0x0413.ini Driver File Contents (util_camera_chicony_TC00199500C.exe)

ÿþ[0x0413]

1100=Initialisatiefout voor Setup

1101=%s

1102=%1 Setup is bezig met het voorbereiden van de %2 die u door de setup van het programma zal leiden. Een ogenblik geduld.

1103=Bezig met het controleren van de versie van het besturingssysteem

1104=Bezig met het controleren van de versie van Windows(R) Installer

1105=Bezig met het configureren van Windows Installer

1106=Bezig met het configureren van %s

1107=Setup is klaar met het configureren van Windows Installer op uw systeem. Het systeem dient opnieuw te worden opgestart om verder te gaan met de installatie. Klik Opnieuw starten om het systeem opnieuw te starten.

1108=%s

1125=Setup-taal kiezen

1126=Selecteer de taal voor deze installatie uit de onderstaande lijst.

1127=Uw systeem moet opnieuw worden opgestart om de configuratie van Windows Installer te voltooien. Klik op Ja om nu opnieuw op te starten. Klik op Nee als u later opnieuw wilt opstarten.

1128=Met deze setup wordt een upgrade van '%s' uitgevoerd. Wilt u doorgaan?

1129=Een nieuwere versie van %s is al geïnstalleerd op deze computer. De installatie kan niet worden voortgezet.

1130=OK

1131=Annuleren

1132=Wachtwoord:

1133=Installeren

1134=&Volgende >

1150=Setup heeft een incompatibele versie van Windows aangetroffen. Klik OK en start setup opnieuw binnen Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 of later

1151=Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar de tijdelijke locatie

1152=Er is een fout opgetreden bij het uitpakken van %s naar de tijdelijke locatie

1153=Er is een fout opgetreden bij lezen van het setup-initialisatiebestand

1154=Installatieprogramma niet gevonden in %s

1155=Bestand %s niet gevonden

1156=Interne fout in Windows Installer

1158=Fout bij het vullen van de strings. Controleer of alle strings in Setup.ini geldig zijn.

1200=Opnieuw starten

1201=Setup heeft %lu kB vrije schijfruimte nodig op %s. Maak schijfruimte vrij en probeer opnieuw

1202=U heeft onvoldoende bevoegdheid om voor alle gebruikers van de machine deze installatie te voltooien. Meld u aan als beheerder en probeer deze installatie opnieuw

1203=Opdrachtregelparameters:

1204=/L brontaal-id

1205=/S Dialoogvenster voor installatie verbergen. Voor gebruik van stille modus: /S /v/qn.

1206=/V parameters voor MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s is gevonden. Dit is een ouderen versie van de Windows(R) Installer. Klik OK om verder te gaan.

1208=De ANSI-codetabel voor %s is niet geïnstalleerd op het systeem waardoor setup niet in de geselecteerde taal kan worden uitgevoerd. Start het setup-programma en selecteer een andere taal.

1210=Voor de installatie van Microsoft .NET Framework versie 2.0 is versie %s van Windows Installer vereist. Installeer Windows Installer versie %s of hoger en probeer het opnieuw.

1603=Fout bij het installeren van de engine van het installatieprogramma voor Windows. Mogelijk is een bestand dat moet worden vervangen in gebruik. Sluit alle toepassingen en probeer opnieuw.

1604=In deze setup ontbreekt de engine van het installatieprogramma voor Windows (%s) die benodigd is om de installatie op dit besturingssysteem uit te voeren.

1607=Kan %s Scripting Runtime niet installeren.

1608=Kan geen instantie van InstallDriver maken, retourcode: %d

1609=Geef een locatie op waar u dit installatiepakket wilt opslaan.

1611=Kan het bestand %s niet uitpakken.

1612=Bezig met het uitpakken van bestanden.

1613=Bezig met het downloaden van het bestand %s.

1614=Er is een fout opgetreden bij het downloaden van het bestand %s. Wat wilt u doen?

1615=uur

1616=min

1617=sec

1618=MB

1619=kB

1620=/sec

1621=Kan de handtekening van het bestand %s niet controleren.

1622=Schatting van de overgebleven tijd:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Bezig met voorbereiding installatie...

1625=Help oproepen voor deze installatie.

1626=Help

1627=Kan bestand niet opslaan: %s

1628=Kan installatie op basis van script niet voltooien.

1629=Ongeldige opdrachtregel.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Setup-initialisatiefout; kan het proces niet klonen.

