Readme.txt Driver File Contents (epson12277.exe)

(Lees deze extra informatie over EPSON Copy Utility) 1-2-2006
===============================================================================================
Informatie over EPSON Copy Utility
===============================================================================================

Hieronder volgen enkele waarschuwingen met betrekking tot EPSON Copy Utility. 

[Waarschuwing bij het kopiëren]
Het is niet aangeraden om EPSON Copy Utility tegelijk te gebruiken met andere toepassingen 
die gebruikmaken van de scanner en/of printer.
Wacht tot EPSON Copy Utility klaar is met afdrukken voordat u vanuit een andere toepassing afdrukt.
Wanneer EPSON Copy Utility actief is, kan de scanner niet worden gebruikt vanuit andere toepassingen.
Sluit EPSON Copy Utility voordat u de scanner wilt gebruiken vanuit een andere toepassing.

[EPSON Copy Utility verwijderen] (voor Windows)
Als u EPSON Copy Utility wilt verwijderen, moet u dat doen door "EPSON Copy Utility" te selecteren 
in het onderdeel "Software" van het Configuratiescherm.
U kunt de software niet verwijderen als u niet over beheerdersrechten beschikt 
(in Windows 2000 en Windows XP). Meld u aan als beheerder als u de software wilt verwijderen.

[EPSON Copy Utility verwijderen] (voor Macintosh)
Als u EPSON Copy Utility wilt verwijderen, moet u het verwijderprogramma (Uninstaller) gebruiken. 
U vindt dit programma op de cd-rom met EPSON-software.
Als u niet alle onderdelen kunt verwijderen, moet u de bestanden en mappen in de map 
EPSON Copy Utility verwijderen.
U kunt de software niet verwijderen als u niet over beheerdersrechten beschikt. Meld u aan als 
beheerder als u de software wilt verwijderen.

De in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van 
de desbetreffende houders.

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2004-2006, All rights reserved.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.63