
1243=Du skal først lukke Outlook!
1244=Du skal først lukke Outlook Express e-mailen!
1245=Transparent
1246=Filnavn
1247=Billedet kunne ikke indlæses.
1248=Indtast et filnavn.
1249=Filnavnet må ikke indeholde tegnene \\ / : * ? " < > | .
1250=Indtast et andet filnavn.
1251=Filnavnet må højst bestå af 248 tegn.
1252=Den angivne fil eksisterer i forvejen. Skal den erstattes?
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.50