1635=Het bestand %s bestaat al. Wilt u het vervangen?

1642=Kan handtekening niet controleren. U hebt Internet Explorer 3.02 of hoger met Authenticode-update nodig.

1643=Voor de Setup heeft u een nieuwere versie van WinInet.dll nodig. U moet mogelijk Internet Explorer 3.02 of hoger installeren.

1644=U heeft onvoldoende bevoegdheid om voor alle gebruikers van de machine deze installatie te voltooien. Meld u aan als beheerder en probeer deze installatie opnieuw

1645=Fout bij het installeren van Microsoft(R) .NET Framework. Retourcode: %d

1646=%s gebruikt optioneel Microsoft (R) .NET %s Framework. Wilt u dit nu installeren?

1648=Setup heeft een incompatibele versie van Windows aangetroffen. Klik OK en start setup opnieuw binnen Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 of later

1649=%s gebruikt optioneel Visual J# Redistributable Package. Wilt u dit nu installeren? 

1650= (Hiermee wordt ook het .NET Framework geïnstalleerd.)

1651=Setup heeft een incompatibele versie van Windows aangetroffen. Klik op OK en controleer of het doelsysteem Windows 2000 Service Pack 3 (of hoger) uitvoert, voordat u de installatie opnieuw start.

1652=Voor %s moeten de volgende items op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik op Installeren om te beginnen met het installeren van deze benodigdheden.

1653=Bezig met het installeren van %s

1654=Wilt u deze setup annuleren nadat de installatie van %s is voltooid?

1655=Kan de bestanden voor installatievereiste %s niet vinden. De installatie wordt beëindigd. De reden hiervoor is waarschijnlijk een mislukte of geannuleerde downloadactie.

1656=De installatie van %s lijkt te zijn mislukt. Wilt u doorgaan met de installatie?

1657=Geslaagd

1658=Bezig met installeren

1659=In behandeling

1660=Geïnstalleerd

1661=Status

1662=Vereiste

1663=Mislukt

1664=Bezig met uitpakken

1665=Bezig met downloaden

1666=Overgeslagen

1667=De installatie van %s is mislukt. Setup wordt nu afgesloten.

1668=Voor de installatie van %s moet u opnieuw opstarten. Klik op Ja om nu opnieuw op te starten. Klik op Nee als u later opnieuw wilt opstarten.

1669=%1 maakt optioneel gebruik van %2. Wilt u dit nu installeren?

1670=Kan module %s niet laden; foutcode: %d

1671=Bezig met downloaden bestand %2 van %3: %1

1700=Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de InstallScript-engine

1701=Kan ondersteuningsbestanden voor InstallScript-engine niet uitpakken naar tijdelijke locatie

1702=U kunt met deze installatieprocedure meerdere exemplaren van het product installeren. Selecteer het exemplaar dat u wilt installeren en klik op Volgende om door te gaan:

1703=&Nieuw exemplaar installeren

1704=&Bestaand exemplaar onderhouden of upgraden

1705=Standaard

1706=Exemplaar-ID

1707=Naam van het product

1708=Locatie

1710=U kunt met deze installatieprocedure meerdere exemplaren van het product aanpassen. Selecteer hieronder een optie om aan te geven hoe u deze aanpassing wilt toepassen. Klik op Volgende om door te gaan.

1711=&Aanpassing toepassen op alle bestaande exemplaren

1712=&Bestaand exemplaar aanpassen

1713=Voor deze installatie is Windows Installer versie 4.5 of nieuwer nodig. Setup wordt nu afgesloten.

1714=Bezig met uitpakken

1715=Versie

1804=Taal voor de installatie kiezen

1812=Selecteer de taal voor de installatie uit de onderstaande lijst.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Annuleren

1834=V&olgende >

1835=< &Vorige

1837=Wilt u %s installeren?

1838=Authenticiteit gecontroleerd

1839=De identiteit van deze software-uitgever is geverifieerd door %s.

1840=Waarschuwing: %s bevestigt dat deze software veilig is. Ga alleen door met de installatie als u de bevestiging van %s vertrouwt.

1841=&Vertrouw software van %s altijd.

1842=Deze software is sinds de publicatie niet gewijzigd door %s. Klik op Volgende om %s te installeren.

1854=InstallShield

1865=Bezig met voorbereiden van Setup

1866=Een ogenblik geduld. InstallShield Wizard is bezig met het voorbereiden van Setup.

