Driver/WIN2K/Swedish/README2K.TXT Driver File Contents (sp15s479dvdramx.exe)

Driver Package File Name: sp15s479dvdramx.exe
File Size: 50.1 MB

***************************************************************
    Begränsningar för drivrutinen för Windows 2000

                          2002-11-19
***************************************************************

1. Installation
(1) Att iaktta vid körning av installationsprogrammet

 Medan DVD-RAM-enheten söks kan det hända att panelerna 
 "Ändra systeminställningar" eller "Guiden Ny maskinvara" visas, 
 vilka gör det nödvändigt att starta om datorn. Följ i detta 
 fall de anvisningar som visas på skärmen för att fortsätta.

(2) Att iaktta vid omstart efter att installationsprogrammet 
  är färdigt, en ny DVD-RAM-enhet har anslutits, eller efter 
  att DVD-RAM-enheternas konfiguration har ändrats.

 Om panelen "Ändra systeminställningar" visas efter att datorn 
 har startats om bör du starta om datorn ytterligare en gång, 
 i enlighet med de anvisningar som ges på skärmen. 
 Efter omstarten kan DVD-RAM-enheten användas på rätt sätt.

2. Begränsningar vid anslutning av ATAPI-interface
 Drivrutinerna för vissa apparater, som är släppta av 
 chipset-säljare för persondatorns IDE-kontroll kan orsaka 
 problem vid anslutning av ATAPI-rutinen till IDE-interface.
 Använd operativsystemets IDE standardrutin.

SLUT
server: web4, load: 1.09