1872=Voltooien

1873=Overdrachtssnelheid: 

1874=Schatting van de overgebleven tijd:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Setup afsluiten

1889=Weet u zeker dat u de installatie wilt stoppen?

1901=&Nieuw exemplaar van dit product installeren

1903=Gevonden product(en) dat/die in aanmerking komt/komen

1904=Selecteer het product dat u wilt bijwerken.

1905=Setup heeft op uw computer de/het volgende product(en) gevonden die in aanmerking komt/komen voor deze update.

1906=&Hieronder geselecteerd product bijwerken

1907=Setup heeft een of meer geïnstalleerde exemplaren van deze toepassing op uw systeem aangetroffen. U kunt een bestaand exemplaar onderhouden of bijwerken. U kunt ook een geheel nieuw exemplaar installeren.

1908=Selecteer hieronder het exemplaar van de toepassing dat u wilt &onderhouden of bijwerken:

1909=Weergavenaam

1910=Installatielocatie

2001=Setup van %s is bezig met het voorbereiden van InstallShield Wizard. Deze zal u verder leiden door het installatieproces. Een ogenblik geduld.

2002=Foutcode:

2003=Foutgegevens:

2004=Er is een fout (%s) opgetreden tijdens het uitvoeren van Setup.

2005=Controleer of alle eerdere installatieprocedures zijn voltooid en andere toepassingen zijn gesloten. Neem contact op met uw leverancier als de fout zich blijft voordoen: %s.

2006=&Details

2007=&Rapport

2008=Er is onvoldoende ruimte voor het initialiseren van Setup. Maak ten minste %ld kB schijfruimte vrij op station %s voordat u Setup uitvoert.

2009=Deze toepassing is geïnstalleerd door een gebruiker met beheerdersrechten. Voor het aanpassen of ongedaan maken van de installatie hebt u soortgelijke bevoegdheden nodig.

2010=Er wordt al een ander exemplaar van deze Setup uitgevoerd. Wacht totdat dit exemplaar is voltooid of annuleer dit voordat u Setup opnieuw uitvoert. 

2143=Beveiligingswaarschuwing

2144=Wilt u doorgaan met het uitvoeren van deze Setup?

2146=De oorsprong en integriteit van deze toepassing kan niet worden gecontroleerd. %s  Ga alleen door als u de uitgever betrouwbaar acht en u er zeker van bent dat deze toepassing sinds de publicatie niet is gewijzigd.

2147=Ik &vertrouw deze Setup niet

2148=Ik &begrijp het beveiligingsrisico en wil doorgaan

2151=De oorsprong en integriteit van de toepassing kan niet worden gecontroleerd omdat deze niet is voorzien van een handtekening door de uitgever.  Ga alleen door als u de uitgever betrouwbaar acht en u er zeker van bent dat deze toepassing sinds de publicatie niet is gewijzigd.

2152=De oorsprong en integriteit van de toepassing kan niet worden gecontroleerd. Het certificaat dat is gebruikt voor de handtekening van de software is verlopen, ongeldig of onbetrouwbaar.  Ga alleen door als u de uitgever betrouwbaar acht en u er zeker van bent dat deze toepassing sinds de publicatie niet is gewijzigd.

2153=De software is beschadigd of gewijzigd sinds de publicatie. Ga niet door met deze Setup.

2154=Deze installatie is gemaakt met een beta-versie van %s

2155=Deze installatie is gemaakt met een evaluatieversie van %s

2156=Voer het wachtwoord in[Languages]

0x0401=Arabic

0x0402=Bulgaars

0x0403=Catalaans

0x0404=Chinees (traditioneel)

0x0405=Tsjechisch

0x0406=Deens

0x0407=Duits

0x0408=Grieks

0x0409=Engels

0x040a=Spaans

0x040b=Fins

0x040c=Frans (standaard)

0x040d=Hebrew

0x040e=Hongaars

0x0410=Italiaans

0x0411=Japans

0x0412=Koreaans

0x0413=Nederlands

0x0414=Noors

0x0415=Pools

0x0416=Portugees (Braziliaans)

0x0418=Roemeens

0x0419=Russisch

0x041a=Kroatisch

0x041b=Slowaaks

0x041d=Zweeds

0x041e=Thais

0x041f=Turks

0x0421=Indonesisch

0x0424=Sloveens

0x042d=Baskisch

0x0804=Chinees (vereenvoudigd)

0x0816=Portugees (standaard)

0x0c0c=Frans (Canadees)

0x0c1a=Servisch (Cyrillisch)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.81